Kjønnscelle

En kjønnscelle eller gamet er en haploid celle som kan gi opphav til et nytt individ. For at dette skal kunne skje, må kjønnscellen smelte sammen med en annen kjønnscelle. Dette kalles befruktning og resulterer i en diploid celle (zygote).

I arter som har kjønn, kan bare kjønnsceller av motsatt kjønn smelte sammen. Kjønnsceller kan være like (isogami) eller ulike i størrelsen (anisogami). Hvis den største kjønnscellen er (nesten) ubevegelig, kalles et slikt system oogami. Den store kjønnscellen betegnes i så fall som eggcelle, og den lille som sædcelle.

Se ogsåRediger