Formingslærer er i norsk skole en lærer som gir undervisning i fagområde som betegnes kunst og håndverk i grunnskolen, og formgivingsfag i videregående opplæring.[1] Formingslærer som yrkestittel er blitt erstattet med Kunst og håndverkslærer etter endring av fagnavnet til Kunst og håndverk. Statens lærerskole i forming Notodden var blant få skoler som utdannet formingslærere. Seinere ble skolen en avdeling i Høgskolen i Telemark og nå er et institutt i Universitetet i Sørøst-Norge.

En måtte ha faglærerutdanning i forming for å bli formingslærer. Utdanningen fikk seinere endret navn til faglærerutdanning i formgiving, kunst og håndverk og videre til faglærerutdanning i design, kunst og håndverk. Faglærerutdanning i design, kunst og håndverk fases ut i Norge. Den blir erstattet av en ny masterutdanning med tittelen Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag, trinn 1–13, design, kunst og håndverk.

Referanser rediger

  1. ^ «Formingslærer». Store norske leksikon. 22. januar 2023. Besøkt 20. februar 2023.