Befruktning (fertilisering) er sammensmeltningen av to kjønnsceller (gameter), for eksempel egg- og sædceller. Befruktningen er en viktig del av kjønnet formering. Ved befruktningen oppstår zygoten, som forener de to gametenes haploide (enkelte) kromosomsettene i en ny diploid celle (med det vanlige dobbelte kromosomsettet). Zygoten er det første stadiet i en ny organismes liv, befruktningen er således starten på dette livet.

En spermie befrukter et egg

Man snakker om indre befruktning når befruktningen skjer i kroppen til en av foreldrene. Dette vil vanligvis være moren, selv om det fins unntak (for eksempel sjøhester). Ytre befruktning finner sted hos mange vannlevende arter, når begge kjønnene avgir sine kjønnsceller til vannet. Befruktningen vil da finne sted utenfor kroppene til foreldrene, og zygotene vil «leve sitt eget liv» fra starten av.

Hos mennesker betegnes befruktningen også som unnfangelse.

Se også rediger