Saemien Sijte

sørsamisk museum i Trøndelag

Saemien Sijte (Sørsamisk i betydning av samenes samvirke eller samenes samfunn) er et nasjonalt museum for sørsamisk historie og kultur, beliggende på Snåsa i Nord-Trøndelag.[1]

Saemien Sijte
Saemien sijte nybygg august 2022 01.jpg

Saemien Sijte
64°15′49″N 12°20′36″Ø

Ved siden av den museale virksomheten arbeider Saemien Sijte også med kulturspørsmål som har som hovedmål å styrke den sørsamiske identiteten og fellesskapsfølelsen. Museet flyttet inn i nye lokaler i 2022.

Museet mottok Nord-Trøndelag fylkes kulturpris for 2017.[2]

OrganisasjonRediger

 
Bindalstromma ble tilbakeført til Saemien Sijte gjennom Bååstedeprogrammet i 2022.
 
Direktør Birgitta Fossum ved Saemien sijte holder takketale i fylkestinget i Nord-Trøndelag 13.12.2017, etter å ha mottatt Nord-Trøndelag fylkes kulturpris.

Foreningen Saemien Sijte ble stiftet 29. februar 1964 med det formål å etablere et samisk kulturhus og museum i Snåsa i sørsamisk område, med en samling av bruksting, samiske bygninger/husvær, duedtie og andre ting av kulturell og historisk interesse som kunne gi et bilde av sørsamisk liv og historie. Utgangspunktet for museet var en rekke bruksgjenstander testamentert fra Anna Dærga (1898–1963).[3][a] I forbindelse med prosjektet Bååstede ble det undertegnet en samarbeidsavtale 19. juni 2019 om at 163 gjenstander returneres fra den samiske samlingen på Norsk folkemuseum til museet.[6]

Institusjonen Saemien Sijte er fra 1. januar 2006 omorganisert til stiftelse som ledes av et styre på 5 medlemmer; stiftelsen ble etablert av Sametinget og foreningen i samarbeid. Museumsbygningen ble overdratt fra foreningen til stiftelsen. Foreningen eier fortsatt de museale gjenstandene, men disponeres av stiftelsen. Dan Jåma leder stiftelsesstyret. Foreningen Saemien Sijte har overført bygg og virksomhet til stiftelsen. Foreningen har eget styre, med lagets årsmøte som høgeste organ. Foreningen velger 2 av styremedlemmene til stiftelsen. Foreningen vil utvikle sin virksomhet videre i samarbeid med Stiftelsen Saemien Sijte og andre aktører.

BygningsmasseRediger

I 2009 valgte Statsbygg å gi det spanske arkitektfirmaet SQ Arquitectos oppdraget med å prosjektere et nybygg for Saemien Sijte.[7] Dette skjedde etter en arkitektkonkurranse der det ble innlevert 35 konkurransebidrag.[7] Statsbygg begrunnet behovet for et nybygg som følger:

«Kultursenteret skal gi plass til flere ulike og til dels krevende funksjoner for formidling og utvikling av sørsamisk kultur, både innendørs og ute. Da dagens lokaler ikke er tilstrekkelig egnet til dette formålet, er det besluttet å bygge et nytt bygg på en ny tomt på Horjemstangen i Snåsa.»[7]

Høsten 2011 var forprosjekteringen ferdig, og Statsbygg fremla saken for Kulturdepartementet, Sametinget, Reindriftsforvaltningen og Snåsa kommune.[8] Den fremlagte prosjektplanen omfattet en bygningsmasse på 3366 kvadratmeter, med plass til utstillingslokaler, verksteder for lokale håndverkere, auditorium, kafé, bibliotek, og arkiver, samt kontorer for ulike samiske foreninger. Planen var at det nye bygget skulle kunne åpnes i 2014.[8] Imidlertid ble Statsbygg og stiftelsen nødt til å redusere omfanget og kostnadsrammen for prosjektet. I mai 2017 la Statsbygg og stiftelsen Saemien Sijte derfor frem nye planer for en ny bygning.[9] Bygget var tegnet av TYIN tegnestue Arkitekter i samarbeid med Statsbygg, og målsetningen var nå at det nye bygget skulle stå ferdig i 2021. Museumsforbundet var blant aktørene som engasjerte seg på vegne av Saemien Sijte og byggeplanene. Forbundets leder stadfestet i november 2017, kort tid før forslaget til nytt statsbudsjett skulle fremlegges, sine forhåpninger til at det snart skulle bli byggestart på Snåsa:

«En hjertesak for Museumsforbundet har i flere år vært å styrke de samiske museene. Det har vi gjentatt i flere innspill til statsbudsjettene og i høringer i Stortinget. Også i år var det tema i høringene i kommunal- og forvaltnings- og i familie- og kulturkomiteene. Fokuset var på å få til en oppstartsbevilgning for Saemien Sijte, som har levert et redusert forslag til nybygg, samt gjennomføringen av Bååstede.»[10]

I november 2017 ble det imidlertid klart at regjeringen ikke ville sette av penger til et nybygg for Saemien Sijte på det neste statsbudsjettet.[11] I 2019 ble det så foreslått en startbevilgning på 6 millioner kroner til bygging av nytt museumsbygg for Saemien Sijte i 2019 med ferdigstillelse i 2021.[12]

UtgivelserRediger

 
I 2017 ovetok museet Bøla kafé ved bergkunst-feltet Bølareinen.

Museet utgir årboka Åarjel-saemieh (Samer i sør) hvert tredje år; første gang i 1983.[13][14]

Museet har også utgitt skriftserien Dovletje – kildeskrifter til sørsamisk historie, redigert av Anders Løøv.[15][16]

 1. Lappekommisjonen av 1889, Del 1, Erklæringer som private personer har avgitt for Lappekommisjonen om forholdene i nordre del av Hedmark, i Sør-Trøndelag og i Nord-Trøndelag sør for Stjørdalselva - Tevla. 1991. ISBN 82-992522-1-0
 2. Samemisjonæren Isaac Olsen (1680-1730) og hans "Underdanigst Undrettning om Norlandenne" (1718). 1994. ISBN 82-992522-3-7
 3. Hede lappförsamlings husförhörslängder 1826-1898. 1996. ISBN 82-992522-4-5
 4. Lappekommisjonen av 1889, Del 2, Kommisjonens forhandlingsprotokoller (om Kommisjonens arbeid i Hedmark, Sør- og Nord-Trøndelag) : erklæringer som private personer har avgitt for Lappekommisjonen om forholdene i Nord-Trøndelag. 1998. ISBN 82-992522-5-3
 5. Lappefogd I.B. Herstads årsberetninger 1894-1904. 2001. ISBN 82-992522-8-8
 6. Povel Resens beskrivelser av forholdene i de samiske områdene (1706–08). 2014. Redigert av Anders Løøv; fullført av Åke Jünge og Margrethe Løøv[17]

MuseumsbyggetRediger

Bygningen Saemien Sijte sto ferdig 1. juli 1979 og ble offisielt innviet 3. oktober 1980.

Saemien Sijte disponerer et areal på 25 dekar som Snåsa kommune har stilt til disposisjon. Planen er å utnytte dette arealet til å bygge opp en utstilling av samiske bygninger og redskaper som naturlig hører til ute i det fri.

Saemien Sijte leier også ut kontorlokaler til andre offentlige institusjoner som jobber med samiske spørsmål: Avdelinger av Sametingets forvaltning, Reindriftsforvaltningen i Nord-Trøndelag, Nord-Trøndelag reinsamelag og Duodjeinstituhtta (samisk husflid).

FotnoterRediger

 1. ^ Anna Dærga het Anna Kristina Olsdatter Granefjell (1898–1963) og bodde tidvis ved Dærgafjell i Røyrvik kommune med ektemannen Peder Jakobsson Dærga (1888–1956).[4] Hun ble i 1956 hedret med Kongens fortjenstmedalje.[5]

ReferanserRediger

 1. ^ Offisielt nettsted
 2. ^ «Fylkeskulturprisen til Saemien Sijte». Nord-Trøndelag SV (Arkivert) (norsk). 13. desember 2017. Besøkt 17. juni 2018. 
 3. ^ Jubileumshefte : Saemien sijte 40 år : 1964-2004. Redaktør: Arna Haga. Utgitt av Saemien sijte, 2004. ISBN 82-993781-3-3
 4. ^ Anna Olsdatter Arkivert 14. desember 2017 hos Wayback Machine. fra slektsdatabasen sijtijarnge.no, sist lest den 14. desember 2017.
 5. ^ Tildelinger fra kongehuset.no, søk på "Anna Dærga" sist utført den 14. desember 2017.
 6. ^ «Historisk avtale signert». Saemien Sijte. 19. juni 2019. Besøkt 19. juni 2019. 
 7. ^ a b c «Spansk løsning for Saemien Sijte | arkitektnytt.no». arkitektnytt.no (norsk). 8. desember 2009. Besøkt 17. juni 2018. 
 8. ^ a b «Forprosjekt for Saemien sijte i havn». Bygg.no - Byggeindustrien. 3. oktober 2011. Besøkt 17. juni 2018. 
 9. ^ «Nye skisser for Saemien Sijtes nybygg». www.namdalsavisa.no. 3. mai 2017. Arkivert fra originalen 18. juni 2018. Besøkt 17. juni 2018. 
 10. ^ «Mens vi venter på #vedtatt #statsbudsjett2018». Norges museumsforbund. Besøkt 17. juni 2018. 
 11. ^ Ringseth, Birger (26. oktober 2017). «Saemien Sijte den store taperen». snasningen.no. Arkivert fra originalen 18. juni 2018. Besøkt 17. juni 2018. 
 12. ^ «Statsbudsjett 2019:Nybygg for Saemien Sijte i Snåsa i 2019». Regjeringen.no. 08.10.2018. 
 13. ^ Åarjel-saemieh, årbok. Utgitt av Saemien sijte ISSN 0333-4899
 14. ^ Åarjel-saemieh; artikkelindeksering Arkivert 15. desember 2013 hos Wayback Machine. i BIBSYS
 15. ^ Dovletje ISSN 0803-6233
 16. ^ ebøker av Dovletje, fra bokhylla.no, via BIBSYS
 17. ^ Nytt kildeskrift lanseres; saemiensijte.no, 5.2.2014

Eksterne lenkerRediger