Yven

bosetning i Sarpsborg kommune

Yven er en bydel i Sarpsborg. Bydelen ligger på vestsiden av Glomma mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Avstanden til Sarpsborg sentrum er cirka 4 kilometer og til Fredrikstad sentrum cirka 12 kilometer. Yven består av områdene vest for E6 og øst for Langemyr, som skiller bydelen fra nabobydelen Greåker.

Det bor drøyt 5 700 innbyggere i Sarpsborg kommunes delområde Yven, fordelt på grunnkretsene Helleskjær, Hannestad, Yven, Yvenbråten, Langemyr, Grålumåsen, Kalleren, Grålum og Bjørnstad. Det er imidlertid bare de fem første grunnkretsene som regnes som Yven i dagligtalen. Disse fem grunnkretsene har totalt 3 400 innbyggere, og det er fra disse områdene Hannestad skole henter sine rundt 250 elever.

Yven har postnummeret 1715.

Historie rediger

Yven (tidligere kjent som Ydalar) er nevnt allerede i det norrøne diktet Grimnismål, som bolig for guden Ull. Siden nabogårdene Alvim og Valaskjold er nevnt i det samme diktet antar forskere at det er Yven i Sarpsborg som ga navn til gudeboligen.[1]

På 1800-tallet lå bosettingen på Yven nede ved Glomma, ved fergeleiet Hannestad, hvor det gikk ferge over til Vesten i Borge. Den første skolen ble oppført i 1865, og også barn fra Borge gikk da på denne skolen. I 1875 var det 75 husholdninger på Hannestad, og det var lenseanlegg i Borge som ga arbeid til mange. I 1909 ble lensa erstattet av en tømmertunnel et stykke unna, men i 1912 ble Yven Papirfabrikk anlagt, og sørget for fortsatt liv og røre på Yven.

Den store utbyggingen på Yven skjedde på 1970- og 1980-tallet, og bydelen består i all hovedsak av større villaer samt en del rekkehus. Unntaket er Skogholtet borettslag, som ligger midt på Yven med sine seks blokker. Disse blokkene var de første terrasseblokkene i landet, og ble bygget av Selvaag etter en anbudskonkurranse. Senere er det bygget hundrevis av terrasseblokker, særlig i storbyforstedene. Mens den opprinnelige bebyggelsen lå nede ved elven, er den moderne bebyggelsen oppe i den høye åsryggen man ser på høyre side av E6 når man kjører sørover mot Sverige.

Natur rediger

Til tross for at Yven ligger midt i Norges femte største tettsted er bydelen avgrenset av naturområder på de fleste kanter. Det er bare mot Grålum at det er en mer flytende grense med sammenhengende bebyggelse helt opp til E6. I sør danner Glomma grensen mot Borge, mens en åsrygg og et belte av jorder skjermer mot støyen fra E6 i øst. I vest er Langemyr en barriere mot Greåkerdalen og Tindlund. Dette innebærer at alle gatene på Yven har relativ nærhet på skog og vill natur. Elg, rådyr og piggsvin er ikke uvanlig å se. Rev er også observert.

Næringsliv rediger

Det er nesten 200 foretak som har Yven som postadresse. Block Watne har sitt Østfold-kontor på Yven, like ved Coop Extra som er dagligvarebutikken på Yven. I samme område ligger også distriktskontoret til Mattilsynet, som betjener hele ytre Østfold med over 200.000 innbyggere. Hannestad skole er en av de største arbeidsplassene på Yven. Skolen ble grunnlagt i 1974. Andre store arbeidsplasser er barnehagene Skogholtet og Tuneskipet.

Samferdsel rediger

Fra 1912 til 1983 hadde Østfoldbanen holdeplass på Yven. Hovedveien på Yven er 3 kilometer lange Ordfører Karlsens vei, som går i bratt bakke opp fra riksvei 109 til toppen av Yvenåsen, der veien begynner å helle nedover til den ved nabobydelen Grålum møter riksvei 114. Nå trafikkeres Ordfører Karlsens vei av flere bussruter med totalt 25 daglige avganger til Sarpsborg og 11 avganger til Fredrikstad. I tillegg har Glommaringen 59 daglige avganger på riksvei 109 mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Tidligere gikk det også busser i mindre gater på Yven som Damveien, Nøtteveien, Yvenveien og Strømsæthers vei, men dette tilbudet er nedlagt. Alle de øvrige rundt 40 veier på Yven fører til ordfører Karlsens vei, og dette gjør at de øvrige veiene på Yven er barnevennlige med liten gjennomgangstrafikk, noe fartshumper, blindveier og bommer også bidrar til. Den eneste bilveien ut fra Yven som ikke går via ordfører Karlsens vei, er en liten grusvei via gårdstunet på Yven gård. Denne grusveien krysser E6 via en bro og ender opp ved kjøpesentrene på Tunejordet. I 2010 foreslo Statens vegvesen å ruste opp denne veien kraftig, slik at den kunne bli en del av en ny ringvei i Sarpsborg. Ringveien skulle gå fra Ica på Yven via Yven gård til Tunejordet og videre til sentrum via en tunnel under jernbanen ved Sarpsborg stadion. Dette ble senere skrinlagt da man fant ut at det meste av trafikken uansett ville bruke dagens vei mellom riksvei 109 på Yven og E6 ved Amfi Borg.

Sport rediger

Yven IF ligger i fotballens 6. divisjon. Mange store idrettsutøvere har vokst opp på Yven:

Referanser rediger

  1. ^ «Arkeologi i nord». (Av Frans Arne Stylegar).