Apomiksis

Apomiksis er ulike typer ukjønnet formering hos planter. Betegnelsen omfatter vanligvis tilfeller der det dannes frø uten befruktning, men også tilfeller der frø erstattes av yngleknopper (bulbiler) eller der frø spirer i blomsten (vivipari).

Apomiksis kan foregå ved flere ulike prosesser, men når det gjelder planter brukes begrepet ofte i den snevrere betydningen som dekkes av begrepet agamospermi, dvs. ukjønna formering med frø.

Som regel skjer dette ved at det dannes spiredyktige frø uten pollinering, men i noen tilfeller må det pollinering til for å sette prosessen igang eller for at frøhviten skal utvikles (pseudogami). I alle tilfeller er avkommet kloner av morplanten og har samme egenskaper som den. En art som formerer seg på denne måten kalles for apomiktisk eller en småart.

Nesten alle apomiktiske arter er polyploide og har diploide slektninger som formerer seg kjønnet.

Eksempler på taksa med apomiksis:

KilderRediger