Industriskole

Industriskoler er en type skoler som første gang ble opprettet i Böhmen i 1779 av biskop Ferdinand Kindermann von Schulstein. Undervisningsformen ble senere videreutviklet i Tyskland av Rudolf Steiner og Friedrich Adolf Sauer, i Østerrike og Sveits. Skolenes formål har vært å utdanne barn fra de lavere sosiale skiktene til å bli forberedt for sitt senere yrkesliv i det fremvoksende industrisamfunnet.