Statens lærerhøgskole i forming, Blaker

Statens lærerhøgskole i forming, Blaker var en høgskole for formingslærerutdanning, etablert i Sørum i 1917 under navnet Statens husflidskole, Blaker. Skolen lå på Blaker skanse.

Blaker skanse med de fredete undervisnings- og verkstedbygningene til lærerhøgskolen. Bak fra venstre Rektorboligen, Artilleribygningen, Krutthuset, Hoppbakken, Smia og takflaten på Kommandantboligen.

Skolen var opprinnelig en fagutdanning i håndverk og husflid. En egen linje for lærerutdanning kom i 1934. Skolen fikk navnet Statens lærerskole i forming, Blaker (SLFB) i 1966, deretter navnet Statens lærerhøgskole i forming, Blaker fra 1984.

Skolen ble i 1994 fusjonert inn i Høgskolen i Akershus og forsette som en egen avdeling, Avdeling for produktdesign. Utdanninga ble flyttet til Kjeller i 2003 da Høgskolen i Akershus ble samlokalisert der. Ved sammenslåinga mellom Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus i 2011, ble den organisert som Institutt for produktdesign ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Litteratur rediger

  • Anne Fossnes. 1683-1983 Blaker skanse 300 år : 1917-1983 Statens lærerhøgskole i forming Blaker : jubileumsalbum. Utgitt av Statens lærerhøgskole i forming Blaker, 1983
  • Georg Brochmann. Blaker, Skansen og skolen. Blaker og Sørum historielag, 2004 (Først utgitt 1950)