Åpne hovedmenyen

Venstrealliansen

norsk politisk organisasjon for studenter
Venstrealliansen
Grunnlegger(e)De radikale, Blindern SV og Rød Front
TypePolitisk organisasjon
Stiftet2005
DistriktsleddHordaland og Oslo
Lokale ledd2
Motto«Fred, frihet og flinkere forelesere»


Venstrealliansen (VA) er en politisk organisasjon for studenter. Organisasjonen stiller til valg ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen. Venstrealliansen ble opprettet i Oslo i 2005 som et samarbeid mellom De radikale, Blindern Sosialistisk Venstreparti og Rød Front. Fra 2006 ble også Blindern RV med i Venstrealliansen, samtidig ble Venstrealliansen omdannet fra en allianse med spesielle rettigheter til en medlemsorganisasjon.

Venstrealliansen slo seg i juni 2008 sammen med Rød Front for å samle de venstreradikale kreftene på ett sted. Venstrealliansen har kontor på Chateau Neuf, Det Norske Studentersamfund, men samles ofte på Villa Eika på Blindern, kontor for studenttillitsvalgte i Studentsamskipnaden og på UiO.

I Bergen oppstod Venstrealliansen etter at listen Radikale Studenter endret navn, med mål om å knytte seg opp mot listen i Oslo. Ved valget til Studentparlamentet UiB i 2018 ble VA den største listen i parlamentet med syv representanter.

Ideologisk grunnlag og kjernesakerRediger

Venstrealliansen (VA) er en sosialistisk og feministisk organisasjon. Organisasjonen jobber for sosialistisk folkestyre og mener at maktavgjørelser i størst mulig grad må fattes av menneskene de gjelder. Venstrealliansen jobber også aktivt for demokrati på lærestedene i form av studentmedvirkning, deltagelse i samfunnsdebatten og fagkritikk. VAs forståelse av samfunnet, er at makt er skjevt fordelt mellom kjønnene. Organisasjonen jobber for radikal kjønnskvotering i ansettelser på universitetet, mentorordninger for kvinner og kjønnspoeng på utdanningsprogram med kjønnsubalanse. I tillegg til likestilling mellom kjønnene har disse sakene vært viktig fra starten av: lik rett til høyere utdanning, miljøsaker, internasjonal solidaritet og kampen mot markedsretting av forskning og høyere utdanning.

ValgRediger

Venstrealliansen ble ved valget til Studentparlamentet i Oslo allerede første gang, i 2005, representert med ni representanter. I valget til Studentparlamentet april 2007 ble Venstrealliansen størst av de studentpolitiske grupperingene og fikk 13 seter i listevalget, 14 totalt. I 2010 var VA den største fraksjonen i Studentparlamentet. Fraksjonen ble ved valget i 2013, 2014 og 2015 den nest største delegasjonen, kun slått av Realistlista. Venstrealliansen satt i perioden 2013-2014 med ledervervet i Studentparlamentet, representert ved Gabrielle Gjerdset.

Venstrealliansen har i løpet av tiden organisasjonen har eksistert hatt en representant i Universitetet i Oslos styre i fire perioder, og studentparlamentets leder i tre perioder.

I 2017 ble VA-representant Håkon Randgaard Mikalsen valgt til leder av Studentparlamentet UiB. Dette vervet beholdt Mikalsen frem til han ble valgt til leder av Norsk studentorganisasjon i 2018. Ved valget til Studentparlamentet UiB i 2018 ble VA den største listen i parlamentet med syv representanter. Ved valget i Oslo fikk VA like mange representanter som i Bergen, og ble også der den største listen.

ArrangementerRediger

Venstrealliansen arrangerer hver første mai «Rød på Blå» på utestedet «Blå» i Oslo, og Rød på Landmark på utestedet Landmark i Bergen. Venstrealliansen i Oslo arrangerer også årlig Feministisk uke i forbindelse med kvinnedagen 8. mars.

Eksterne lenkerRediger