Åpen og inkluderende

Prosjektet Åpen og inkluderende er et av to profilområder som Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) har i perioden 20052008. Prosjektet tar mål av seg om å sørge for at barne- og ungdomsorganisasjonene i Norge skal ha kompetanse på hvordan man kan bli en inkluderende arena. Dette er et område som de fleste organisasjonene tradisjonelt har liten kunnskap om, og representantskapet til LNU mente det var viktig med et felles løft.

PilotorganisasjonerRediger

På høstparten 2006 inviterte LNU medlemsorganisasjonene til å vere med på eit pilotprosjekt innenfor LNU sitt profilområde Åpen og inkluderende. Det var stor interesse blant medlemsorganisasjonane for å delta i prosjektet, og LNU plukket ut seks ulike organisasjoner som ville arbeide med feltet. I 2007 har man invitert ytterligere fire organisasjoner med i arbeidet.

Pilotorganisasjoner i Åpen og inkluderende

Organisasjonene har gjennomført/gjennomfører forskjellige prosjekter der man ønsker å skape et nytt mangfold i organisasjonen.

Startpakke for Åpne og inkluderende organisasjonerRediger

Erfaringene fra arbeidet i pilotorganisasjonene og tilsvarende arbeid gjort i andre land er samlet i en bok som heter Startpakke for åpne og inkluderende organisasjoner. Startpakken inneholder artikler, metoder, fakta og inspirasjon for organisasjoner som vil arbeide med dette feltet.

EtNordenRediger

Sammen med Nordisk ministerråd driver LNU prosjektet EtNorden, som har som mål å skape bedre inkludering i Norden. EtNorden er et delprosjekt av Åpen og inkluderende.

Eksterne lenkerRediger