Wikipedia:Tinget/Arkiv/2014-19

Arkiv
Arkiv
Dette er et arkiv over inaktive diskusjoner fra Wikipedia:Tinget. Vennligst ikke gjør endringer her. Ønsker du å fortsette en gammel diskusjon, ta det opp på den aktive diskusjonssiden.

No one needs free knowledge in Esperanto rediger

There is a current discussion on German Wikipedia on a decision of Asaf Bartov, Head of WMF Grants and Global South Partnerships, Wikimedia Foundation, who rejected a request for funding a proposal from wikipedians from eowiki one year ago with the explanation the existence, cultivation, and growth of the Esperanto Wikipedia does not advance our educational mission. No one needs free knowledge in Esperanto. On meta there has also started a discussion about that decision. --Holder (diskusjon) 5. mai 2014 kl. 12:38 (CEST)

Notis om kandidatartikkel: Pakistanere i Norge rediger

Artikkelen Pakistanere i Norge er nominert til WP:AA. Se Wikipedia:Kandidatsider/Pakistanere i Norge. Dette er en notis for å informere om hendelser og prosesser innenfor Wikipedia-prosjektet, ikke et diskusjonsinnlegg. Ta gjerne en tur innom artikkelen og kandidatprosessen, og bidra til å gjøre artikkelen bedre. Mvh --M O Haugen (diskusjon) 6. mai 2014 kl. 18:46 (CEST)

Wikimedia-nytt, mars 2014 rediger

Highlights fra Wikimedia Foundation Report og Wikimedia engineering report for mars 2014 samt annet fra Wikimediabevegelsen
 
About · Subscribe · Distributed via MassMessage (wrong page? Correct it here), 7. mai 2014 kl. 06:53 (CEST)

Telemarkskanalen rediger

Det har kommet inn et ønske på OTRS («Samtidig vil jeg be deg ta opp de rettingene som foregår på Wikipediasiden for Telemarkskanalen.» Ticket#2014050510013898) om at det legges inn en lenke til Telemarkskanalen.info i artikkelen om Telemarkskanalen. Såvidt jeg forstår av dette så går ønsket lenke til en side som er noe på siden av det artikkelen handler om. Vi har tilsvarende situasjoner på andre sider, slik som på Seigmenn og Bøygen, og muligens flere. Fordi dette bryter med Wikipedia:Retningslinjer for eksterne lenker så må nettsamfunnet akseptere at lenken legges inn, eventuelt avvise dette, eventuelt finne frem til andre løsninger.

Les Språkrådets side Varemerke som språk – ordmerke som problem, den har en del bakgrunn om slikt. Det finnes sikkert flere andre nyttige nettressurser som bør vurderes.

Om Telemarkskanalen
Esthico Agenturforretning Brekke & Co ANS
Interne oppslag
Eksterne oppslag
Om seigmenn
Nidar AS
Interne oppslag

Eksterne oppslag

Om Per Gynt m.fl.
Stiftelsen Peer Gynt, Per Gynt AS
Interne oppslag
Eksterne oppslag

Det burde være tilstrekkelig for å få en oversikt over hva dette gjelder. Da er saken overlatt til nettsamfunnet til avgjørelse. Merk at WMF er orientert og kan ha meninger i saken. — Jeblad 6. mai 2014 kl. 11:14 (CEST)

Vi bør ikke på noen måte støtte opp om en varemerkehai som dette. Slett alle lenker og legg det inn i m:Spam blacklist, syns jeg. Jon Harald Søby (diskusjon) 6. mai 2014 kl. 11:38 (CEST)
Ut fra «vår grunnsetning» om å spre fri kunnskap til alle så er jeg enig i at vi ikke bør støtte noen, men ei heller avvise informasjon utfra hva noen er, eller ikke er. Jeg har redigert på artikkelen og jeg har fjernet lenken telemarkskanalen.info - ikke fordi jeg har noe mot vedkommende (could not care less) men fordi jeg anser at lenken telemarkskanalen.no er bedre, mer relevant og det holder med den.
Jeg kan ellers ikke se noen annen fellesnevner i dette enn at hver og en av oss har et redaktøransvar når vi bidrar og utfra det må vi prøve å behandle forskjelling informasjon så uhildet som mulig. Jeg er vel også noe tvilende til om dette er noe Tinget bør avgjøre og jeg velger i utgangspunktet å se det som en orientering. Om vedkommende bak nettstedet telemarkskanalen.info er uenig i min sletting og andre bidragsytere ikke overprøver den så får vedkommende eventuelt - hvis det går så langt - saksøke meg. Ulf Larsen (diskusjon) 6. mai 2014 kl. 11:55 (CEST)
Varemerkeloven § 11: «Ved utgivelse av leksikon, håndbok, lærebok eller lignende skrift av faglig innhold har skriftets forfatter, hovedredaktør, utgiver og forlegger plikt til, etter krav fra innehaveren av et registrert varemerke, å sørge for at merket ikke blir gjengitt uten at det samtidig fremgår at det er beskyttet ved registrering.» Det er ingen tvil om at det aktuelle ordet er beskytta (for enkelte bransjer). Eieren kan derfor kreve at vi opplyser om dette faktum. Det kan gjøres ved ei faktabasert opplysning: «Ordet T blei dato registrert varemerke av Patentstyret. Beskyttelsen gjelder bare enkelte bruksområder.» Nå veit jeg ikke hva OTRS-henvendelsen gjelder, men et krav om å lenke til ei særskilt nettside ser det ikke ut til at vi trenger følge. Vi bør antakelig mest mulig unngå å benytte ordet i andre artikler. Lik det eller ikke. Hilsen GAD (diskusjon) 6. mai 2014 kl. 13:14 (CEST)
Jeg er ikke så sikker på om vi trenger å opplyse om varemerkebeskyttelsen i artikkelen Telemarkskanalen. Det vil være avhengig av om artikkelen omtaler de bransjene varemerkebeskyttelsen gjelder for. Tilsvarende kan ikke Ringnes kreve at vi opplyser om varemerkebeskyttelse av leskedrikken Solo i artikkelen Solo (musikk) (men derimot i artikkelen Solo (brus)). - 4ing (diskusjon) 6. mai 2014 kl. 13:55 (CEST) (som ikke er ikke jurist)
Denne varemerkeregisteringen skal vi ta med knusende ro. Det er selve kanalen(e) med tilhørende sluseanlegg som er objektet for vår omtale, ikke den slags kommersiell utnyttelse ved siden av. Vi kunne til nød nevne dette som en kuriositet. PaulVIF (diskusjon) 6. mai 2014 kl. 14:11 (CEST)
Jeg må bare riste på hodet over dette. Sjekk Retriever (https://web.retriever-info.com/services/archive.html). Det er flust med treff _FØR_ denne ansøkningen ble gjort i 2012 (https://search.patentstyret.no/Search.aspx?forsidesoek=268309&AspxAutoDetectCookieSupport=1)
 Avgrens resultatene
2014 71
2013 228
2012 389
2011 336
2010 268
2009 224
2008 32
2007 69
2006 48
2005 45
2004 29
2003 11
2002 21
2001 10
2000 10
1999 18
1998 14
1997 15
1996 10
1995 13
1994 3
1993 14
1992 16
1991 7
1990 8
1989 6
1988 5
1987 4
1986 4
1985 8

. Nsaa (diskusjon) 6. mai 2014 kl. 14:04 (CEST)

Ut fra lovteksten holder det om en angir symbol for varemerke på en tydelig måte: «Krav etter første ledd anses alltid etterkommet hvis varemerket gjengis sammen med symbolet ® på en tydelig måte.». Jeg har gjort et forsøk hvor symbolet for registert varemerke står rett etter artikkelnavnet, det må vel være tydelig nok. Forøvrig trenger vi som GAD skriver over iht lov ikke gjøre noe før varemerkeeier krever det, inntil så skjer synes jeg vi bør la det stå. Ulf Larsen (diskusjon) 6. mai 2014 kl. 14:10 (CEST)

Da forslår jeg at vi kommer rundt dette tøvet ved å flytte artikkelen til det som også står i infoboksen: Kanalanleggene i Telemarksvassdraget, med en omdirigering fra dagens navn. Og så kan denne varemerkeregisteringen fortsatt nevnes som den kuriositeten det er. Dette er seigmann om igjen. PaulVIF (diskusjon) 6. mai 2014 kl. 14:17 (CEST)

«Patentstyret har vurdert Telemarkskanalen som et stedsnavn, og derfor ikke gitt varemerketillatelse for de tjenestene vi mener det er et friholdelsesbehov for», sa Bostad i pantentstyret til NRK. Nå er selvsagt ikke det noen juridisk bindende kommentar, men mener vi bør så langt det lar seg gjøre, ikke bøye av for krav om ekstern lenking. Grrahnbahr (diskusjon) 6. mai 2014 kl. 14:22 (CEST)
Jeg tror ikke vi trenger flytte artikkelen eller merke (steds)navnet, for vi omtaler kanalanlegget (teknisk, industrielt og samferdsel) og ikke Esthico Agenturforretning sitt nettsideprosjekt med samme navn. Det nettsideprosjektet tror jeg ikke har relevans for oss uansett, men er litt usikker. Foreløpig har de vel litt for lite omtale. — Jeblad 6. mai 2014 kl. 14:24 (CEST)
Det har vel ikke kommet trusler om søksmål eller lignende? Standard prosedyre på en:wiki for brukere som annonserer at de ønsker å saksøke wikipedia eller enkeltpersoner på grunn av redigeringer denne har utført, er blokkering fram til den juridiske tvisten er avgjort, alternativt at trusler om søksmål er trukket tilbake.
Det er også en artikkel på snl om emnet, som trolig er langt eldre enn registreringen av varemerket. Grrahnbahr (diskusjon) 6. mai 2014 kl. 14:33 (CEST)
Bare det jeg vil kalle «sterke oppfordringer». Henvendelsen omtaler hvem som er eier av varemerket og ber om at de som gjør endringer (antakelig tilbakestillinger) stoppes. Fordi de som gjør tilbakestillinger operer innenfor Wikipedia:Retningslinjer for eksterne lenker så kan ikke noen fra OTRS gi pålegg ovenfor dem. — Jeblad 6. mai 2014 kl. 14:40 (CEST)
Her snakker vi vel om to ting: En ting er å presisere at navnet er registrert (i en annen sammenheng enn artikkelobjektet?). Se også artikkelhistorikk, dette er forsøkt lagt inn før. En annen ting er å kreve lenking til en kommersiell nettside som neppe tilfører leksikonartikkelen stort. Hva er eventuelt grunnlaget for det siste?--155.55.60.110 6. mai 2014 kl. 14:57 (CEST)
De siste tilbakestillingen mht å fjerne telemarkskananalen.info er det vel jeg som har stått for og derved mener jeg at jeg har en interesse som ansvarlig å få vite nøyaktig hva som er skrevet fra vedkommende om saken. Jeg oppfordrer derfor til offentliggjøring.
Forøvrig står jeg ved den vurderingen jeg har gjort, jeg anser at telemarkskanalen.info er lite relevant for artikkelen iht våre regler for eksterne lenker og jeg kommer til å fortsette å fjerne den om den legges inn på nytt. Ulf Larsen (diskusjon) 6. mai 2014 kl. 16:59 (CEST)
Du har nok den siste tilbakestillingen der, du tilbakestilte deg selv. De to siste tilbakestillingene av lenking ser ut til å ha vært en annens, blåalvens, mens den tredje siste av lenkingen var din, Ulf Larsen. Noorse 6. mai 2014 kl. 17:08 (CEST)
En annen sak vedrørende nettstedet telemarkskanalen.info er at det markedsfører seg selv som «den offisielle informasjonsportalen om Telemarkskanalen og Telemarksvassdraget». Samtidig har vi nettstedet telemarkskanalen.no som jeg dels vurderer som et mer relevant nettsted og som også drives av det fylkeskommunale foretaket Telemarkskanalen FKF, som også drifter selve kanalen, altså slusevoktere, vedlikehold av slusene osv. Da synes det ganske misvisende av det første nettstedet å hevde at det er en offisiell informasjonsportal, om noen skal kunne bruke den betegnelsen så bør det vel være nettstedet drevet av Telemarkskanalen FKF. Ulf Larsen (diskusjon) 6. mai 2014 kl. 17:23 (CEST)
Jeg tenker vi skal lenke til de nettsidene som har de mest relevante og pålitelige opplysningene og innholdet som fyller ut vår side på den beste måten, ikke hva de selv kaller seg eller markedsfører seg som. Det er helt uvesentlig, særlig kan det være problematisk når det ligger en kommersiell interesse bak. PaulVIF (diskusjon) 6. mai 2014 kl. 18:33 (CEST)
 • Her har vi en eksisterende fylkeskommunal bedrift som heter TELEMARKSKANALEN FKF. De ble stiftet 27.04.2006 og har klaga på 2012-varemerkeregistreringen av ordet «Telemarkskanalen» og de fikk ikke medhold i klagen fordi ordet var en generell beskrivelse og det hadde Wikipedia dokumentert.
 • Her er lenke til dokumentet hvor Patentstyrets vedtak står For å få lastet ned dokumentet må først denne lenken til saken åpnes og etterpå kan brevet lastes ned. Patentstyret skriver: «Påstanden om at TELEMARKSKANALEN er innarbeidet som noens særlige kjennetegn fremstår som udokumentert og kan ikke føre frem. Av den dokumentasjonen som er innlevert fremgår det av Wikipedia (bilag 4) at Telemarkskanalen er et nyere navn på to av Telemarks tre kanaler. Telemarkskanalen fremstår i denne dokumentasjonen som en beskrivende angivelse på samme måte som angitt ovenfor under særpregvurderingen.» (min understrekning) Wikipediaartikkelens beskrivelse av ordets generell karakter var altså et vesentlig argument for at bedriften Telemarkskanalen ikke fikk ha monopol på ordet, det er generelt.
 • Fordi det stod i Wikipedia at ordet var generelt var det fritt frem for bedriften «Esthico Agenturforretning Brekke & Co ANS» å registrere et varemerke. Varemerkeretten gir dem rett til å bruke ordet i markedsføring innenfor visse rammer og gir dem ikke noe generelt monopol på ordet.
 • Bedriften Telemarkskanalen ser ikke ut til å ha mistet retten til å kalle seg Telemarkskanalen. Det har neppe heller de andre organisasjonene som er registrert i Brønnøysund: 991737561 TELEMARKSKANALEN SKIPSSELSKAP AS 879955882 TELEMARKKANALENS VENNER. Videre finnes det en "haug" med domener som heter telemarkskanalen.dotettellerannet (se liste her), disse domenene er eid av forskjellige personer og bedrifter. Den fylkeskommunale bedriften Telemarkskanalen FKF har ikke mistet retten til domenet telemarkskanalen.no og jeg tviler sterkt på om Esthico kommer til å få medhold om de forsøker å skaffe seg kontroll over alle de andre telemarkskanalen-domenene.
 • Det er ingen rettighet å bli lenket til i Wikipedia. Nettstedet er helt uten pålitelig leksikalsk informasjon og er verken sekundær eller tertiærkilde. Det er ikke en pålitelig kilde som hører hjemme i et leksikon. Bare fortsett å fjern nettstedet du Ulf, du har i alle fall min helhjertede støtte.
 • Patentstyrets vedtak skaper ingen plikt for Wikipedia til å omtale eller opprette en artikkel om varemerket (ex «Telemarkskanalen (varemerke)» ). Dette varemerket er leksikalsk helt uinteressant. Bedriften «Esthico» er da heller ikke av en størrelse eller notabilitet som tilsier egen artikkel. Wikipedia er ikke gule sider/en bedriftskatalog.
 • Bedriften har brukt Wikipediaartikkelen Telemarkskanalen til å dokumentere at dette er en generell beskrivelse og at den eksisterende bedriften med samme navn ikke har rett på navnet. Patenstyrets vedtak kan derfor ikke brukes til å dokumentere at den nye varemerkeregistreringen endrer på ordets generelle karakter. Først bruke Wikipedia til å bevise at det eksisterende firma ikke hadde en etablert rettighet og så bruke den nye og høyst begrensede retten til å argumentere for at egentlig var Wikipediaartikkelen feil er å argumentere i sirkel og lite holdbart.
 • Når de nå reklamerer med: «Dette er den offisielle informasjonsportalen om Telemarkskanalen og Telemarksvassdraget» så får heller noen spørre Forbrukerombudet om dette er en markedsføring de har dekning for. De representerer åpenbart ikke bedriften Telemarkskanalen.
 • Bedriften har ikke skaffet seg noen rettighet på Wikipedia og for Wikipedia er dette et ikke-problem med unntak av at en bruker som har holdt på å redigeringskrige inn nettstedet i artikkelen og det er en masse ekstraarbeid. Brukeren er pt blokkert og det er å håpe at vedkommende etter tenkepausen aksepterer at at en lenke til dette nettstedet ikke har noe i Wikipedia å gjøre. --Dyveldi ☯ prat ✉ post 6. mai 2014 kl. 18:55 (CEST)
Redigeringskollisjon:
Jeg er usikker på om jeg forstår dette rett, men er det en ekstern aktør som forsøker å pålegge andre nettsteder (wikipedia i dette tilfellet) å lenke til sitt eget kommersielle nettsted? Og er det snakk om trusler om rettslig forfølgelse dersom vi ikke etterkommer pålegget? Jeg går ut i fra at jeg har forstått det rett. Man kan vel ikke ha enerett på bruk av et ord - bare markedsføring av et produkt med det ordet på. Vi markedsfører ingenting. Om vi frivillig nevner i artikkelen at Telemarkskanalen/seigmenn/sinnataggen etc.... også er registrert som varemerke er det opp til oss. Videre mener jeg at ingen kan tvinge oss å lenke til et spesifikt nettsted. Skal vi risikere å måtte forsvare oss i en rettsak for at vi ikke har lenket til tilstrekkelig mange nettsteder eller glemt å nevne varemerke-registreingen? Er det vår oppgave å promotere varemerket til eksterne aktører? Jeg blir litt skremt når jeg ser hvilke praksiser som forsøkes innført her og andre steder. Hvem er det som legger til rette og tillater at slike mennesker/selskaper får drive på å skremme og true andre til å gi dem penger eller gratis-ytelser? Trodde ikke slike metoder ble brukt (eller var tillatt, for den del) i Norge - definitivt ikke mot frivillige ikke-kommersielle organisasjoner. Jeg trodde rettssystemet var til for å beskytte enkeltindivider mot overgrep fra skruppelløse krefter som er mektigere enn dem selv - ikke for å muliggjøre parasittiske forretningsmodeller. Wikipedia er et godt besøkt nettsted, og det er vel nettopp dét som er grunnen til at de prøver å true oss til å gi dem gratis reklameplass - som om ikke artikkelen om Telemarkskanalen er god nok "gratis-reklame" i seg selv. Kanskje det er på tide at noen står opp mot disse folka og tar en rettsak, for det kommer ikke til å stoppe her hvis vi gir etter. Minner meg om TONO som forlangte "fremføringsavgift" når skolekorpsene spilte kjente melodier på julekonsertene sine. De var "rause" nok til å avstå fra å kreve inn avgift når melodiene ble spilt på øvingene, selv om de mente de hadde rett til det. Rart at skolekorpsene sliter? MAKAN. Der ble jeg visst litt engasjert igjen.... --- Aldebaran (diskusjon) 6. mai 2014 kl. 19:07 (CEST)
Til Aldebaran: For meg synes du å ha fått med deg det vesentligste og jeg er enig i at vi ikke bør la noen presse oss til å lenke til de. Jeg har artikkelen på overvåking og kommer til å fortsette å fjerne lenke til telemarkskanalen.info fordi nettstedet etter mitt skjønn ikke tilfører artikkelen informasjon som ikke allerede dekkes av de andre lenkene, det er også slik jeg oppfatter våre retningslinjer for eksterne lenker. Jeg har ellers varslet både NRK og Telemarkskanalen FKF om saken, da jeg antar det som står her kan ha interesse for begge. Ulf Larsen (diskusjon) 6. mai 2014 kl. 20:12 (CEST)
For at det ikke skal være noen som helst tvil: Du har min fulle støtte til å fortsette å fjerne denne lenke-spammen, Ulf. Takk for jobben så langt. Mvh ---Aldebaran (diskusjon) 6. mai 2014 kl. 20:16 (CEST)
@Dyveldi griper fatt i din «Varemerkeretten gir dem rett til å bruke ordet i markedsføring innenfor visse rammer og gir dem ikke noe generelt monopol på ordet.»
varemerkeregistreringen er gjort i tre klasser, «Vare/tjeneste (Nice klasser): 35, 39, 41», det ekspanderer til;
 • «Klasser Varer og tjenester»
 • «35 Administrasjon av data-arkiver; administrasjon av handelstjenester; annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; bedriftsopplysninger; forretnings og forbruksinformasjon- og rådgivning; import- og eksportagenturer; innsamling av informasjon for bruk i databaser; markedsføring; markedsundersøkelser; on-line annonsering på datanettverk; oppdatering av reklamedokumentasjon; organisering av handels- og reklameutstillinger; organisering av messer for salg og markedsføring; presentasjon av varer gjennom medier, for detaljsalg; prissammenligningstjenester; publisering av reklametekster; radioreklame og -annonsering; reklamevirksomhet; salgsfremmende tjenester [for tredjemann]; utleie av reklamemateriell; utleie av reklameplass; utsendelse av reklamemateriell [flyveblader, hefter, trykksaker og vareprøver]; markedsføring via sosiale medier; markedsføring og reklame i forbindelse med sportslige og kulturelle aktiviteter.»
 • «39 Utsendelse av varer via postordre».
 • «41 Utgivelse av tekster, andre enn reklametekster.»
Såvidt jeg forstår er det ikke noe av dette som rammer den virksomheten WP bedriver. (medmindre WP henfaller til «reklamevirksomhet; salgsfremmende tjenester [for tredjemann]» ;-) Andrez1 (diskusjon) 6. mai 2014 kl. 20:29 (CEST)
Det primære i forhold til denne problemstillingen blir forholdet til domenenavnet, dvs. «telemarkskanalen.no». Det er blitt registrert av og tilhører Telemarkskanalen FKF (fylkeskommunalt foretak) og kan ikke registreres som varemerke el. av andre enn fylkeskommunen. Ettersom fylkeskommunen eier og drifter kanalen er det rimelig å anta at registreringen under .no er gjort av NORID «til allmennhetens beste og i tråd med de retningslinjer som gis av norske myndigheter». .no registreringen er gjort 18. juli 2012. Inforegistreringen (+ en rekke andre nærliggende) er gjort av et ansvarlig selskap 24. mai 2012. Dette tyder på at NORID ikke har godkjent dette ansvarlige selskapet som rettmessig eier til et domenenavn under .no. Varemerkeregistreringen av ordet Telemarkskanalen i klassene 35, 39 og 41 og logo i klassene 35, 38, 39 og 41 angår ikke wikipedias artikkel om vannveien eller vår lenking. (Nettstedet under .no har forøvrig langt høyere kvalitet enn det under .info) 91 (diskusjon) 6. mai 2014 kl. 20:56 (CEST)

Telemarkskanalen Som innehaver av den mye omtalte virksomheten Esthico og dennes eieskap til varemerket Telemarkskanalen føler jeg at det nå er viktig å komme med en oppklaring til alle de kommentarer, forslag og meninger som har fremkommer her på Tinget.

Kort informasjon Navnet Telemarkskanalen er kun et kallenavn på det vassdraget som går mellom Skien og Dalen i Telemark, og Skien – Notodden. Dette vassdraget heter Telemarksvassdraget men noen kaller det også for Skiensvassdraget. I dette vassdraget ligger det noen sluseanlegg som heter Norsjø – Skienskanalen og Bandak – Norsjøkanalen. Dette er kanalene. (Definisjon på kanal: En kanal er gravd ut av mennesker, enten mellom eller langs et vassdrag). Til å ivareta drift- og vedlikehold av sluseanleggene og den tilhørende bygningsmasse opprettet Telemark fylkeskommune er driftselskap ved navn Telemarkskanalen FKF (FKF er forkortelsen på: FylkesKommunalt foretak). På hjemmesiden til dette selskapet fremmer de sitt budskap på følgende måte: ” Telemarkskanalen FKF er et fylkeskommunalt foretak som eier og drifter Telemarkskanalen”. Dette medfører ikke riktighet, det er blank løgn! Det fylkeskommunale selskapet har kun eier- og driftsrettigheter til sluseanleggene, og det er en kommersiell virksomhet relatert til slusing av båter!

Bakgrunn Firma Esthico agentur. er en helt ordinær virksomhet som driver innen området nettportaler, og har bl.a. Telemarkskanalen.info i sin portefølje. Vi er på ingen måte en varemerkehai slik det fremkommer i noen beskrivelser her på Tinget.

Varemerkene ”Telemarkskanalen, Telemarkskanalen.info og en logo for Telemarkskanalen ble søkt registrert i Patentstyret og godkjent av denne etaten innenfor noen vareklasser, bl.a. markedsføring. I denne sammenheng er det viktig å påpeke at den aktuelle registreringen gir varemerkeinnehaver alle rettigheter b.la. innenfor alt av markedsføring. Dette er nå juridisk befestet.

I forbindelse med varemerkesøknaden var det ingen innsigelser fra utenforstående virksomheter. (Eventuelle innsigelser mot en varemerkesøknad må leveres Patentstyret innen 3 mnd. Etter at et varemerke er registrert). Lang tid etter at fristen for innsigelser var passert ble det av Telemarkskanalen FKF innlevert det som heter Administrativ overprøving. Dette er enkelt forklart en prøving / protest av eller mot et registrert varemerke, og skal være en enkel prosess for å slippe rettsapparatet. Denne protesten førte ikke frem og Telemarkskanalen FKF ble pålagt å betale Esthico alle saksomkostninger (et femsifret beløp) i løpet av en 14-dagers frist regnet fra 04.04.14. (Beløpet er fortsatt ikke betalt).

Etter dette gikk dgl. i dette selskapet til pressen i et forsøk på å oppnå egen fordel, og å sverte undertegnede og Esthico mest mulig. Det er for meg viktig i denne sammenheng å informere om at alt det som er skrevet i presseoppslaget er bare løgner og tøv, og jeg kan også informere om at jounarlisten som skrev alt dette tøvet nå er innklaget til pressen faglige utvalg (PFU).

Med denne enkle beskrivelsen håper jeg noen kan få en litt annen oppfatning av denne saken.

Grunnen til hele denne diskusjonen som nå foregår her på Tinget om hva dere skal eller bør gjøre har fremkommet ene og alene fordi jeg gikk inn på Wikipediasiden for Telemarkskanalen og endret den linken (under eksterne linker) som går til Telemarkskanalen.no – til å gå til Telemarkskanalen.info. Begrunnelsen for dette er kun at jeg føler vårt eierskap mer riktig og at det var på sin plass å sette linken til den portalen som omfatter varemerket, og som nå skal fungere som den offisielle portalen for navnet Telemarkskanalen.

Jeg har aldri, og vil aldri på noen som helst måte forsøke å bruke Wikipedia som en reklameplass, og jeg verken vil eller har på noen måte krevd at Wikipedia skal fremheve at Esthico er varemerkeeier. Jeg synes det er merkelig at det å endre en link blir beskrevet med Vandalisme, lenkespam osv., og at det fører til en blokkering. Jeg reagerer også meget sterkt på en kommentar fra Ulf Larsen som har meldt fra til både NRK og Telemarkskanalen FKF, og på flere måter minner både den, og mange av de øvrige kommentarer og beskrivelser som er lagt inn på Tinget etter min oppfatning ganske mye og virker like usaklig som det som i sin tid fremkom på Hegnar.no sine debattsider. Jo flere kommentarer jeg leser jo mer sjokkert blir jeg på den usaklighet og uvitenhet som fremkommer. Jeg beklager å si det, men jeg oppfatter IKKE lenger Wikipedia som en veldig seriøs site, spesiellt tydelig og ille blir dette når jeg ser at en eller annen har redigert siden for Telemarkskanalen med denne usanheten: Nettsted for Telemarkskanalen, fra Telemarkskanalen FKF, et fylkeskommunalt foretak som eier og drifter Telemarkskanalen. For dette er bare idioti. Telemarkskanalen FKF eier IKKE, og de har aldri eid Telemarkskanalen! Dersom dere skal redigere noe eller skrive noe da bør dere være såpass voksne og oppdaterte at dere holder dere til fakta og sannheten, og ikke fremstå som helt kunnskapsløse.

Til Ulf Larsen: Når du først tar kontakt med Telemarkskanalen FKF så kan du jo minne dem på at de skylder meg flere tusen kroner i saksomkostninger som de er pålagt av Patentstyret. Chano: 06.05.14 22.01


Det primære i forhold til denne problemstillingen blir forholdet til domenenavnet, dvs. «telemarkskanalen.no». Det er blitt registrert av og tilhører Telemarkskanalen FKF (fylkeskommunalt foretak) og kan ikke registreres som varemerke el. av andre enn fylkeskommunen. Ettersom fylkeskommunen eier og drifter kanalen er det rimelig å anta at registreringen under .no er gjort av NORID «til allmennhetens beste og i tråd med de retningslinjer som gis av norske myndigheter». .no registreringen er gjort 18. juli 2012. Inforegistreringen (+ en rekke andre nærliggende) er gjort av et ansvarlig selskap 24. mai 2012. Dette tyder på at NORID ikke har godkjent dette ansvarlige selskapet som rettmessig eier til et domenenavn under .no. Varemerkeregistreringen av ordet Telemarkskanalen i klassene 35, 39 og 41 og logo i klassene 35, 38, 39 og 41 angår ikke wikipedias artikkel om vannveien eller vår lenking. (Nettstedet under .no har forøvrig langt høyere kvalitet enn det under .info) 91 (diskusjon) 6. mai 2014 kl. 20:56 (CEST)
@91 Nå er jeg litt skeptisk til å gjøre WP til et underbruk av offentlig virksomhet. At et offentlig eid selskap Telemarkskanalen FKF (reg brønnøysund har registrert telemarkskanalen.no hos Norid betyr ikke mer enn det. Det gir de ikke noen rett til å være en ekstern lenke eller kilde til artikkelstoff. At det personlige fortetaket ESTHICO AGENTURFORRETNING BREKKE & CO ANS har registrert noen domener (inkl telemarkskanalen.info) og varemerkeregistrert Telemarkskanalen i noen klasser; hverken kvalifiserer de eller diskvalifiserer de som kilde og brukt som ekstern lenke.
Henvisningen til Wikipedia:Retningslinjer for eksterne lenker tror jeg er mer fruktbar. Og da spesiellt Wikipedia:Retningslinjer_for_eksterne_lenker#Objektivitet objektivitet. Interessene bak både telemarkskanalen.no og telemarkskanalen.info er nettopp det; interesser. Det diskvalifiserer de ikke som kilder. (Men de må forstås som interesser.) Om informasjonsverdien i kilden telemarkskanalen.info vurderes (av @Ulf Larsen) «fordi nettstedet etter mitt skjønn ikke tilfører artikkelen informasjon som ikke allerede dekkes av de andre lenkene», med påfølgende sletting av ekstern lenke. Så er det en vurdering det går ann å leve med om den holder vann. Om telemarkskanalen.info og interessene bak driver en virksomhet som konkurrerer med fylkeskommunen så er det ikke WP's oppgave å ta stilling for den ene. Andrez1 (diskusjon) 6. mai 2014 kl. 22:09 (CEST)
Mulig jeg formulerte meg uklart. Jeg ønsket primært å få frem et skille mellom varemerkeregistreringen av «Telemarkskanalen» og domenet «telemarkskanalen.no», at dette er to helt forskjellige forhold og at Chanos gjentatte sletting av lenken til .no-domenet er ren vandalisme. 91 (diskusjon) 6. mai 2014 kl. 22:19 (CEST)
@91 Mulig jeg oppfattet deg uklart. Åkke som. Om noen oppfatter at å registrere et varemerke i noen klasser gir de en form for monopol på å markedsføre under varemerket. Så er det mulig å ha en forståelse for at noen oppfatter konkurrerende bruk av varemerket ("telemarkskanalen") som illegitim og noe som skal kompenseres. Og oppsøker rettsystemet for en avklaring. _Om_ det kommer avgjørelser hvor ulisensiert markedsføring av "telemarkskanalen" (f.eks telemarkskanalen.no) oppfattes som en krenkelse av rettighetshaver. Så antar jeg den som har brukt varemerket innenfor registrert klasse; da får en regning av noe slag. Og at bruken (av f.eks av telemarkskanalen.no) bestrides. Da er «varemerkeregistreringen av «Telemarkskanalen» og domenet «telemarkskanalen.no»» en del av samme forhold.
Den konflikten er ikke wikipedias. Å lenke til innhold gir ikke ansvar. I den grad WP tar stilling (det er noen interesser her også) så er det en bias i forhold til «Er nettstedet tilgjengelig for alle? Bruker det åpne standarder?» å velge åpent tilgjengelig, gjenbrukbar kunnskap. (Wikipedia:Retningslinjer for eksterne lenker) Styre litt unna det proprietære mao. Andrez1 (diskusjon) 6. mai 2014 kl. 23:25 (CEST)
Beklager Chano! Vi sliter med å lage et leksikon, og styre unna å bli brukt til markedsføringsplatform. Lenkene vi velger å beholde, skal fortrinnsvis være uten - eller med minst mulig reklamestøy.
WP har ingen forpliktelser til å ta inn noe som helst - det er opp til enhver som måtte ønske å følge våre retningslinjer å få vurdert hvorvidt det de kommer med er av leksikal verdi.
Blokkering brukes for å stoppe redigeringskriger, dvs. gjentatte fram- og tilbakestillinger. It just ain't done that way.
De som har uttrykt meninger her er individer. De virker forbausende samstemte - (sjeldent konsensus) for en konklusjon om at ditt andragende ikke gir WP noen bedring mht. informativ verdiøkning i tilstrekkelig grad til at omlenkingen beholdes. --Bjørn som tegner (diskusjon) 6. mai 2014 kl. 22:27 (CEST)
Til bidragsyter Chano: Min begrunnelse for å fjerne lenke til telemarkskanalen.info finner du over og jeg ser ikke noe i ditt innlegg som får meg til å endre mening. At denne saken er av interesse for flere bør være åpenlyst og jeg har derfor som nevnt over informert både selskapet bak nettstedet telemarkskanalen.no og NRK. Forøvrig er du vel oppmerksom på at dette er en offentlig diskusjonsside som følges av en del, redigeringer på Wikipedia med tilhørende logger er også nesten uten unntak offentlig tilgjengelig. Ulf Larsen (diskusjon) 6. mai 2014 kl. 23:12 (CEST)
Er enig i ovenstående. Om lenken skal brukes, må besluttes utelukkende i forhold til wikipedias retningslinjer for bruk av eksterne lenker, og evt konsensus blant bidragsyterne. Kan nevne at vi heller ikke sletter artikler på forespørsel fra artikkelobjekt. Angående artikkelnavn, er det ikke alltid offisielt navn brukes, men navnet som artikkelobjektet er best kjent under. Grrahnbahr (diskusjon) 7. mai 2014 kl. 00:20 (CEST)
Merk også punkt fire i retningslinjene om lenking som bør unngås: «4.Lenker til nettsteder du selv eier eller vedlikeholder bør du ikke selv legge inn. Du kan eventuelt legge inn informasjon om nettstedet ditt på diskusjonssiden, slik at andre kan se på den.» Jeg forstår innlegget fra denne Chano slik at det er det som er tilfellet her. --155.55.60.110 7. mai 2014 kl. 09:09 (CEST)
Saken er nå merket «løst og lukket» i OTRS og vil ikke bli fulgt opp uten ytterligere henvendelser. — Jeblad 7. mai 2014 kl. 08:24 (CEST)
Det er forøvrig verdt å merke seg at Bruker Chano også var innom og endret artikkelen i begynnelsen av desember i fjor, hvor han fjernet navnet «Telemarkskanalen» og erstattet det med div. mer generiske beskrivelser. Jeg reagerte ikke noe særlig på det den gang, da jeg ikke kjenner spesielt godt til Telemarkskanalen men sett i lys av hvem brukeren er og hans senere redigeringer så fremstår vel disse som redigeringer med en spesifikk agenda og bør antagelig reverteres. TommyG (d^b) 8. mai 2014 kl. 21:06 (CEST)
Godt poeng. Nå har jeg reversert det som gjelder navnet i tidlige endringer. Juster gjerne på det hvis jeg har kommet i skade for å innføre noen upresisheter. Blue Elf (diskusjon) 8. mai 2014 kl. 22:40 (CEST)
Godt poeng. Jeg skal ta en titt på formuleringene. Jeg satt på Nasjonalbiblioteket i hele går ettermiddag og sjekket nyere kilder i Bokhylla (gamle kilder kan jeg sjekke hjemmefra) og har en plan. Tenkte å få artikkelen kildebelagt og kanskje høynet nøyaktigheten noe. Første kilde viser at allerede i 1910 var Telemarkkanalen etablert som navnet på Skienkanalen og Bandak-Nordsjøkanalen. I nyere tid har østkanalen kommet til, men sjekke kilder først, lese dem og så skrive. (Hvis ikke noen kommer meg i forkjøpet da.). Noen som har lyst til å importere båtene som har trafikkert og trafikkerer den fra nynorsk Wikipedia? --Dyveldi ☯ prat ✉ post 8. mai 2014 kl. 23:21 (CEST)