Washington Mills

Washington Mills AS (tidligere Orkla Exolon AS) er en norsk produsent av silisiumkarbid. Bedriften har ca. 135 ansatte, og holder til på Gjølme i Orkdal. Bedriften er en hjørnesteinsbedrift i kommunen.

BakgrunnRediger

Bedriften ble grunnlagt 4. juni 1962 med Orkla Grube Aktiebolag, Christiania Spigerverk og The Exolon Company, Tonawanda, New York, USA som eiere. I dag eies den av Washington Mills i USA.

Produktene brukes hovedsakelig til finkeramikk, skjæring, sliping og polering. Hovedproduktene brukes til skjæring av solcelleskiver og til bruk i produksjon av dieselpartikkelfiltre, som bidrar til å rense avgassen fra dieselbiler. Produksjonen går hovedsakelig til eksport og bedriften eksporterer sine produkter til store deler av verden. I tillegg er det et markedet for silisiumkarbid i Norge.

Det er ytterligere en produsent i Norge, Saint-Gobain CM produserer silisiumkarbid i Lillesand, med foredlingsbedrift på Eydehavn.

ProduksjonenRediger

Silisiumkarbid fremstilles ved å brenne en blanding av petrolkoks og kvartssand i åpne bingeovner med temperatur på opptil 2500 grader. Under brenningen skjer en kjemisk prosess. Kraftforbruket pr. tonn produsert SiC utgjør ca. 8.500 kWh og bedriften bruker totalt ca. 100 GWh pr. år.

Etter brenning knuses og siktes silisiumkarbid til forskjellige kornstørrelser, fineste kornstørrelse er i området 1 mikron (1/1000-dels millimeter). Det har vært en sterk dreining mot mikrokornprodukter de siste årene og bedriften produserer nå i all hovedsak mikrokorn.

De kjøper inn en del silisiumkarbid fra sin amerikanske eier til videreforedling i tillegg til egen produksjon.

Utslippstillatelsen fra Statens forurensningstilsyn (SFT) tillater utslipp av 150 tonn støv ved full produksjon. Bedriften hadde et utslipp på 83 tonn i 2005. For svoveldioksid (SO2) tillates utslipp av inntil 450 tonn ved full drift, utslippet i 2005 var på ca. 300 tonn. Bedriften har hatt en positiv utvikling i reduksjon på utslipp til luft, og overholder utslippskravene fra SFT.

Produksjon av silisiumkarbid har en relativt omfattende massetransport og produksjonsprosessen medfører utslipp av støvpartikler og SO2.

Eksterne lenkerRediger