Birkenesobservatoriet

målestasjon

Birkenesobservatoriet er en målestasjon for luftforurensning som ligger i Birkenes kommune i Aust-Agder. Den består av containere som er bygget sammen. Observatoriet har vært i drift siden 1971, da formålet var å overvåke sur nedbør, og er en av målestasjonene i Europa som har vært drevet lengst. Mens stasjonen fram til 2009 lå i en fordypning med begrenset sikt, ble den dette året flyttet til toppen av en ås, 190 meter over havet, med god mulighet til å motta luft fra alle kanter. Samtidig ble også observasjonsprogrammet oppgradert, slik at observatoriet nå også måler aerosoler og CO2.

Overvåkningen av luftforurensning på Birkenesobservatoriet har vært med på gi bakgrunnen for bindende avtaler om målrettet redusering av utslipp, som Konvensjonen om langtransportert grenseoverskridende luftforurensning (LRTAP) og protokollene under denne. Fram til oppgraderingen i 2009 var det norske observasjonsprogrammet for klimadrivere fokusert på polarområdene, men nå er også Fastlands-Norge inkludert i disse observasjonene.

Observatoriet eies og drives av NILU - Norsk institutt for luftforskning

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger