Aajege er et sørsamisk språk- og kompetansesenter på Røros. Senteret driver språkopplæring i skolen og som voksenopplæring, utgir bøker og læremidler, og holder andre kurs innenfor samisk språk, kultur og næring.

Senteret ble etablert 10. oktober 2005, og avløste prosjektet «Rørossamisk opplæringsprogram». Toini Elisabeth Bergstrøm er daglig leder. Senteret har lokaler i Røros videregående skole.

Eksterne lenkerRediger