Kjempeviseboka

Kjempeviseboka eller Tohundreviseboka er den populære tittelen på visesamlinga 200 Viser om Konger, Kæmper og andre som ble utgitt av den danske presten Peder Syv i 1695. Dette var en ny og revidert utgave av Anders Sørensen Vedels Hundreviseboka fra 1591, en bok som inneholdt gamle ballader fra visehåndskrifter og muntlig tradisjon. Peder Syv la til hundre nye viser og Kjempeviseboka er derfor også blitt kjent som Tohundreviseboka. Her var det også stoff som var nydiktet på 1600-tallet.

Kjempeviseboka
Utgitt1695

Kjempeviseboka ble straks populær, ikke bare i Danmark, men også i Norge og på Færøyene, og kom i stadig nye opplag utover på 1700-tallet og påvirket sterkt norsk balladetradisjon. Norske visehåndskrifter fra 1700-tallet og første delen av 1800-tallet inneholder ofte lange sekvenser med viser skrevet av fra Kjempeviseboka.

På 1600- og 1700-tallet var det ikke vanlig med bøker i Norge, men ved siden av salmeboka var to visebøker populære: Peder Syvs Kjempeviseboka og Petter DassBibelsk visebok fra tidlig 1700-tall.