Mikrometer (instrument)

instrument

Et mikrometer er et tradisjonelt måleinstrument som kan måle tykkelser og lengder med en presisjon på 1/1000 mm. Mikrometer er også navn på nettopp denne lengden.

Ulike typer mikrometer

Instrumentet er formet som en skrutvinge, der skruens bakside er forsynt med delestreker i forhold til gjengeavstand og -stigning. Størrelsen på gapet kan tilpasses brukers behov ved spesialbygging, mens det gjengse standardinstrumentet er i størrelse med en overallomme. Når en skrur målepunktene sammen over objektet, vil en kunne lese delestreker som gir hundredels millimeteravlesning i seg selv. Delestrekskalaen leses av mot en 11-delt skala, der en får sammenfall mellom en strek fra hver side. Dermed har en funnet neste desimal og funnet tykkelsen med ønsket presisjon.

Prinsippet med å lese av to skalaer med forskjellig inndeling brukes også i skyvelære, der millimeteravlesningen kan forbedres til tidels millimeter. Denne presisjonen er vanligvis god nok til de fleste metallarbeider.