Statens lærerhøgskole i forming, Oslo

«Statens lærerhøgskole i forming» omdirigeres hit; se også Statens lærerhøgskole i forming, Blaker

Statens lærerhøgskole i forming, Oslo var en høgskole for husflid og formingslærerutdanning, etablert i Oslo i 1875 under navnet Den kvindelige industriskole i Christiania. Arkitekt var Henrik Thrap-Meyer. Skolen ble i 1994 fusjonert inn i Høgskolen i Oslo, nå Oslomet – storbyuniversitetet.

Lokalene som var i Cort Adelers gate 33

Skolen var opprinnelig privat, og ble overtatt av staten i 1900 og gitt navnet Statens kvinnelige industriskole i Oslo. Skolen fikk navnet Statens lærerskole i forming, Oslo i 1966, deretter navnet Statens lærerhøgskole i forming, Oslo fra 1981. Begrepet industriskole omfattet det man i dag forstår som håndverk og husflid.

Litteratur rediger

  • Den kvindelige industriskole i Kristiania : beretning om skolens virksomhed 1875-1895. Kristiania, 1895
  • Den Kvinnelige industriskole i Oslo 1875-1925. Med bidrag av Annette W. Schirmer mfl. Oslo, 1925
  • Statens kvinnelige industriskole 1875-1950. Redigert av Astrid Bugge, Helen Engelstad, Valborg Kvaal. Aschehoug, 1950
  • Forming i 100 år : Fra den Kvindelige industriskole i Christiania til Statens lærerskole i forming Oslo 1875-1975 / Redigert av Helen Engelstad. Oslo, 1975