Zinklars vise, også kalt Zinklarvisa, Sinklar-visen, Herr Sinclair drog over salten hav og liknende, er en norsk folkevise som er basert på en sann historie om kaptein George Sinclair (han omtales som oberst i visa) og hans kompani av skotske soldater som var blitt leid av svenskekongen for å slåss mot Danmark-Norge i Kalmarkrigen 1611–1613. På vei fra Romsdalen til Sverige ble imidlertid skottetoget overfalt av norske bønder i Kringen like sør for Otta i Gudbrandsdalen 26. august 1612.[1]. De fleste av skottene som ble tatt til fange, ble siden henrettet ved Skottelåven i Kvam. Bare 18 av de 400 skotske soldatene overlevde og ble sendt til København.

Georg Sinclairs skotske styrker går i land ved Isfjorden i Romsdalen 1612 på vei til Sverige for å slutte seg til de svenske soldatene i Kalmarkrigen mot Danmark-Norge. «Skottetoget» kalles marsjen som førte soldatene til Gudbrandsdalen.
De skotske leiesoldatene ble nedkjempet av norske bønder 26. august 1612 i slaget ved Kringen like sør for Otta.

Visa er skrevet av Edvard Storm i 1781.[2][3] Storm var utdannet prest og barnefødt i Gudbrandsdalen. Visa ble snart populær, og fenget veldig i den patriotiske tida fram mot, og i årene etter 1814. Henrik Wergeland refererer til den et par steder, og visa var å finne i mange skole- og visebøker langt opp i nyere tid. Den finnes også i Norsk visebok. Populariteten på landsbasis har nærmest gjort sangen til en folkevise. Mange folkemusikere har spilt den inn.

I Norge er den kjent under to melodier. Den eldste overleverte folkemelodien finnes fra gammelt av i Gudbrandsdalen, og brukes på strofene i selve visa. I 1974 spilte folkrockgruppa Folque inn Zinklarvisa med en annen melodi, som skriver seg fra Færøyene, og som tidligere ikke hadde vært kjent i Norge. Denne varianten har refreng og færøysk danserytme. Refrenget går: Vel opp for dag, I kommer vel over den hede. Færøyingene har tradisjonelt danset mye etter danske tekster fra Kjempeviseboka. Det har blitt antatt at refrenget har blitt lagt til for å kunne fungere i dansesituasjonen; Storms originaltekst mangler refreng.

I 2008 ga de færøyske viking-metallerne Týr ut albumet «Land», der de har laget sin egen versjon av Zinklars vise, med navnet «Sinklars Vísa».[4]

Melodien til «Sinclairs marsj»
«Støtte ved veien som viser George Sinclairs grav»

Sangteksten rediger

Zinklars vise

1
Herr Zinklar drog over salten Hav,
Til Norrig hans Cours monne stande;
Blant Guldbrands Klipper han fant sin Grav,
der vanked så blodig en Pande.
- Vel op før Dag,
de kommer vel over den Hede.

2
Herr Zinklar drog over Bølgen blaa
For Svenske Penge at stride;
Hielpe dig Gud du visselig maa
I Gresset for Nordmanden bide.

3
Maanen skinner om Natten bleg,
De Vover saa sagtelig trille:
En Havfrue op av Vandet steeg
Hun spaaede Herr Zinklar ilde.

4
Vend om, vend om, du Skotske Mand!
Det gielder dit Liv saa fage,
Kommer du til Norrig, jeg siger for sand,
Ret aldrig du kommer tilbage.

5
Leed er din Sang, du giftige Trold!
Altidens du spaaer om Ulykker,
Fanger jeg dig en gang i Vold
Jeg lader dig hugge i Stykker.

6
Han seiled i Dage, han seiled i tre
Med alt sit hyrede Følge,
Den fierde Morgen han Norrig mon see,
Jeg vil det ikke fordølge.

7
Ved Romsdals Kyster han styred til Land
Erklærede sig for en Fiende;
Ham fulgte fiorten hundrede Mand
Som alle havde ondt i Sinde.

8
De skiendte og brændte hvor de drog frem,
Al Folket monne de krænke,
Oldingens Afmakt rørte ei dem,
De spottet den grædende Enke.

9
Barnet blev dræbt i Moderens Skiød,
Saa mildelig det end smiled;
Men Rygtet om denne Jammer og Nød
Til Kiernen af Landet iled.

10
Baunen lyste og Budstikken løb
Fra Grande til nærmeste Grande,
Dalens sønner i skjiul ei krøb
Det måtte Hr. Zinklar sande.


11
Soldaten er ude paa Kongens Tog,
Vi maae selv Landet forsvare;
Forbandet være det Niddings Drog,
Som nu sit Blod vil spare!

12
De Bønder av Vaage, Lessøe og Lom,
Med skarpe Øxer paa Nakke
I Bredebøigd til sammen kom,
Med Skotten vilde de snakke.

13
Tæt under Lide der løber en Stie,
Som man monne Kringen kalde,
Laugen skynder sig der forbi,
I den skal Fienderne falde.

14
Riflen hænger ei meer paa Væg,
Hist sigter graahærdede Skytte,
Nøkken opløfter sit vaade Skiæg,
Og venter med Længsel sit Bytte.

15
Det første Skud Hr. Zinklar gialdt,
Han brøled og opgav sin Aande;
Hver Skotte raabte, da Obersten faldt:
Gud frie os af denne Vaande!

16
Frem Bønder! Frem I Norske Mænd!
Slaa ned, slaa ned for Fode!
Da ønsked sig Skotten hjem igien,
Han var ei ret lystig til Mode.

17
Med døde Kroppe blev Kringen strøed,
De Ravne fik nok at æde;
Det Ungdoms Blod, som her udflød,
De Skotske Piger begræde.

18
Ei nogen levende Siel kom hjem,
Som kunde sin Landsmand fortælle,
Hvor farligt det er at besøge dem
Der boe blandt Norriges Fielde.

19
End kneiser en Støtte på samme Sted,
Som Norges Uvenner mon true.
Vee hver en Nordmand, som ei bliver heed,
Saa tit hans Øine den skue!

Referanser rediger

  1. ^ «Minnestein over Bøndenes tapperhet i 1612, Kringen, Sel.». digitaltmuseum.no. Besøkt 30. desember 2020. 
  2. ^ Bricka, Carl Frederik. «469 (Dansk biografisk Lexikon / XVI. Bind. Skarpenberg - Sveistrup)». runeberg.org (dansk). Besøkt 30. desember 2020. 
  3. ^ «"Faktabøker", romaner, drama, lyrikk og artikler knyttet til Skottetoget 1612.». www.kringen1612.no. Besøkt 30. desember 2020. 
  4. ^ «TYR - Sinklars Visa - YouTube». www.youtube.com. Besøkt 30. desember 2020. 

Eksterne lenker rediger

  Zinklars vise – originaltekst fra Wikikilden


Autoritetsdata