Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo

(Omdirigert fra Studentparlamentet i Oslo)
Studentparlamentet
Villa Eika vinter.jpg
Studentparlamentet møtes i Villa Eika
SystemStudentparlament
LederJens Lægreid 2017-2018
Seter36
PartierVenstrealliansen (6)
Grønn liste (5)
Realistlista (4)
Gjestelista (4)
Sosialdemokratene (3)
Liberal liste Blå liste (2)
Internasjonalista (1)
Velferds- og studentbylista (1)
Studentutvalgs-representanter (8)
MøtestedVilla Eika, samt øvrige lokaler ved UiO
Nettstedhttps://www.sp.uio.no

Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er det øverste fellesorganet for studenter ved Universitetet i Oslo. Studentparlamentet driver interessepolitikk på vegne av studentene, og er studentenes valgforsamling til alle styrer og råd som er direkte underlagt universitetets styre, samt til selve universitetsstyret. Studentparlamentet er største lokallag i Norsk studentorganisasjon. Studentparlamentet velger også representanter til Velferdstinget i Oslo og Akershus.

SammensetningRediger

Studentparlamentet består av 36 medlemmer valgt i årlige valg, hvorav 28 velges ved forholdstallsvalg der hele universitetet utgjør en valgkrets. I likhet med Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og Studentparlamentet ved Universitetet i Tromsø velges Studentparlamentets representanter ved listevalg hvor alle studenter ved UiO har stemmerett. I tillegg velges én representant til Studentparlamentet fra hvert enkelt fakultets studentutvalg, totalt åtte representanter. Representantene velges for ett år av gangen (valget avholdes vanligvis i april), mens funksjonsperioden til arbeidsutvalget er 1. juli til 30. juni.

Ledelse og organiseringRediger

Studentparlamentet avholder minst tre møter i semesteret, alle åpne for publikum. Til daglig ledes studentparlamentets arbeid av et arbeidsutvalg, bestående av fem tillitsvalgte som er honorert i full stilling (leder, studie- og læringsmiljøansvarlig, kommunikasjonsansvarlig og to universitetsstyrerepresentanter). I tillegg har Studentparlamentet to saksforberedende komiteer, Internasjonal komité og Studie- og forskningskomiteen. Studentparlamentet har ansatt en organisasjonskonsulent på fulltid.

StudentrepresentanterRediger

Representanter 2017-2018Rediger

Studentvalget 2017 [1]
Parti % Mandater
Venstrealliansen 19,7 6
Grønn liste 19,2 5
Realistlista 13,9 4
Gjestelsita 13,7 4
A-lista 10,8 3
Blå liste 8,5 2
Liberal liste 6,8 2
Internasjonalista 4 1
Velferds- og studentbylista 3,5 1
 
Nr. Navn Liste Nr. Navn Liste Nr. Navn Liste
1 Kristine Brynildsen Sørheim Va 10 Nicolai Hauffen RL 19 Christina Eide RL
2 Jens Lægreid GL 11 Olav Riise GjL 20 Sara S. K. Furuholmen GL
3 Kari Anne Andersen RL 12 Peder Ressem Østring VA 21 Una Pasovic GjL
4 Simen Flotvik Mathisen GjL 13 Tyler Thomas Barrott IL 22 Marcus Pettersen Irgens LL
5 Hedda Weston AL 14 Julia Weisethaunet GL 23 August Starberg VA
6 Ole Marius Gaasø BL 15 Julie Kvernmoen Bremnes AL 24 Vetle Tvedt Westlie AL
7 Linn Beate Løland Skyum LL 16 Christoffer Surdal VSL 25 Jonas Nilsen GL
8 Astrid Bragstad Gjelsvik VA 17 Jon Eskil Ramsrud Kindberg BL 26 Markus Leira Asprusten RL
9 Bror Kristian R. Tandberg GL 18 Tobias Drevland Lund VA 27 Viktor Emanuel S. Espedal GjL
28 Ingrid Uleberg VA
 
Fakultetsrepresentanter
Fakultet Studentutvalg Navn
JUS JSU Kari Werenskjold
HF HFSU Knut Figenschou
Mat.Nat MNSU Anna Runa Kathrine Bakke Bjarkøy
MED MSU Synne Hatlevoll Sjøberg
OD OSU Unai Mangal
SV SVSU Sara Eikseth
TF TSU Håkon Borgos
UV SUUV Dorthea Enger
Arbeidsutvalget 2017-2018
Verv Navn Liste Øvrige verv
Leder Jens Lægreid Grønn liste
Kommunikasjonsansvarlig Synnøve Kronen Snyen Venstrealliansen Nestleder, og likestillingsansvarlig
Studie- og læringsmiljøansvarlig Susann Andora Biseth-Michelsen - Fadderukeansvarlig
Universitetsstyrerepresentant Kristine Berg Heggelund A-lista Internasjonalt ansvarlig
Universitetsstyrerepresentant Henrik Paulsen Mandelid Liberal liste Miljø-, forskning- og IKT-ansvarlig

Studentparlamentet 2017-2018 avholdt sitt første møte torsdag 11. mai 2016 hvor arbeidsutvalget ble konstituert.

Representanter 2016-2017Rediger

Studentvalget 2016 [2]
Parti % Mandater
Realistlista 22,68 6
Venstrealliansen 16,32 4
Grønn liste 13,46 4
Sosialdemokratene 10,68 3
Liberal liste 10,18 3
Samfunnsviterlista 8,41 2
HF-Lista 7,60 2
Blå liste 6,0 2
Internasjonalista 4,68 1
 
Nr. Navn Liste Nr. Navn Liste Nr. Navn Liste
1 Vebjørn Andersson RL 10 Tobias Drevland Lund VA 19 Julia Mellebye Weisethaunet GL
2 Ingvild Høystad Stavem VA 11 Kristina Klakegg IL 20 Joachim Pacheco-Lie HFL
3 Signe Bakke Johannesen GL 12 Kristin Hubred Nygård RL 21 Helge Leander B. Jensen RL
4 Ingvild Leren Stensrud SD 13 Jonas Nilsen GL 22 Vetle Hedlund VA
5 Sarah Frost Logan LL 14 Ellinor Gitlesen SD 23 Marius Hillestad SD
6 Kristine Berg Heggelund SVL 15 Trygve Monclair Bøe LL 24 Markus Leira Asprusten RL
7 Venus Kardar HFL 16 Ingrid Uleberg VA 25 Marcus Irgens LL
8 Kari Anne Andersen RL 17 Veronica Killi RL 26 Ole Marius Gaasø BL
9 Christine Overøie BL 18 Josefine Horn SVL 27 Jens Lægreid GL
 
Fakultetsrepresentanter
Fakultet Studentutvalg Navn
JUS JSU Thea Borkhus
HF HFSU Knut Figenschou
Mat.Nat MNSU Marcus Lima
MED MSU Synne Hatlevoll Sjøberg
OD OSU Ivar Aasgaard Røsand
SV SVSU Sigurd Gundersen
TF TSU Erlend Ditlefsen Aag
UV UVSU Dorthea Enger
Arbeidsutvalget 2015-2016
Verv Navn Liste Øvrige verv
Leder Hans Christian Paulsen Liberal liste Valgansvarlig
Kommunikasjonsansvarlig Kristina Klakegg Internasjonalista Internasjonalt ansvarlig
Studie- og læringsmiljøansvarlig Ingvild Leren Stensrud Sosialdemokratene Likestillings- og fadderansvarlig
Universitetsstyrerepresentant Kristine-Petrine Sollid Olthuis Venstrealliansen Miljø- og konferanseansvarlig
Universitetsstyrerepresentant Vebjørn Andersson Realistlista Nestleder, forskning- og IKT-ansvarlig

Studentparlamentet 2016-2017 avholdt sitt første møte torsdag 12. mai 2016 hvor arbeidsutvalget ble konstituert.

Representanter 2015-2016Rediger

Studentvalget 2015 [3]
Parti % Mandater
Realistlista 25,9 7
Venstrealliansen 16,1 4
Sosialdemokratene 14,0 4
Grønn liste 13,7 4
Internasjonalista 8,5 2
Blå liste 8,1 2
Samfunnsviterlista 7,8 2
Liberal liste 6,4 2
 
Nr. Navn Liste Nr. Navn Liste Nr. Navn Liste
1 Anja Maria Aardal RL 10 Kristine-Petrine Sollid Olthuis VA 19 Timm Seitz GL
2 Nora Alvine Sandberg VA 11 Vebjørn Andersson RL 20 Håkon Refsland Fougner BL
3 Tomas Middtun Tobiassen SD 12 Vetle Tvedt Westlie SD 21 Kaja Elisabeth De Ru SVL
4 Silje Christine Andersen GL 13 Jonas Nilsen LL 22 Kristin Hubred Nygård RL
5 Kristian Tuv RL 14 Maren Høyland RL 23 Jor Hjulstad Tvedt VA
6 Barbro Ragnhilde Årnes IL 15 Andreas Ropeid Sæbø VA 24 Runar Bjørkvik Mæland LL
7 Marius Myhre BL 16 Helge Leander B. Jensen RL 25 Heidi Amalie Bang SD
8 Karoline Soot SVL 17 Jana Aleksic IL 26 Julie Sørli Paus Knudsen RL
9 Hans Christian Paulsen LL 18 Stian Asbjørnsen SD 27 Kim Andre Wiig GL
 
Fakultetsrepresentanter
Fakultet Studentutvalg Navn
JUS JSU Maryam Abbas
HF HFSU Andreas Indregård
Mat.Nat MNSU Mali Ramsfjell
MED MSU Synne Lofstad
OD OSU Hanne Walsh
SV SVSU Turner Jacobs
TF TSU Anette Davidsen
UV UVSU Karoline Hovland
Arbeidsutvalget 2015-2016
Verv Navn Liste Internkonstituerte verv
Leder Julie Sørli Paus Knudsen Realistlista Miljøansvarlig
Informasjonsansvarlig Kristian Tuv Realistlista IKT- og fadderukeansvarlig
Studie- og læringsmiljøansvarlig Line Willersrud Uavhengig Økonomiansvarlig
Universitetsstyrerepresentant Heidi Amalie Bang Sosialdemokratene Forsknings- og likestillingsansvarlig
Universitetsstyrerepresentant Hans Cristian Paulsen Liberal liste Nestleder, internasjonalt ansvarlig

Studentparlamentet 2015-2016 avholdt sitt første møte torsdag 30. april 2015 hvor arbeidsutvalget ble konstituert. I perioden ble det avholdt totalt åtte møter. Siste møte ble avholdt onsdag 14. april 2016.

Dette var første periode i Studentparlamentet med Grønn liste, og det ble i perioden fremmet flere klima- og miljørelaterte resolusjoner. Effekten av slike resolusjoner ble senere gjenstand for diskusjon mot slutten av perioden, etter at Grønn liste i utgangspunktet hadde kritisert de øvrige listene i å ikke fremme sine egne saker like ofte[4][5].

Representanter 2014-2015Rediger

Studentvalget 2014 [6]
Parti % Mandater
Realistlista 21,98 6
Venstrealliansen 17,68 5
Sosialdemokratene 17,53 5
Samfunnsviterlista 12,28 3
Liberal liste 8,67 2
Internasjonalista 8,35 2
Blå liste 7,44 2
Humanistlista 6,07 2
 
Nr. Navn Liste Nr. Navn Liste Nr. Navn Liste
1 Anja Maria Aardal RL 10 Ingvil Holthe Enoksen VA 19 Andreas Slørdahl VA
2 Vilde Følling Folland VA 11 Heidi Bang SD 20 Ingelin Rendal SD
3 Marianne Andenæs SD 12 Alexander Fleischer RL 21 Marius Myhre BL
4 Kaja Elisabeth De Ru SVL 13 Kaja Bettine Kirsebom SVL 22 Sigvart Fredriksen SVL
5 Marthe Oldernes LL 14 Sahana Sriskantarajah VA 23 Julie Sørli Paus-Knudsen RL
6 Kristina Klakegg IL 15 Knut Frydenlund SD 24 Karen Therese Uggelvik HL
7 Tina Alvær BL 16 Jeanette Viken RL 25 Helge Leander B. Jensen RL
8 Henrik Sveinsson RL 17 Ane Drougge Vassbotn LL 26 Jor Hjulstad Tvedt VA
9 Lars Henrik Grøvlen HL 18 Rachel Estherhazy IL 27 Ellinor Gittelsen SD
 
Fakultetsrepresentanter
Fakultet Studentutvalg Navn
JUS JSU
HF HFSU
Mat.Nat MNSU Mali Ramsfjell
MED MSU Vivian S. Amundsen
OD OSU
SV SVSU
TF TSU
UV UVSU
Arbeidsutvalget 2015-2016
Verv Navn Liste Internkonstituerte verv
Leder Marianne Andenæs Sosialdemokratene
Informasjonsansvarlig Torgeir Lebesbye Realistlista Nestleder, valgansvarlig
Studie- og læringsmiljøansvarlig Runar Bjørkvik Mæland Liberal liste Medieansvarlig
Universitetsstyrerepresentant Tina Alvær Blå liste Forsknings- økonomi- og miljøansvarlig
Universitetsstyrerepresentant Knut Frydenlund Sosialdemokratene Internasjonalt ansvarlig

Studentparlamentet 2014-2015 avholdt sitt første møte torsdag 15. mai 2014 hvor arbeidsutvalget ble konstituert. I perioden ble det avholdt totalt åtte møter. Siste møte ble avholdt onsdag 4. mars 2015.

I perioden arbeidet parlamentet kontinuerlig for å få gjennom flere endringer som et ledd i å skape et grønnere universitet, deriblant innføring av bysykler til Blindern og vegetarmat på parlamentenes møter. Parlamentet gikk sterkt imot Regjeringens forslag om innføring av skolepenger ved høyere utdanning,[7] med både studentaksjoner og lobbyvirksomhet på Stortinget. Forslaget ble omsider trukket i budsjettavtalen mellom Regjeringen, KrF og Venstre.

FraksjonerRediger

 
Realistlista er en av listene som er tilknyttet Studentparlamentet.

Nåværende lister

 • Blå liste (BL)
 • Grønn liste (GL)
 • Velferds- og studentbylista (HF)
 • Internasjonalista (IL)
 • Liberal liste (LL)
 • Realistlista (RL)
 • Gjestelista (GjL)
 • Sosialdemokratene (SD)
 • Venstrealliansen (VA)
 

Tidligere lister

 • AUF-stud
 • Demokratisk Studentmakt (DSM)
 • Den Konservative Studenterforening (DKSF)
 • De radikale
 • FF
 • Grønt Gras (GG)
 • Humanistlisten (HF)
 • Jus-lista
 • Medisinsk-Odontologisk Studentliste
 
 • Moderat Gruppe (MG)
 • Progressiv Front (PF/Prog. Front)
 • Radikal Jussfront (Rad.JF)
 • Sosialdemokratisk Studentforbund (SSF)
 • Sosialistisk Front (SF/SosFront)
 • Studentlista, odont. med. teol.
 • Uavhengig Kulturfront (UKF)
 • Velferdslista (VL)
 • Velferd- og beboerlisten
 • Samfunnsviterlista (SVL)
 • HF-lista (HL)
 

HistorieRediger

Tidligere studentvalgRediger

Valgresultater 2009-2015
2009 [8] 2010 [9] [10] 2011 [11] 2012 [12] 2013 [13] 2014 [14] 2015 [15] 2016 [16]
Liste % Mandater % Mandater % Mandater % Mandater % Mandater % Mandater % Mandater % Mandater
Realistlista - 4 13,2 4 13,1 4 20,7 6 22,75 6 21,98 6 25,9 7 22,68 6
Venstrealliansen - 6 19,9 6 17,6 5 20,0 5 19,68 5 17,68 5 16,1 4 16,32 4
Sosialdemokratene - 4 14,4 4 17,6 5 15,5 4 18,14 5 17,53 5 14,0 4 10,68 3
Grønn liste - 1 - - - - - - - - - - 13,7 4 13,46 4
Internasjonalista - - - - - - - - - - 8,35 2 8,5 2 4,68 1
Blå liste - 2 11,8 3 13,4 4 9,9 3 10,10 3 7,44 2 8,1 2 6,00 2
Liberal liste - 1 7,1 2 8,6 2 10,3 3 8,24 2 8,67 2 6,4 2 10,18 3
Humanistlista/HF-lista - 2 10,9 3 12,7 4 10,4 3 11,02 3 6,07 2 - - 7,60 2
Medisinsk-odontologisk studentliste - - 7,1 2 4,2 1 - - - - - - - - - -
Studentaksjonen - 3 - - - - - - - - - - - - - -
Studentlista, odont. med. teol. - 2 - - - - - - - - - - - - - -
Jus-lista - 2 - - - - - - - - - - - - - -
Velferd- og beboerlisten - 1 - - - - - - - - - - - - - -

Historisk oversikt over tillitsvalgteRediger

For oversikt over tidligere studenttillitsvalgte ved UiO, se Historisk oversikt over studenttillitsvalgte ved Universitetet i Oslo

ReferanserRediger

 1. ^ «Valgoppgjør 2016» (PDF) (norsk). sp.uio.no. 27. mars 2015. Arkivert fra originalen (PDF) 28. april 2016. Besøkt 19. april 2016. 
 2. ^ «Valgoppgjør 2016» (PDF) (norsk). sp.uio.no. 27. mars 2015. Arkivert fra originalen (PDF) 28. april 2016. Besøkt 19. april 2016. 
 3. ^ «Studentvalget 2015» (norsk). sp.uio.no. 27. mars 2015. Arkivert fra originalen 2. april 2015. Besøkt 28. mars 2015. 
 4. ^ Svikter velgerne sine
 5. ^ Reelle gjennomslag for psykisk helse
 6. ^ (norsk). sp.uio.no. 8. april 2014 https://web.archive.org/web/20150316222143/http://www.studentparlamentet.uio.no/nyheter/2014/studentvalget-2014.html. Arkivert fra originalen 16. mars 2015. Besøkt 10. februar 2016. 
 7. ^ Massiv motstand mot skolepenger
 8. ^ «Studentparlamentsvalget 2010:Venstrealliansen er fortsatt størst» (norsk). Universitas.no. 21. april 2010. Besøkt 31. mars 2015. 
 9. ^ «Valgresultatet er klart!» (norsk). sp.uio.no. 12. april 2011. Arkivert fra originalen 2. april 2015. Besøkt 31. mars 2015. 
 10. ^ «Studentparlamentsvalget 2010:Venstrealliansen er fortsatt størst» (norsk). Universitas.no. 21. april 2010. Besøkt 31. mars 2015. 
 11. ^ «Valgresultatet er klart!» (norsk). sp.uio.no. 12. april 2011. Arkivert fra originalen 2. april 2015. Besøkt 31. mars 2015. 
 12. ^ «18% oppslutning ved Studentvalget 2012!» (norsk). sp.uio.no. 18. april 2012. Arkivert fra originalen 2. april 2015. Besøkt 31. mars 2015. 
 13. ^ «Valgoppgjør Studentvalget 2013» (PDF) (norsk). sp.uio.no. 26. april 2013. Arkivert fra originalen (PDF) 2. april 2015. Besøkt 30. mars 2015. 
 14. ^ «Valgoppgjør Studentvalget 2014» (PDF) (norsk). sp.uio.no. 8. april 2014. Arkivert fra originalen (PDF) 2. april 2015. Besøkt 30. mars 2015. 
 15. ^ «Studentvalget 2015» (norsk). sp.uio.no. 27. mars 2015. Arkivert fra originalen 2. april 2015. Besøkt 28. mars 2015. 
 16. ^ «Nå er valgresultatene klare» (norsk). Universitas. 12. april 2016. Besøkt 12. april 2016. 

Eksterne lenkerRediger