Alvim

bosetning i Sarpsborg kommune

Alvim er en sentrumsnær bydel i Sarpsborg kommune med 3 300 innbyggere. Alvim er også valgkrets og skolekrets bestående av grunnkretsene Alvim, Alvimhaugen, Buvikodden, Spikeren, Sandesund, Ninive, Torsbekken og Vesteng. Alvim grenser til Yven i vest, Valaskjold i nord og Sarpsborg sentrum i øst. I sør har Alvim 1,5 km strandlinje og kaifront mot Glomma, som skiller Alvim fra bydelen Årum tvers over elva.

Alvim
LandNorges flagg Norge
FylkeØstfold
KommuneSarpsborg
Befolkning3 300
Posisjonskart
Alvim ligger i Norge
Alvim
Alvim
Alvim (Norge)
Kart
Alvim
59°16′36″N 11°05′01″Ø

Navn rediger

Staten har gjentatte ganger insistert på at stedsnavnet skal skrives Alvum, med liten lokal aksept for dette. Stedsnavnet kommer opprinnelig av de norrøne ordene alfr og heim, og det antas at det var Alvim som ga inspiriasjon til alvenes rike i J.R.R. Tolkiens kjente "Ringenes herre"-univers. Tolkien var inspirert av Snorre-sagaen, og der nevnes nabogårdene Valaskjold og Yven som antas å ha vært gudeboligene til Odin og Ull, mens en kong Gandalv skal ha bodd på Alvim.

Geografi rediger

Alvim ligger på vestsiden av GlommaTunøya. Alvim er fra naturens side naturlig avgrenset fra nabobydelene av Glomma og flere tusen dekar dyrka mark på Alvimjordene og Borregaardsjordene. Alvimdalen går fra Grålum til Glomma og er et nesten 2 km langt og 1 km bredt jorde som deler Sarpsborgs mest urbane områder i to. Motorveien E6 går gjennom Alvimdalen, som ellers bare krysses av en humpete grusvei.

Glomma er særlig dyp like utenfor Alvimhaugen, mer enn 20 meter nær land. Videre utover mot havet er den grunnere helt til man kommer ut i Hvaler-skjærgården. I historiske tider ble vilt oppdaget i de dype skogene mellom Grålum og Råde og deretter jaget gjennom Alvimdalen til de løp utfor stupet på Alvim og døde, slik at de kunne samles opp til mat. På fjellet ved sirkuskongen Arnardos barndomshjem er det funnet helleristninger. Inni fjellet er det i dag tilfluktsrom som disponeres av Sivilforsvaret. Det er så smalt mellom fjellet og elva at veien langs vannet delvis går på bru langs Glomma.

Alvim var en viktig kongsgård i vikingtiden. Fram til 1890 bodde det få på Alvim, men stedet var sentralt fordi den viktige "kongeveien" i unionstiden med Danmark gikk ned dagens Albert Moeskaus vei fra Grålum til Alvim der man ble ferget over Glomma til østsiden av Sannesund. I dag kalles gjerne østsiden for Sundløkka, og området har siden 1994 ligget i Fredrikstad kommune. Roald Amundsen, første menneske på Sydpolen, er født 400 meter fra Alvimkaia.

De nordre deler av bydelen Alvim kalles gjerne Brevik i dagligtalen. Områdene under og særlig øst for E6-brua kalles gjerne Sannesund, og på folkemunne bruker noen (særlig Fredrikstad-folk) tilnavnet Pæddekummen. Brevik (700 innbyggere) og Sannesund (1 000 innbyggere) er utjevningsområder mot de nærliggende skolekretsene Lande og Sandesundsveien. Torsbekkdalen skiller strøkene Brevik og Vesteng fra sentrumskvadraturen. Selve dalen er en lite bebygd gresslette med en innfartsåre der bekken tidligere gikk, mens bekken er lagt i rør.

I et innslag på Dagsrevyen i 2021 ble Alvim fremstilt som ett av de tre mest rasutsatte stedene i Norge[1]. Det aktuelle området som er gitt høyest skredscore i landet heter imidlertid Williamsborg, og er et landsbruksområde lenger nord i Alvimdalen med liten bosetting. Et ras her antas å kunne ramme E6 ved Sparta Amfi, men ikke selve ishallen og de tettbygde og elvenære områdene på Alvimhaugen.

Historie rediger

 • 1845: Sarpsborg med Alvimkaia i spissen er Norges nest største trelasthavn, takket være stor vekst hos sagbrukene Borregaard og Hafslund ved Sarpsfossen. Emigrasjonsskipene til Amerika legger til noe lenger ned i elva, i nabobydelen Hannestad.
 • 1924: De sørligste deler av Alvim bytter kommune fra Tune til Sarpsborg. På det tidspunktet med 1 000 innbyggere. I Tune hadde Alvim vært lillebror bak mer befolkningstunge strøk som Greåker, Grålum, Valaskjold og Hafslundsøy. Overføringen gjorde at Alvim som bydel ble delt i to langs jernbanen. Alvim skole ble videreført av Tune kommune, men da med bare en fjerdedel av elevtallet siden de andre ble overført til Sarpsborg kommunes sentrumsskoler.
 • 1928: Idrettslaget Sparta grunnlegges, og blir raskt en landsledende klubb i fotball. Klubben er fra starten av først og fremst for arbeiderungdom fra Alvim og nærliggende strøk i retning Lande og sentrum.
 • 1951: To gater på Alvim døpes Struerveien og Holstebroveien for å hylle de danske byene som sendte et skip med matvarer til Sarpsborg havn i 1945.
 • 1957: Alvim skole nedlegges. Elevene overføres til nybygde Grålum skole, over 3 km unna. Samtidig mangedobles befolkningen ved at Alvimhaugen bebygges med borettslagsleiligheter. Alvimhaugens Vel etableres, og bidrar blant annet med parkkonserter, sankthansarrangement og juletrefester.
 • 1963: Sparta Amfi åpner, som Norges første ishall. IL Sparta blir etter dette også en av landets dominerende ishockeyklubber.
 • 1984: Alvimhaugen skole blir etablert, med skoletilbud for elever opp til 9 år. Bydelens minste elever slipper dermed å krysse all trafikken under motorveibrua for å komme til skolen. Skolen blir også grendehus med ungdomsklubb og eldretreff.
 • 1992: Alvim blir atter samlet i én kommune når Tune og Sarpsborg slår seg sammen.
 • 1997: Amfi Borg åpner med kjøpesenter, bensinstasjon og food court, og overtar for Tunejordet som det ledende handelsområdet i Sarpsborg.
 • 2001: Alvimhaugen skole utvides til en komplett barneskole ved at også elever for de tre eldste trinnene overføres fra naboskolen Sandesundsveien.
 • 2008: En fergerute settes opp med ukentlige fergeavganger fra Alvim til Skagen i Danmark og daglige avganger fra Alvim til Nordby i Sverige. Fergen "Mr Shoppy One" selger billig alkohol og røyk og blir svært populær. Den stoppes etter én sesong av tollmyndighetene som med henvisning til stortingsvedtak på 1980-tallet mener at det bare er Larvik, Sandefjord og Langesund som får ha tax-free-ferger av havnene i ytre Oslofjord.
 • 2016: Omkranset av tusener av tilskuere ankommer kong Harald i sjalupp på en nyopprustet bybrygge i anledning Sarpsborgs 1000-årsjubileum. Dette året brukes bryggen også til sommerferge til Gamlebyen i Fredrikstad. På grunn av strømmen bruker fergen én time ned og 75 minutter på returen.
 • 2018: Alvim velforening stiftes.
 • 2019: Alvimhaugen barneskole vinner Benjaminprisen.

Næringsliv rediger

 
Søndre deler av hagebyen i Sannesund sett fra motorveibrua.

Alvim er havnebydelen i Sarpsborg, og nesten hele elvebredden er i kommunal eie og er sperret for allmennheten til fordel for industrielle havneformål. Alvim innehar også store bygninger som Amfi Borg (1 milliard i omsetning), Sparta Amfi (Norges eldste ishall) og en tidligere fabrikkbygning som nå huser Eventyrfabrikken, et innendørs golfsenter og et kommende stort padeltennisanlegg. Et annet viktig aktivitetstilbud er Det Hvite Hus, som huser biljardsalong, kafé, shuffleboardbaner, laser world og 16 bowlingbaner.

I dag er hjørnesteinsbedriften på Alvim slakteriet til Nortura, med oppimot 300 ansatte. En annen viktig og synlig virksomhet er Østfoldkorn med rundt 20 siloer på mellom 35 og 50 meters høyde.

Spisestedene på Alvim er Jordbærpikene, Råde bakeri, Foyn's, Kebab House, Mc Donald's, Tui Wok og Pucken. Det er også bensinstasjoner, Narvesen, Deli De Luca og dagligvarebutikkene Rema, Coop Extra og Kiwi.

Tidligere har det også vært skjenkesteder på Alvim, men siden utestedet Melkefabrikken ble nedlagt i 2015 har eneste skjenkemulighet vært VIP-avdelingen på Sparta Amfi. I tillegg har mikrobryggeriene Redfox og Raa sine utsalg, og det er et vinmonopol med spesialisering innen håndverksøl.

Demografi rediger

 
Alvimhaugen

Alvim har den mest ungdommelige bydelen i Sarpsborg, med særlig høy andel unge voksne. Mens nabobydelen sentrum har 70 prosent flere over 70 år enn i 20-åra, har Alvim nesten 70 prosent flere i 20-åra enn over 70. Dette har sammenheng med med den uvanlig énsporede boligmassen. Det er vanlig å gjøre boligkarriere gjennom livet fra liten borettslagsleilighet til enebolig til stor selveierleilighet. Alvim har derimot nesten bare borettslagsleiligheter, og det gjør at man tvinges til å bytte skolekrets med barna eller bli boende trangt hele barnas oppvekst. Det er større leiligheter og høyere andel eneboliger nord for Alvim i retning Valaskjold og vest for Alvim på Yven.

Alvim var uten skole fra 1957 til 1984, det var derfor ikke noe fokus på at skolekretsen manglet eneboliger. Da skolekretsen ble gjenopprettet i 1984 var de store villastrøkutbyggingene i Tune på hell, i tillegg til at det manglet naturlige steder å anlegge slike felt i Alvim-området siden bydelen var omringet av jorder, vann og samferdselsanlegg på alle kanter. At bydelen var delt mellom to kommuner til 1992 bidro også til en manglende helhetlig bydelsplanlegging. De fleste skolekretser i Sarpsborg og Norge har i større grad en miks av eneboliger og borettslagsleiligheter. Det er en kjent sak at yngre stemmer langt sjeldnere enn eldre. Alvim har derfor gjentatte ganger vært bydelen med Norges laveste valgdeltakelse. I 2019 lå valgdeltakelsen 1,2 prosent bak blokkbydelen Fjell i Drammen, som var nest lavest.[2]

Samferdsel rediger

 
Sandesund bru sett fra Spikeren på Alvim.

De naturlige barrierene jorder og elv skaper rundt Alvim er supplert med en lang rekke samferdselsanlegg som bidrar til å dele bydelen. I 1879 åpnet jernbanen og Alvim stasjon, som senere ble døpt om til Sandesund. Siden 1983 har stasjonen vært nedlagt, og jernbanen har bare bidratt til å dele bydelen i to. Dette ble forsterket av at en kommunegrense fra 1925 til 1992 fulgte jernbanen gjennom bydelen. I 1978 ble hovedveien flyttet fra Sarpsborg sentrum til bydelen, og motorveien med 1 528 meter lange Sandesund bru går derfor gjennom og over Alvim. I 2008 ble brua utvidet med en ny lik bruk på sydsiden. Den nye brua har i motsetning til den gamle ikke sykkelfelter. Sandesund bru er Norges fjerde lengste.

I tillegg til E6-bruene går fylkesvei 109 gjennom Alvim, på tvers av motorveien. 109 er en høyt trafikkert vei som er bygd i bru over jernbanen uten fortau. Alle barrierene for myke trafikanter har gjort at planovergangen ved Sannesund stasjon var eneste mulighet til å krysse jernbanen. Dette ble et problem når togene sluttet å stoppe der. Etter at to barn ble drept av toget på to år, ble overgangen stengt i 2004. I dag må fotgjengere krysse jernbanen via en lengre gangbru øst i bydelen eller en undergang helt vest i bydelen, for å komme til butikkene og restaurantene som er samlet på motsatt side av alle barrierene.

Mens sommerferge til Gamlebyen er eneste fergetilbud i dag, gikk det fram til 1967 ferge fra Hannestad til Vesten og fram til 1978 fra Sannesund til Sundløkka. Fra 1898 til 1967 var det også jernbane fra Sundløkka til Hafslund. På 1870-tallet var det jernbane fra Sannesund til Grålum som gikk langs Tunevannets sydbredd.

Busstilbudet til Alvim er høyfrekvent med holdeplasser både ved Coop-butikken, Amfi Borg og i Torsbekkdalen med opptil 8 avganger i timen til både Fredrikstad og Sarpsborg. Holdeplassene ligger usentralt i forhold til hvor befolkningen bor og de aller fleste har derfor 5 til 10 minutters gange til bussen. For å bøte på dette går det egne lavfrekvente avganger fra Sarpsborg sentrum til henholdsvis Brevik og Alvimhaugen.

Kjente personer fra Alvim rediger

Referanser rediger