Borgerud

gårdsbruk i Soknedalen

Borgerud (av norrønt Bergljótarruð) er en rudgård i Ytre Soknedalen i Ringerike kommune, beliggende ved tidligere Borglund skole (som er oppkalt etter gården), mellom Veme og Fonkalsrud, langs riksvei 7 øst for Sogna.

Gården er trolig ryddet før kristendommen kom til bygda, men den nevnes første gang i et diplom fra 1528. Siden det ikke er kjent at det finnes en bygdeborg i nærheten av gården, har navnet trolig oppstått fra kvinnenavnet Bergljót. Sannsynligvis ble den opprinnelig skilt ut fra gården Veme, som er langt eldre. Kanskje har Fonkalsrud også ligget under Borgerud, for i 1723 nevnes gården som en del av denne. Borgerud har gårdsnummer 63 i Ringerike.

Autoritetsdata