Støv (eller dust) er det alminnelige navnet på meget små faste partikler med diameter på mindre enn 500 mikrometer (se ellers sand eller granulat), og, mer generelt, for findelt materie. I jordens atmosfære forekommer støv fra forskjellige kilder: jordstøv spredt av vinden, vulkanske utbrudd og forurensing er noen eksempler. Luftbåren støv betraktes som en aerosol som kan ha en sterk og lokal påvirkning på varmestråling i atmosfæren, og dermed på klimaet. I tillegg, hvis støvet består av en lettantennelig subtans (som mel), kan det medføre eksplosjonsfare.

Hybelkaniner

Fysisk atferd rediger

Den fysiske adferden til støv følger lover som ikke alltid er sammenlignbart med faste stoffer eller flytende stoffer. For eksempel er trykket på en boks fullt av støv ikke nødvendigvis enhetlig.

Generelle helseeffekter rediger

Støv er årsaken til lungesykdommen kjent som Pneumoconiosis, en sykdom som blant annet forekommer blant kullgruvearbeidere. Dette har resultert i en rekke arbeidsmiljølover.

Ulike typer støv rediger

Eksterne lenker rediger