Sagene lærerhøgskole

En tidligere norsk lærerskole i Oslo som eksisterte fra 1945 til 1992.

Sagene lærerhøgskole var en høgskole for lærerutdanning, etablert på Sagene i Oslo i 1945 under navnet Statens lærerskoleklasser i Oslo. Skolen ble i 1992 fusjonert inn i Bislet høgskolesenter, som i 1994 ble en del av Høgskolen i Oslo, nå Oslomet – storbyuniversitetet.

Skolen het Sagene offentlige lærerskole fra 1962; Sagene lærerskole fra 1967 og Sagene lærerhøgskole fra 1981.

Det var lenge to lærerskoler i Oslo: Oslo lærerhøgskole og Sagene lærerhøgskole. Det ble sagt[av hvem?] at Oslo lærerhøgskole var preget av sin fortid som kristelig eid lærerskole, mens Sagene var radikal/rød.[trenger referanse] Sagene lærerskole ble opprettet av skoleinspektør Bernhof Ribsskog for å avhjelpe lærermangelen etter krigen. Han bestyrte selv skolen det første året. Lærerstillingene ble ikke utlyst, men lærerne «håndplukket». Øvingslærerne ble ofte hentet fra kretsen rundt Anna Sethne, og skolen ble bevisst skapt som en «motpol» til Oslo lærerskole. Første rektor var Trygve Dokk fra 1946.

Blant tidligere studenter ved skolen kan nevnes Willy Østreng, Ole Kopreitan, Torild Skard, Tor Edvin Dahl, Kari Pahle, Ola Metliaas, Jon Herwig Carlsen, Berit Kinn, Hans B. Skaset, Terje Strømdahl, Henrik Bargem, Trond Johannesen, Terje Vigerust, Lars Monsen, Trond Strømdahl, Kjetil Siem, Jorun Gulbrandsen, Anne Tingelstad Wøien, Kåre Nybakk og Siri Broch Johansen. Ingunn Yssen begynte der, men sluttet for å bli statssekretær.

Eksterne lenkerRediger