Årtusenets trønderbok

Årtusenets trønderbok var en litterær kåring som ble gjennomført i 2000 i regi av Norsk bibliotekforenings fylkeslag i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Kåringen ble gjennomført gjennom stemmegivning i folkebibliotekene i Trøndelag, og nesten 1500 bibliotekbrukere ga sin stemme.

15 bøker var blitt forhåndsnominert av en jury bestående av professor Gunnar Foss, NTNU; konsulent Gro Spieler i Norsk forfattersentrum og bibliotekar Einar Rædergård ved Trondheim folkebibliotek. Det var i tillegg anledning til å stemme på egne ikke-nominerte favoritter.

Avstemningen pågikk fra juni til august, og Adresseavisen og NRK Trøndelag bragte sommerserier hvor de nominerte bøkene ble presentert. Adresseavisen gjennomførte flere av reportasjene som besøk til forfatternes hjemsted og intervju med ulike kjennere av forfatterskapet. NRK hadde fylkeslederen i NBF Sør-Trøndelag, Morten Haugen, som fast gjest gjennom programserien.

Bøkene, etter stemmetallRediger

  1. Johan Falkbergets Den fjerde nattevakt (1923) – 480 stemmer
  2. Olav Duuns I eventyre (1921) – 182 stemmer
  3. Johan Bojers Den siste viking (1921) – 178 stemmer
  4. Snorre Olav den helliges saga (1200-tallet) – 94 stemmer
  5. Erlend Loe Naiv.Super. (1996) – 94 stemmer
  6. Torvald Sunds Onkel Oskars saueost (1988) – 58 stemmer
  7. Agnar Mykles Lasso rundt fru Luna (1954) – 52 stemmer

Forfatteren Mildrid Ryan fra Steinkjer var ikke nominert, men fikk likevel 51 stemmer for boka Men fuglene synger for alle, utgitt på eget forlag.

Øvrige nominerte bøker var (i rekkefølge etter utgivelsesår) Kongsspegelen (ca. 1230, som ifølge juryen sannsynligvis er skrevet på Nærøy), Arne Dybfests Ira (1891); Kristofer Uppdals Dansen gjenom skuggeheimen (1911), Nini Roll Ankers Huset i Søgaten (1923), Peter Egges Hansine Solstad (1925), Magnhild Haalkes Allis sønn (1935), Olaf Bergs Martin Kvennavika (i utvalg, 1940) og Kristian Kristiansens Adrian Posepilt (1950).

Andre ikkenominerte forfattere som fikk stemmer var Idar Lind, Bjarne Slapgard, Olav Gullvåg, Fredrik Skagen og Kim Småge.

KilderRediger

  • Adresseavisen; 28.6.2000 og 21.8.2000