NBUF eller Norske Baptisters Barne- og Ungdomsforbund er en frivillig kristen barne- og ungdomsorganisasjon under Det Norske Baptistsamfunn. NBUF ble stiftet 1922 og har til dags dato 3500 medlemmer i ca. 150 lokallag i 50 menigheter. NBUF blir ledet av et landsstyre på 7 medlemmer fra hele landet.

NBUFs hovedoppgaverRediger

 • Være samarbeidsorgan og kontaktforum
 • Styrke og utvikle barne- og ungdomsarbeidet lokalt
 • Inspirere til frivillig innsats
 • Trene og kurse ledere
 • Formidle nye impulser/ideer
 • Støtte lokal arbeid
 • Tale barna og de unges sak
 • Støtte evangelisering i Norge
 • Drive misjonsarbeid

Info om NBUFs arbeidRediger

NBUF arbeider årlig med et visst antall prosjekter. I tillegg til de faste arbeidsoppgaver jobber NBUF med følgende områder:

 • Formidle støtte direkte til lokalt arbeid gjennom frifond-midlene.
 • TFG-tjeneste for ungdom som vil tjene Gud i både Norge og utlandet.
  Tilbud i 2010:
  – Tid for Gud nasjonalt, der en er i en menighet i et år.
  – Tid for Gud internasjonalt, et år ute i et misjonsland drevet av European Baptist Mission.
  – Tid for Gud HLT-stipend, et tilbud for studenter på "Høgskolen for Ledelse og Teologi" og som har praksis i et NBUF-lokallag.
  – Tid for Gud Sommerteam, for den som vil bruke sommeren til å lære mer om det å være disippel, dra rundt på leirer og delta på Baptistenes sommerfest som en slags sommerjobb.
 • Lederkurs for unge tenåringer, med spesielle satsninger i forskjellige prosjekter.
 • Bibelfester (Mannabibel-fest) som mulighet for kontakt mellom skole og menighet.
 • Søndagsskolekurs, arrangør av flere felleskristne kurs.
 • Tenåringsarbeid / Betweenagere: fremme forståelse for behovet for eget arbeid for aldersgruppen 12-16 år.
 • Ungdomsarbeid: spesielt satsning på å styrke og videreutvikle ungdomsarbeidet i noen utvalgte menigheter.
 • Ungdomsledernettverk: etablere fellesskap mellom lokale ungdomsledere som ofte står alene i tjeneste.
 • JUBA, arbeide videre med utgivelsen av dette nye ledermateriellet for bruk i Juniorarbeidet.

Eksterne lenkerRediger