Zeppelinobservatoriet

Zeppelinobservatoriet er en norsk forskningsstasjon som ligger nær toppen av Zeppelinfjellet (474 meter over havet) ved Ny-Ålesund som ligger på vestkysten av Svalbard ved 79 grader nord. Forskningsstasjonen eies og driftes av Norsk Polarinstitutt, men det er NILU – Norsk institutt for luftforskning som har det vitenskapelige ansvaret for Norges forskningsaktiviteter der. Den tekniske driften av stasjonen dekkes over Miljøverndepartementets budsjett.

Zeppelinobservatoriet, 474 meter over havet.
Zeppelinobservatoriet ligger nær toppen av Zeppelinfjellet med Ny-Ålesund nedenfor. En taubane frakter folk og utstyr til og fra stasjonen.

Målestasjonen på Zeppelinfjellet ble bygget i 1988-1989 og offisielt åpnet i 1990. Etter 10 års bruk ble det slått fast at bygningen ikke lenger dekket de behov som var nødvendig for å operere avanserte måleinstrumenter. I andre halvår 1999 ble den gamle bygningen revet og fjernet, og en ny og bedre stasjon ble bygd på samme sted. Miljøverndepartementet i Norge bevilget de nødvendige midlene, og i tillegg ble midler bevilget fra Knut och Alice Wallenbergs stiftelse via MISU (Meteorologiska institutionen, Stockholms universitet).[1] Den nye stasjonsbygningen ble offisielt åpnet av Kronprins Haakon 2. mai 2000.[1]

Forskning rediger

Observatoriet er den er den norske forskningsstasjonen som ligger lengst nord og som er en del av det største arktiske forskingsinfrastrukturen: Ny-Ålesunds internasjonale samling av forskningsinstitusjoner (se forskningstrukturen på Ny-Ålesund). Zeppelinobservatoriet er sentralt i overvåkingen av det globale atmosfæriske miljøet. Data derifra spiller en viktig nasjonal og internasjonal rolle for kartleggingen av klimaendringer; stratosfæreozon- og UV-endringer; miljøgifter (persistente organiske forurensninger som PCB, tungmetaller som kvikksølv); langtransporterte luftforurensninger (sur nedbør, partikler, overgjødsling, bakkenær ozon). Det er en avgjørende forutsetning for kvaliteten på miljødataene fra Ny-Ålesund at stasjonene ligger i et uforstyrret arktisk miljø hvor lokale forurensningskilder er helt eliminert eller under meget streng kontroll.

Data fra Zeppelinobservatoriet brukes blant annet innenfor Konvensjonen om langtransportert grenseoverskridende luftforurensning (LRTAP innenfor UNECE); Rammekonvensjonen om klimaforandringer (FCCC; IPCC under UNEP og WMO); AMAP (Program for overvåkning og vurdering av Arktis); og Global Atmospheric Watch (GAW under WMO) og Network for Detection of Stratospheric Change (NDSC under WMO og NOAA).[1]

I tillegg til atmosfærestudiene som utføres på stasjonen, arbeides det i Ny-Ålesund med studier av marine og terrestriske økosystemer, breer, fysiske egenskaper i snø og is, solinnstråling og jordoverflatens energibalanse. Zeppelinobservatoriet tilhører en liten gruppe av svært viktige globale atmosfærestasjoner; andre stasjoner finnes på Mauno Loa på Hawaii, Sørpolen, Point Barrow i Alaska, Mace Head vest i Irland, Samoa i Stillehavet, Cape GrimTasmania og Zugspitze/Jungfraujoch i Alpene.

Se også rediger

Referanser rediger

  1. ^ a b c «Forskningsstasjonen på Zeppelinfjellet, Ny-Ålesund». NILUs faktablad 5/1998

Eksterne lenker rediger