Gïelem nastedh

Gïelem nastedh er et sørsamisk språk- og kompetansesenter i Snåsa. Senteret ble opprettet på prosjektbasis i 2008, i forbindelse med at Snåsa kommune ble en del av forvaltningsområdet for samisk språk, som den første sørsamiske kommunen. Senteret, som er en kommunal etat, har senere fått permanent status som språksenter under Sametinget.

Senteret arrangerer kurs i samisk språk, utgir bøker på sørsamisk og ivaretar de rettighetene innbyggerne har i språkforvaltningsområdet.

Inger Marit Eira-Åhrén var enhetsleder for samiske saker i Snåsa kommune fra april 2017 til august 2020.

Eksterne lenkerRediger