Åpne hovedmenyen

Forvaltningsområdet for samisk språk

Forvaltningsområdet for samisk språk er områder der samisk og norsk er likestilte språk, slik at kommunale og statlige organ i kommunene er forpliktet til å legge til rette for bruk av samisk språk. De som bruker samisk språk i kontakt med et offentlig organ i forvaltningsområdet, har i mange tilfeller krav på å få svar på samisk.[1] Kongen fastsetter hvilke norske kommuner som skal inngå i forvaltningsområdet for samisk språk.[2] Den norske kirke skal innenfor forvaltningsområdet yte individuelle kirkelige tjenester på samisk.

Ved opprettelsen 1. januar 1992 bestod forvaltningsområdet for samisk språk av fem kommuner i Finnmark og én i Troms, alle nordsamiskspråklige. I perioden 2006–18 ble forvaltningsområdet utvidet med ytterligere en nordsamiskspråklig kommune i Troms, en lulesamiskspråklig kommune i Nordland og fire sørsamiskspråklige kommuner i Nordland og Trøndelag.

Fra 1. juli 2018 inngår tolv kommuner i forvaltningsområdet for samisk språk; i tillegg er de respektive fylkeskommunene omfattet av forvaltningsområdet:[3][4]

Finnmark – Finnmárku:

Troms – Romsa:

Nordland:

Trøndelag:

I Trøndelag og Hattfjelldal er det samiske språket sørsamisk, i Tysfjord er det lulesamisk, og i kommunene i Troms og Finnmark er det nordsamisk.

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger