Åpne hovedmenyen

Hundreviseboka er den populære tittelen på en visesamling som ble utgitt av den danske historikeren Anders Sørensen Vedel i 1591. Den fulle tittelen i barokkstil er:

It Hundrede udvaalde Viser om allehaande Merckelige Krigs Bedrifft oc anden seldsom Eventyr som sig her udi Riget ved Gamle Kemper Naffnkundige Konger oc ellers forneme Personer begiffuet haffuer aff arilds tid indtil denne nerværendis Dag.

Boka inneholdt gamle viser som Vedel hadde samlet fra visehåndskrifter og muntlig tradisjon, mesteparten er den type viser vi kaller ballader.

I 1695 gav Peder Syv ut boka på nytt og la til hundre viser til. Denne boka ble kalt Tohundreviseboka eller Kjempeviseboka og kom i stadig nye opplag utover 1700-tallet. Boka ble svært populær også i Norge og på Færøyene, og norsk balladetradisjon er sterkt påvirket av Kjempeviseboka.