Artikkelen inngår i serien om

Sørsamer

Sørsamisk draktskikk. Fra museet Saemien Sijte.
Sørsamisk språk

fonologimorfologisyntaks

Historie

VivallenBindalstrommaFolldalstrommaDalbusjøen 1811FelleslappelovenElsa Laula RenbergDaniel MortensonSamemøtet i 1917Waren SardneDunderlandsdalsulykkenBergslandBullSameblod

Institusjoner

Saemien Sijte og Åarjel-saemiehÅarjelsaemien VierhtiesåafoeÅarjel-saemiej skuvleGaaltijeSijti JarngeteaterDaerpies DierieAajegeGïelem nastedhGïeleaernie

Se også

Kategori:Sørsamene

Gïelem nastedh er et sørsamisk språk- og kompetansesenter i Snåsa. Senteret ble opprettet på prosjektbasis i 2008, i forbindelse med at Snåsa kommune ble en del av forvaltningsområdet for samisk språk, som den første sørsamiske kommunen. Senteret, som er en kommunal etat, har senere fått permanent status som språksenter under Sametinget.

Senteret arrangerer kurs i samisk språk, utgir bøker på sørsamisk og ivaretar de rettighetene innbyggerne har i språkforvaltningsområdet.

Inger Marit Eira-Åhrén var enhetsleder for samiske saker i Snåsa kommune fra april 2017 til august 2020.

Eksterne lenker rediger

Autoritetsdata