Mikrometer

Mikrometer er en avledet SI-enhet for avstand. En mikrometer er lik 10−6 meter. Symbolet for mikrometer er µm.

Symbolet µ (Unicode-tegn U+00B5; HTML µ) er mikro-tegnet. Tegnet har vanligvis ASCII code 230. På en vanlig PC holdes "alt" inne mens 230 tastes på talltastaturet, eller Alt Gr + M. Det er avledet fra den greske bokstaven μ (my). Symbolet «um» er av og til brukt, når µ (SI-prefikset) og μ (den greske bokstaven) ikke er tilgjengelig, som for eksempel på en skrivemaskin.

Mikrometer er en vanlig enhet for måling av bølgelengder av infrarød stråling. Mikrometer er også måleenheten på malingstykkelsen i sammenheng med overflatebehandling.

Enkelte mennesker, særlig innenfor astronomi og halvlederteknologi, bruker det gamle navnet mikron og/eller bare symbolet µ, i stedet for µm, men slik bruk er frarådet.

1 mikrometer er lik:

Og motsatt:

  • 1 nanometer = 0,001 mikrometer
  • 1 millimeter = 1000 mikrometer