Bevegelsen for Sosialisme

Bevegelsen for Sosialisme (BfS) ble stiftet 9. desember 2002, av medlemmer fra ulike partier på venstresiden (SV, RV, NKP, DNA) og folk uten partipolitisk tilknytning. I gruppa som grunnla (BfS) var blant annet to nylig ekskluderte landstyremedlemmer fra NKU samt en god del nyutmeldte tidligere NKU-medlemmer, blant disse har BfS valgt sine to ledere så langt.

Organisasjonen har som mål å overskride en rekke tradisjonelle politiske skillelinjer og forene til kamp for et nytt og annerledes samfunn. Organisasjonens sosialismeforståelse har ofte blitt omtalt som nokså vid, og organisasjonens mål og sosialismeforståelse er beskrevet i en politisk plattform og en organisatorisk visjon som samlet kan beskrives som en miniplattform.

Bevegelsen for Sosialisme sin visjon er en sosialisme basert på felleseie av produksjonsmidlene og tuftet på humanistiske, økologiske og demokratiske verdier.

De fremste sakene som Bevegelsen for Sosialisme arbeider for er sosial rettferdighet og likhet, fred og nedrustning og en bærekraftig miljøpolitikk.

Bevegelsen for Sosialisme sine prioriterte praksisområder er enhetspolitikk, politisk aktivisme og arbeid med sosialistisk ideologi/teori. Ifølge organisasjonen må venstresiden stå mest mulig samlet i kampen for et rettferdig samfunn – tanke er at det er mer som binder de forskjellige fraksjonene sammen enn det som skiller. Organisasjonen forsøker å bidra til å videreutvikle sosialistisk teori og ideologi gjennom kunnskapsoppbygging og debatt, og arbeider med å gjøre det sosialistiske alternativet kjent ved å spre disse tankene mest mulig. Bevegelsen for Sosialisme forklarer målet som "å byggje vidare på det beste i ”den sosialistiske arven”, samstundes som vi kritiserer skarpt feilgrep i sosialismens namn og analysar og tankar som ikkje er liv laga".

Bevegelsen for Sosialisme er en organisasjon som legger avgjørende vekt på venstreenhet.

I praksis har organisasjonen fokusert mye på den antiimperialistiske kampen og solidaritet med frigjøringsbevegelser i den tredje verden. Organisasjonen markerer seg også med klar avstandstaken fra alle former for politisk vold. Den har også presentert noen generelle forslag til politiske strukturreformer. I Bergen (og Oslo) har BfS tatt initiativ til en rekke møter om politiske tema i samarbeid med en rekke partier og organisasjoner.

Bevegelsen for Sosialisme gir ut magasinet Sosialistisk framtid, fra 4.Mars 2008 i samarbeid med Marxistisk Forum og Marxist Forlag.

Organisasjonen har anslagsvis 60 medlemmer (2004) og lokallag i Oslo, Bergen og Narvik.

Den synes å ha noen ideologisk og praktisk innflytelse i venstremiljøer enkelte steder, da særlig i Bergensområdet hvor også ledelsen er lokalisert.

LedereRediger

Eksterne lenkerRediger