Fysioterapihøgskolen i Oslo

Fysioterapihøgskolen i Oslo var en høgskole for fysioterapeututdanning, etablert i Oslo i 1967 under navnet Statens fysioterapiskole, Oslo. Skolen ble i 1992 fusjonert inn i Bislet høgskolesenter, og i 1994 inn i Høgskolen i Oslo (nå Oslomet – storbyuniversitetet).

Skolen ble etablert ved at det private Oslo ortopediske institutt ble gjort statlig.[1] Instituttet ble etablert i 1897.[2][3]

Skolen var først 2-årig. Skolen fikk navnet Fysioterapihøgskolen, Oslo i 1984. Mensendieckskolen i Oslo ble etablert i 1927, og ble overtatt av staten i 1979.

Referanser rediger

  1. ^ Hofoss, Dag (1946-) (1980). Spesialisering av helsepersonell: hvorfor og hvordan?. [Oslo]: [Norges almenvitenskapelige forskningsråd]. s. 229-233. ISBN 8272160676. 
  2. ^ NOU 1972:23 Utdanning av sosial- og helsepersonell. Oslo: Universitetsforl. 1972. s. 14. ISBN 8200700240. 
  3. ^ Haugen, Karin Helene (1997). En utdanning i bevegelse: 100 år med fysioterapiutdanning i Norge. Oslo: Universitetsforl. ISBN 8200429660.