Øst-Veme

grend i Soknedalen

Øst-Veme, Øst Veme, Østre Veme eller Østveme er ei grend og en tidligere holdeplass langs Bergensbanen (nedlagt 1970) som ligger i Ytre Soknedalen. Øst-Veme omfatter området på begge sider fylkesvei 175 mellom Bergensbanen og Doktormarka, til grensa mot Vestre Ådal, inkludert Heggelia, og til vestbredden av Hegga, som er skilleelv mot Heggen. Veistrekningen fikk i 1978 navnet Vemeveien og begynner like ved Veme kirke. Tilkomst til Vemeveien finnes fra riksvei 7 ved Veme og Heggen, eller via Heradsbygdveien.

Veme-gårdene rediger

Gården Veme er for lengst delt opptil flere ganger. Først trolig i Østre Veme og Vestre Veme. Så ble Vestre Veme del i Øvre Veme og Nedre Veme. Det er grunn til å tro at også Borgerud og Fonkalsrud, kanskje også Jonsrud, opprinnelig er utskilt fra Veme, som kanskje selv er skilt ut fra urgården Ve i Heradsbygda. Det er usikkert hvor gammel den opprinnelig er, men trolig er den svært gammel. Den er imidlertid ikke omtalt i gamle diplomer, men dukker først opp i skriftlige kilder på 1500-tallet.

Se også rediger