Forvaltningsområdet for samisk språk

Forvaltningsområdet for samisk språk er områder der samisk og norsk er likestilte språk, slik at kommunale og statlige organ i kommunene er forpliktet til å legge til rette for bruk av samisk språk. De som bruker samisk språk i kontakt med et offentlig organ i forvaltningsområdet, har i mange tilfeller krav på å få svar på samisk.[1] Kongen fastsetter hvilke norske kommuner som skal inngå i forvaltningsområdet for samisk språk.[2] Den norske kirke skal innenfor forvaltningsområdet yte individuelle kirkelige tjenester på samisk.

Ved opprettelsen 1. januar 1992 bestod forvaltningsområdet for samisk språk av fem kommuner i Finnmark og én i Troms, alle nordsamiskspråklige. I fra 2006 har forvaltningsområdet blitt utvidet med ytterligere to nordsamiskspråklige kommuner i Troms, en lulesamiskspråklig kommune i Nordland og fire sørsamiskspråklige kommuner i Nordland og Trøndelag. De tre nordligste fylkene; Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag, er også omfattet av forvaltningsområdet.

Flere kommuner har vurdert å søke om innlemmelse. I 2001 vedtok Gamvik kommune å utrede muligheten for innlemmelse i forvaltningsområdet for å redde sjøsamisk kultur.[3] I 2006 vurderte Storfjord kommune å søke om innlemmelse.[4] I 2011 søkte Tromsø om innlemmelse i forvaltningsområdet for samisk språk, men denne søknaden ble stoppet da Høyre vant kommunevalget i oktober dette året.[5] Kvalsund kommune (fra 2020 del av Hammerfest) vurderte også å søke om innlemmelse i 2014.[6] Skånland søkte om innlemmelse i forvaltningsområdet i 2017, men Kommunal- og moderniseringsdepartementet avslo søknaden siden kommunen hadde vedtatt å slå seg sammen med Tjeldsund kommune.[7] Skånland ble en del av Tjeldsund kommune fra 1.1.2020, og nye Tjeldsund ble innlemmet i forvaltningsområdet fra 1.7.2020. Narvik kommune nedstemte et forslag om innlemmelse i forvaltningsområdet for samisk språk i juni 2020.[8] Både Evenes og Målselv kommuner har pågående saker om innlemmelse i forvaltningsområdet for samisk språk.[9][10]

Tidligere sametingspresident Vibeke Larsen har foreslått å innlemme hele Norge i forvaltningsområdet for samisk språk, noe daværende kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen uttrykte skepsis mot.[11]

KommunerRediger

Fra 1. juli 2020 inngår tretten kommuner i forvaltningsområdet for samisk språk; i tillegg er de respektive fylkeskommunene omfattet av forvaltningsområdet:[12][13]

Troms og Finnmark – Romsa ja Finnmárku – Tromssa ja Finmarkku:

Nordland – Nordlánda – Nordlánnda – Nordlaante:

Trøndelag – Trööndelage:

Tidligere kommunerRediger

Nordland – Nordlánda – Nordlánnda – Nordlaante:

I Trøndelag og Hattfjelldal er det samiske språket sørsamisk, i Hamarøy (og tidligere Tysfjord) er det lulesamisk, og i kommunene i Troms og Finnmark er det nordsamisk.

ReferanserRediger

 1. ^ Samelovens språkregler og forvaltningsområdet for samisk språk hos regjeringen.no
 2. ^ Lovdata: LOV 1987-06-12 nr 56: Lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold (Sameloven)
 3. ^ NRK (11. mai 2001). «Vil ikke stå i samemantallet». NRK. Besøkt 2. oktober 2020. 
 4. ^ Hjelvik, Ivar (5. april 2006). «Satser på domino-effekt». framtidinord.no. Besøkt 2. oktober 2020. 
 5. ^ «Vil ikke ha samisk språklov i Tromsø». NRK. 25. oktober 2011. Besøkt 2. desember 2019. 
 6. ^ Larsson, Carl-Gøran (10. april 2014). «Blandede følelser omkring samisk». NRK. Besøkt 2. oktober 2020. 
 7. ^ «Denne kommunen får ikke bli samisk – med det første». www.fremover.no (norsk). 20. februar 2018. Besøkt 2. oktober 2020. 
 8. ^ www.narvik.kommune.no https://www.narvik.kommune.no/innsyn.aspx?response=mote&moteid=37&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=3565&. Besøkt 2. oktober 2020. 
 9. ^ Ságat (30. september 2020). «Leder: Evenes flagger samisk identitet». Ságat (norsk). Besøkt 2. oktober 2020. 
 10. ^ Skoglund, Kari Anne (8. januar 2019). «Sametingspresidenten: – Målselv har et forsprang i forhold til mange andre». Nye Troms (norsk). Besøkt 2. oktober 2020. 
 11. ^ «Vil ha samisk som obligatorisk fag for alle elever». NRK. 23. august 2017. Besøkt 2. desember 2019. 
 12. ^ Stadnamn og rettskriving. kartverket.no, 8. november 2017. Besøkt 15. januar 2018.
 13. ^ «Forskrift om forvaltningsområdet for samisk språk - Lovdata». lovdata.no. Besøkt 2. oktober 2020. 
 14. ^ moderniseringsdepartementet, Kommunal-og (12. mai 2020). «Tjeldsund innlemmes i forvaltningsområdet for samisk språk». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 24. august 2020. 
 15. ^ «Rammene for nye Hamarøy og nye Narvik er nå på plass». Regjeringen.no

Eksterne lenkerRediger