Sagene lærerhøgskole

En tidligere norsk lærerskole i Oslo som eksisterte fra 1945 til 1992.

Sagene lærerhøgskole var en høgskole for lærerutdanning, etablert på Sagene i Oslo i 1945 under navnet Statens Lærerskoleklasser i Oslo. Skolen ble i 1992 fusjonert inn i Bislet høgskolesenter, som i 1994 ble en del av Høgskolen i Oslo, nå Oslomet – storbyuniversitetet. Skolen ble opprettet av skoleinspektør Bernhof Ribsskog for å avhjelpe lærermangelen etter krigen. Han bestyrte selv skolen det første året, mens Trygve Dokk overtok ledelsen fra 1946.

Skolen het Sagene offentlige lærerskole fra 1962, Sagene lærerskole fra 1967, og Sagene Lærerhøgskole fra 1981.

Det var lenge to lærerskoler i Oslo: Oslo lærerhøgskole og Sagene Lærerhøgskole. Det ble sagt at Oslo lærerhøgskole var preget av sin fortid som kristelig eid lærerskole, mens Sagene var politisk radikal/«rød» (politisk på venstresida i norsk politikk).

Blant tidligere studenter ved skolen kan nevnes Willy Østreng, Ole Kopreitan, Torild Skard, Tor Edvin Dahl, Kari Pahle, Ola Metliaas, Jon Herwig Carlsen, Berit Kinn, Hans B. Skaset, Terje Strømdahl, Henrik Bargem, Trond Johannesen, Terje Vigerust, Lars Monsen, Trond Strømdahl, Kjetil Siem, Jorun Gulbrandsen, Anne Tingelstad Wøien, Kåre Nybakk, og Siri Broch Johansen.

Eksterne lenker rediger