Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo

(Omdirigert fra «Studentparlamentet i Oslo»)

Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er det øverste fellesorganet for studenter ved Universitetet i Oslo. Studentparlamentet driver interessepolitikk på vegne av studentene, og er studentenes valgforsamling til alle styrer og råd som er underlagt universitetets styre, samt til universitetsstyret direkte. Per valget 2023 er seks valglister valgt inn i Studentparlamentet ved UiO (se Studentrepresentanter).

Studentparlamentet
Studentparlamentet har kontor i Villa Eika
LederElisabeth Hoksmo Olsen
Seter34 (2023–2024)
MøtestedVilla Eika, samt øvrige lokaler ved UiO
Nettstedhttps://studentparlamentet.uio.no
     Venstrealliansen (6)
     A-lista (5)
     Liberal liste (4)
     Profesjonslisten (4)
     Grønn Liste (4)
     Realisten (3)
     Representanter fra fakultetenes studentutvalg (8)

Studentparlamentet ved UiO er største lokallag i Norsk studentorganisasjon. Studentparlamentet velger også representanter til Velferdstinget i Oslo og Akershus.

Studentparlamentet holder til i Villa EikaBlindern, Universitetet i Oslo.[1]

Sammensetning

rediger

Parlamentet

rediger

Studentparlamentet består av et antall representanter tilsvarende én representant per nærmeste 1000 semesterregistrerte student ved UiO, valgt under studentvalget, samt en representant fra de 8 enkelte fakultetenes studentutvalg som velges av utvalget selv. I inneværende periode består Studentparlamentet av 34 medlemmer, hvorav 8 er valgt fra de enkelte fakultetenes studentutvalg, og 26 er valgt gjennom studentvalget 2023. Manddattallet for valget tilsvarer én representant per nærmeste 1000 semesterregistrerte student ved universitetet.

Studentvalget

rediger

Studentparlamentsvalget avholdes årlig på våren (vanligvis i april), og representantene velges for ett år av gangen. I likhet med Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og Studentparlamentet ved Universitetet i Tromsø velges Studentparlamentets representanter fra politiske lister ved forholdstallsvalg (proporsjonalt med antall stemmer), hvor alle studenter ved UiO har stemmerett. Under valget utgjør universitetet én valgkrets.

Ledelse og organisering

rediger

Studentparlamentet avholder minst tre møter i semesteret, alle åpne for publikum. Et arbeidsutvalg blir valgt på det første og konstituerende studentparlamentsmøtet, og har ansvar for det daglige arbeidet til parlamentet.  Arbeidsutvalget består av fem tillitsvalgte som er honorerte i full stilling. Per 2023 er disse vervene: leder, kommunikasjonsansvarlig, internasjonalt ansvarlig, studie- og læringsmiljøansvarlig og en mannlig og kvinnelig universitetsstyrerepresentant. Arbeidsutvalgets nestleder velges blant de allerede innvalgte til arbeidsutvalget. Funksjonsperioden til det valgte arbeidsutvalget er 1. juli til 30. juni. Studentparlamentet har også en administrasjon med to ansatte organisasjonskonsulenter ansatt på fulltid. I tillegg til arbeidsutvalg og administrasjon, har Studentparlamentet komitéer som jobber mellom møter.

Studentrepresentanter

rediger

Representanter 2023–2024

rediger
Studentvalget 2023 [2]
Parti % Mandater
Venstrealliansen 20,83 6
A-lista 18,74 5
Liberal liste 16,64 4
Profesjonslisten 16,53 4
Grønn liste 16,18 4
Realisten 11,08 3

Valgte kandidater (i rekkefølge)

rediger
Nr. Navn Liste Nr. Navn Liste Nr. Navn Liste
1 Sigve Næss Røtvold VA 10 Marcus Johan Møyland de Boer PL 19 Annie Lundgreen AL
2 Milla Skaug Ødegaard AL 11 Mina Bø GL 20 Rodas Tadese Sibahtu LL
3 Ingebjørg Bjørlo LL 12 Nora Marie Hager VA 21 Silje Duus PL
4 Martin Strømme PL 13 Mikkel Bjørge Madsen AL 22 Sondre Klungland VA
5 Solveig Martha Tynkkynen GL 14 Eric Svebakk RL 23 Martin Rognlien GL
6 Hanne Alexandersdatter Hugem RL 15 David Johnny Pettersen LL 24 Kavin Thas RL
7 Arthur Sickinghe Kleis VA 16 Tobias Aleksander Sveum Isaksen PL 25 Selja Synnøve Chiara Dehli-Curci AL
8 Hans-Markus Jensvold Kverneng AL 17 Jonas Fløde GL 26 Sigve Fredriksen VA
9 Bendik Haave LL 18 Malena Tjensvold Reese VA


Arbeidsutvalget 2022–2023

rediger
Verv Navn Liste Internkonstituerte verv*
Leder Elisabeth Hoksmo Olsen Venstrealliansen Semesterstartansvarlig, NSO-ansvarlig
Nestleder og Kommunikasjonsansvarlig Emil Kvebæk Øvretveit Grønn liste Studentlisteansvarlig, grafisk ansvarlig
Internasjonalt ansvarlig Rodas Tadese Sibahtu Liberal liste Likestillingsansvarlig, økonomiansvarlig
Studie- og læringsmiljøansvarlig Sigve Næss Røtvold Venstrealliansen SULF-ansvarlig, velferdsansvarlig
Mannlig universitetsstyrerepresentant Sivert Arntzen Liberal liste FUS-ansvarlig, 2. CUSU-representant,

sekretær for Studentparlamentets undervisningspriskomité

Kvinnelig universitetsstyrerepresentant Solveig Martha Tynkkynen Grønn liste Miljøansvarlig, valgansvarlig,

representant i Universitetsstyrets ansettelseskomité

Representanter 2022–2023

rediger
Studentvalget 2022 [2]
Parti % Mandater
Venstrealliansen 26,48 7
Grønn liste 16,78 5
Liberal liste 13,22 4
Moderat liste 12,24 3
A-lista 11,35 3
Realistlista 11,27 3
Henke og Thom-listen 8,66 2
Nr. Navn Liste Nr. Navn Liste Nr. Navn Liste
1 Julia Giæver VA 10 Ane Mæstad VA 19 Bendik Haave LL
2 Mina Bø GL 11 Sivert Arntzen LL 20 Ole Kristian Limoseth ML
3 Sofie Stray LL 12 Sunniva Maria Lye ML 21 Sigrid Drag Jakobsen VA
4 Mathias Meyer ML 13 Are Frode Kvanum AL 22 Vemund H. Jernsletten GL
5 Oliver Hagaseth Mydske AL 14 Øystein Fossbraaten Wennersgaard VA 23 Hans-Markus Jensvold Kverneng AL
6 Sara Mediå RL 15 Marius Torsvoll RL 24 Jon Aleksander Prøitz RL
7 Malena Tjensvold Reese VA 16 Embla Imset GL 25 Sigve Grøndahl Fredriksen VA
8 Gyda Sæther HTML 17 Yu-Cheng Lin VA 26 Vilde Ystmark LL
9 Axel Klanderud GL 18 Thomas Tangen HTML 27 Charlotte Hjort GL


Arbeidsutvalget 2022-2023
Verv Navn Liste Øvrige verv
Leder Oline Marie Sæther - Semesterstartansvarlig, NSO-kontakt
Nestleder og universitetsstyrerepresentant Ada Lassen-Urdahl A-lista Likestillingsansvarlig, økonomiansvarlig
Kommunikasjonsansvarlig Bendik Haave Liberal liste Valgansvarlig, Internasjonalt ansvarlig
Studie- og læringsmiljøansvarlig Elisabeth Hoksmo Olsen Venstrealliansen SULF-ansvarlig, Circle U.-ansvarlig
Universitetsstyrerepresentant Robert Granlund Henke og Thom-listen Miljøansvarlig, FUS

Representanter 2021–2022

rediger
Studentvalget 2021 [3]
Parti % Mandater
Venstrealliansen 27,37 8
Grønn liste 17,33 5
A-lista 15,47 4
Moderat liste 12,61 3
Liberal liste 11,87 3
Henke og Thom-listen 8,05 2
Gjestelista 7,30 2
Nr. Navn Liste Nr. Navn Liste Nr. Navn Liste
1 Ajat Adel Al-Zayadi VA 10 Nora Marie Hager VA 19 Mathias Meyer ML
2 Charlotte Hjort GL 11 Kasper Silkoset Syvertsen AL 20 Øystein Fossbråten Wennersgaard VA
3 Sandra Butoyi AL 12 Astrid Sophie Ulleland ML 21 Bernt Jonas Fløde GL
4 Joachim Teruel Sandnes ML 13 Emma Hylland Mediås LL 22 Christine Kaalsaas GjL
5 Sivert Arntzen LL 14 Runa Jarsve VA 23 Adrian Gao LL
6 Elisabeth Hoksmo Olsen VA 15 Annika Klavenes Syverstad GL 24 Are Frode Helvig Kvanum AL
7 Thomas Huh Tangen HTML 16 Victoria Ovedie Chruickshank Langø AL 25 Magnus Kristian Bjørløw VA
8 Adrian Sulemana Bolstad GjL 17 Pietro Aleksander Rocco Berger Lapolla VA 26 Mona Marie Frank GL
9 Adrian Leander Skagen GL 18 Henrik Vincent Vassal HTML 27 Sigrid Elise Swensen Høeg VA
Arbeidsutvalget 2021–2022
Verv Navn Liste Øvrige verv
Leder Jørgen Hammer Skogan Venstrealliansen Semesterstartansvarlig, NSO-kontakt
Kommunikasjonsansvarlig Runa Jarsve Venstrealliansen Internasjonalt ansvarlig
Studie- og læringsmiljøansvarlig Oline Marie Sæther - Studentutvalgslederforum, Circle U.-ansvarlig
Universitetsstyrerepresentant Karl Oskar Lie Bjerke A-lista Nestleder, velferdsansvarlig, likestillingsansvarlig
Universitetsstyrerepresentant Julianne Sørflaten Grovehagen Grønn Liste Miljøansvarlig, FUS

Representanter 2020–2021

rediger
Studentvalget 2020 [3]
Parti % Mandater
Venstrealliansen 23,11 7
Grønn liste 18,88 5
A-lista 15,12 4
Gjestelista 13,18 4
Moderat liste 12,35 3
Liberal liste 8,93 3
Realistlista 8,43 2
Nr. Navn Liste Nr. Navn Liste Nr. Navn Liste
1 Martine Myklebust VA 10 Are Frode Kvanum AL 19 Axel Klanderud GL
2 Julianne Sørflaten Grovehagen GL 11 Elisabeth Hoksmo Olsen VA 20 Aksel Sogner Noonan GjL
3 Johanne Thunes AL 12 Hannah Waaler Koppang GjL 21 Pietro Aleksander Rocco Berger Lapolla VA
4 Oda Lyngstad GjL 13 Sindre Høllesli ML 22 Mathias Meyer ML
5 Malene Iren Eilertsen ML 14 Marissa Liu GL 23 Frida Rasmussen AL
6 Vilde Marie Ystmark LL 15 Øystein Fossbraaten Wennersgaard VA 24 Audun Hammer Hovda VA
7 Didrik Svellingen RL 16 Eivind Yrjan Stamnes AL 25 Camilla Bjørnbakken Langen GL
8 Marte Guldal Bramness VA 17 Knut Andre Sande LL 26 Herman Grieg Riisnæs GjL
9 Charlotte Hjort GL 18 Sara Mediå RL 27 Elin Engerbakk LL
28 Jonathan Hoffmann Hanssen VA
Arbeidsutvalget 2020–2021
Verv Navn Liste Øvrige verv
Leder Runa Kristine Fiske A-lista Semesterstartansvarlig, NSO-kontakt
Kommunikasjonsansvarlig Linnea Barberini Grønn liste Nestleder, internasjonalt ansvarlig
Studie- og læringsmiljøansvarlig Karl Oskar Lie Bjerke A-lista Likestillingsansvarlig, Studentutvalgslederforum
Universitetsstyrerepresentant Benedikte Espeland Grønn liste Miljøansvarlig, økonomiansvarlig, NSO-kontakt
Universitetsstyrerepresentant Jørgen Hammer Skogan Venstrealliansen


Representanter 2019–2020

rediger
Studentvalget 2019 [3]
Parti % Mandater
Venstrealliansen 26,05 7
Grønn liste 18,81 5
Gjestelista 14,09 4
Realistlista 13,25 4
A-lista 11,49 3
Liberal liste 9,25 3
Moderat liste 7,06 2
Nr. Navn Liste Nr. Navn Liste Nr. Navn Liste
1 Martine Myklebust VA 10 Marte Guldal Bramness VA 19 Marissa Liu GL
2 Axel Klanderud GL 11 Bjørn Stabursvik Winquist GjL 20 Marius Holm RL
3 Live Rogne Funjem GjL 12 Hilde Kristin Andersen RL 21 Kristine Odgaard Jacobsen VA
4 Idun Kløvstad RL 13 Eivind Yrjan Stamnes AL 22 Terje Hovet Horpestad ML
5 Runa Kristine Fiske AL 14 Henriette Bønsnes Ødegaard GL 23 Eva Strømme Moshuus AL
6 Katja-Silje Busuttil LL 15 Ronja Marie Gulbrandsen VA 24 Vemund Haugevik Jernsletten GL
7 Ezgi Kutal VA 16 Louise Marøy Bårdsen LL 25 Eskild Gausemel Berge GjL
8 Ola Svenneby ML 17 Jørgen Hammer Skogan VA 26 Jonatan Hoffmann Hanssen VA
9 Signe Bakke Sølberg Johannessen GL 18 Amund Solsvik Asheim GjL 27 Johannes Vincent Meo RL
28 Magnus Terjeson Hagen Bangum LL
Arbeidsutvalget 2019–2020
Verv Navn Liste Øvrige verv
Leder Christen Andreas Wroldsen Grønn liste Semesterstartansvarlig
Universitetsstyrerepresentant Runa Kristine Fiske A-lista Nestleder, likestillingsansvarlig
Studie- og læringsmiljøansvarlig Johannes Saastad Venstrealliansen
Kommunikasjonsansvarlig Linnea Barberini Grønn liste Miljøansvarlig
Universitetsstyrerepresentant Erlend Aag Venstrealliansen Internasjonalt ansvarlig, økonomiansvarlig


Representanter 2018–2019

rediger
Studentvalget 2018 [3]
Parti % Mandater
Venstrealliansen 24,17 7
Grønn liste 16,56 4
A-lista 14,38 4
Realistlista 13,38 4
Liberal liste 9,95 3
Gjestelista 6,54 2
Blå liste 6,31 2
Fremskrittslisten 3,33 1
Internasjonalista 2,66 1
Nr. Navn Liste Nr. Navn Liste Nr. Navn Liste
1 Ane Kallset VA 10 Amalie Rånes Grødahl VA 19 Hilde Krisitn Andersen RL
2 Linnea Alexandra Barberini GL 11 William Høie AL 20 Tyler Barrott IL
3 Runa Kristine Fiske AL 12 Johannes Vincent Meo RL 21 Julia Mellebye Weisethaunet GL
4 Kari Anne Andersen RL 13 Johannes Saastad VA 22 Erlend Aag VA
5 Amanda Haugnes Rygg LL 14 Johan Nicolai Aass Hertzberg FL 23 Mie Solum Tidemann GjL
6 Ezgi Kutal VA 15 Katja-Silje Busuttil LL 24 Tage Slind Jensen BL
7 Simen Flotvik Mathisen GjL 16 Ingvild Kessel GL 25 Marius Frans Linus Hillestad AL
8 Mona Synnøve Glavin BL 17 Eva Strømme Moshuus AL 26 Snorre Andvord Sandberg LL
9 Christen Andreas Orvin Wroldsen GL 18 Alexander Fossen Lange VA 27 Eirik Kjevik RL
28 Astrid Bragstad Gjelsvik VA
Arbeidsutvalget 2018–2019
Verv Navn Liste Øvrige verv
Leder Susann Andora Biseth-Michelsen -
Kommunikasjonsansvarlig Ingrid Uleberg Venstrealliansen Nestleder, likestillingsansvarlig
Studie og læringsmiljøansvarlig Peter Linge Hessen A-lista
Universitetsstyrerepresentant Synthia Zaman Gjestelista
Universitetsstyrerepresentant Christen Andreas Orvin Wroldsen Grønn liste

Representanter 2017–2018

rediger
Studentvalget 2017 [3]
Parti % Mandater
Venstrealliansen 19,7 6
Grønn liste 19,2 5
Realistlista 13,9 4
Gjestelista 13,7 4
A-lista 10,8 3
Blå liste 8,5 2
Liberal liste 6,8 2
Internasjonalista 4 1
Velferds- og studentbylista 3,5 1
 
Nr. Navn Liste Nr. Navn Liste Nr. Navn Liste
1 Kristine Brynildsen Sørheim Va 10 Nicolai Hauffen RL 19 Christina Eide RL
2 Jens Lægreid GL 11 Olav Riise GjL 20 Sara S. K. Furuholmen GL
3 Kari Anne Andersen RL 12 Peder Ressem Østring VA 21 Una Pasovic GjL
4 Simen Flotvik Mathisen GjL 13 Tyler Thomas Barrott IL 22 Marcus Pettersen Irgens LL
5 Hedda Weston AL 14 Julia Weisethaunet GL 23 August Starberg VA
6 Ole Marius Gaasø BL 15 Julie Kvernmoen Bremnes AL 24 Vetle Tvedt Westlie AL
7 Linn Beate Løland Skyum LL 16 Christoffer Surdal VSL 25 Jonas Nilsen GL
8 Astrid Bragstad Gjelsvik VA 17 Jon Eskil Ramsrud Kindberg BL 26 Markus Leira Asprusten RL
9 Bror Kristian R. Tandberg GL 18 Tobias Drevland Lund VA 27 Viktor Emanuel S. Espedal GjL
28 Ingrid Uleberg VA
 
Fakultetsrepresentanter
Fakultet Studentutvalg Navn
JUS JSU Kari Werenskjold
HF HFSU Knut Figenschou
Mat.Nat MNSU Anna Runa Kathrine Bakke Bjarkøy
MED MSU Synne Hatlevoll Sjøberg
OD OSU Unai Mangal
SV SVSU Sara Eikseth
TF TSU Håkon Borgos
UV SUUV Dorthea Enger
Arbeidsutvalget 2017–2018
Verv Navn Liste Øvrige verv
Leder Jens Lægreid Grønn liste
Kommunikasjonsansvarlig Synnøve Kronen Snyen Venstrealliansen Nestleder, og likestillingsansvarlig
Studie- og læringsmiljøansvarlig Susann Andora Biseth-Michelsen - Fadderukeansvarlig
Universitetsstyrerepresentant Kristine Berg Heggelund A-lista Internasjonalt ansvarlig
Universitetsstyrerepresentant Henrik Paulsen Mandelid Liberal liste Miljø-, forskning- og IKT-ansvarlig

Studentparlamentet 2017–2018 avholdt sitt første møte 11. mai 2016 hvor arbeidsutvalget ble konstituert.


Representanter 2016–2017

rediger
Studentvalget 2016 [4]
Parti % Mandater
Realistlista 22,68 6
Venstrealliansen 16,32 4
Grønn liste 13,46 4
Sosialdemokratene 10,68 3
Liberal liste 10,18 3
Samfunnsviterlista 8,41 2
HF-Lista 7,60 2
Blå liste 6,0 2
Internasjonalista 4,68 1
 
Nr. Navn Liste Nr. Navn Liste Nr. Navn Liste
1 Vebjørn Andersson RL 10 Tobias Drevland Lund VA 19 Julia Mellebye Weisethaunet GL
2 Ingvild Høystad Stavem VA 11 Kristina Klakegg IL 20 Joachim Pacheco-Lie HFL
3 Signe Bakke Johannesen GL 12 Kristin Hubred Nygård RL 21 Helge Leander B. Jensen RL
4 Ingvild Leren Stensrud SD 13 Jonas Nilsen GL 22 Vetle Hedlund VA
5 Sarah Frost Logan LL 14 Ellinor Gitlesen SD 23 Marius Hillestad SD
6 Kristine Berg Heggelund SVL 15 Trygve Monclair Bøe LL 24 Markus Leira Asprusten RL
7 Venus Kardar HFL 16 Ingrid Uleberg VA 25 Marcus Irgens LL
8 Kari Anne Andersen RL 17 Veronica Killi RL 26 Ole Marius Gaasø BL
9 Christine Overøie BL 18 Josefine Horn SVL 27 Jens Lægreid GL
 
Fakultetsrepresentanter
Fakultet Studentutvalg Navn
JUS JSU Thea Borkhus
HF HFSU Knut Figenschou
Mat.Nat MNSU Marcus Lima
MED MSU Synne Hatlevoll Sjøberg
OD OSU Ivar Aasgaard Røsand
SV SVSU Sigurd Gundersen
TF TSU Erlend Ditlefsen Aag
UV UVSU Dorthea Enger
Arbeidsutvalget 2015–2016
Verv Navn Liste Øvrige verv
Leder Hans Christian Paulsen Liberal liste Valgansvarlig
Kommunikasjonsansvarlig Kristina Klakegg Internasjonalista Internasjonalt ansvarlig
Studie- og læringsmiljøansvarlig Ingvild Leren Stensrud Sosialdemokratene Likestillings- og fadderansvarlig
Universitetsstyrerepresentant Kristine-Petrine Sollid Olthuis Venstrealliansen Miljø- og konferanseansvarlig
Universitetsstyrerepresentant Vebjørn Andersson Realistlista Nestleder, forskning- og IKT-ansvarlig

Studentparlamentet 2016–2017 avholdt sitt første møte 12. mai 2016 hvor arbeidsutvalget ble konstituert.

Representanter 2015–2016

rediger
Studentvalget 2015 [5]
Parti % Mandater
Realistlista 25,9 7
Venstrealliansen 16,1 4
Sosialdemokratene 14,0 4
Grønn liste 13,7 4
Internasjonalista 8,5 2
Blå liste 8,1 2
Samfunnsviterlista 7,8 2
Liberal liste 6,4 2
 
Nr. Navn Liste Nr. Navn Liste Nr. Navn Liste
1 Anja Maria Aardal RL 10 Kristine-Petrine Sollid Olthuis VA 19 Timm Seitz GL
2 Nora Alvine Sandberg VA 11 Vebjørn Andersson RL 20 Håkon Refsland Fougner BL
3 Tomas Middtun Tobiassen SD 12 Vetle Tvedt Westlie SD 21 Kaja Elisabeth De Ru SVL
4 Silje Christine Andersen GL 13 Jonas Nilsen LL 22 Kristin Hubred Nygård RL
5 Kristian Tuv RL 14 Maren Høyland RL 23 Jor Hjulstad Tvedt VA
6 Barbro Ragnhilde Årnes IL 15 Andreas Ropeid Sæbø VA 24 Runar Bjørkvik Mæland LL
7 Marius Myhre BL 16 Helge Leander B. Jensen RL 25 Heidi Amalie Bang SD
8 Karoline Soot SVL 17 Jana Aleksic IL 26 Julie Sørli Paus Knudsen RL
9 Hans Christian Paulsen LL 18 Stian Asbjørnsen SD 27 Kim Andre Wiig GL
 
Fakultetsrepresentanter
Fakultet Studentutvalg Navn
JUS JSU Maryam Abbas
HF HFSU Andreas Indregård
Mat.Nat MNSU Mali Ramsfjell
MED MSU Synne Lofstad
OD OSU Hanne Walsh
SV SVSU Turner Jacobs
TF TSU Anette Davidsen
UV UVSU Karoline Hovland
Arbeidsutvalget 2015–2016
Verv Navn Liste Internkonstituerte verv
Leder Julie Sørli Paus Knudsen Realistlista Miljøansvarlig
Informasjonsansvarlig Kristian Tuv Realistlista IKT- og fadderukeansvarlig
Studie- og læringsmiljøansvarlig Line Willersrud Uavhengig Økonomiansvarlig
Universitetsstyrerepresentant Heidi Amalie Bang Sosialdemokratene Forsknings- og likestillingsansvarlig
Universitetsstyrerepresentant Hans Cristian Paulsen Liberal liste Nestleder, internasjonalt ansvarlig

Studentparlamentet 2015–2016 avholdt sitt første møte 30. april 2015 hvor arbeidsutvalget ble konstituert. I perioden ble det avholdt totalt åtte møter. Siste møte ble avholdt onsdag 14. april 2016.

Dette var første periode i Studentparlamentet med Grønn liste, og det ble i perioden fremmet flere klima- og miljørelaterte resolusjoner. Effekten av slike resolusjoner ble senere gjenstand for diskusjon mot slutten av perioden, etter at Grønn liste i utgangspunktet hadde kritisert de øvrige listene i å ikke fremme sine egne saker like ofte[6][7].

Representanter 2014–2015

rediger
Studentvalget 2014 [8]
Parti % Mandater
Realistlista 21,98 6
Venstrealliansen 17,68 5
Sosialdemokratene 17,53 5
Samfunnsviterlista 12,28 3
Liberal liste 8,67 2
Internasjonalista 8,35 2
Blå liste 7,44 2
Humanistlista 6,07 2
 
Nr. Navn Liste Nr. Navn Liste Nr. Navn Liste
1 Anja Maria Aardal RL 10 Ingvil Holthe Enoksen VA 19 Andreas Slørdahl VA
2 Vilde Følling Folland VA 11 Heidi Bang SD 20 Ingelin Rendal SD
3 Marianne Andenæs SD 12 Alexander Fleischer RL 21 Marius Myhre BL
4 Kaja Elisabeth De Ru SVL 13 Kaja Bettine Kirsebom SVL 22 Sigvart Fredriksen SVL
5 Marthe Oldernes LL 14 Sahana Sriskantarajah VA 23 Julie Sørli Paus-Knudsen RL
6 Kristina Klakegg IL 15 Knut Frydenlund SD 24 Karen Therese Uggelvik HL
7 Tina Alvær BL 16 Jeanette Viken RL 25 Helge Leander B. Jensen RL
8 Henrik Sveinsson RL 17 Ane Drougge Vassbotn LL 26 Jor Hjulstad Tvedt VA
9 Lars Henrik Grøvlen HL 18 Rachel Estherhazy IL 27 Ellinor Gittelsen SD
 
Fakultetsrepresentanter
Fakultet Studentutvalg Navn
JUS JSU
HF HFSU
Mat.Nat MNSU Mali Ramsfjell
MED MSU Vivian S. Amundsen
OD OSU
SV SVSU
TF TSU
UV UVSU
Arbeidsutvalget 2015–2016
Verv Navn Liste Internkonstituerte verv
Leder Marianne Andenæs Sosialdemokratene
Informasjonsansvarlig Torgeir Lebesbye Realistlista Nestleder, valgansvarlig
Studie- og læringsmiljøansvarlig Runar Bjørkvik Mæland Liberal liste Medieansvarlig
Universitetsstyrerepresentant Tina Alvær Blå liste Forsknings- økonomi- og miljøansvarlig
Universitetsstyrerepresentant Knut Frydenlund Sosialdemokratene Internasjonalt ansvarlig

Studentparlamentet 2014–2015 avholdt sitt første møte 15. mai 2014 hvor arbeidsutvalget ble konstituert. I perioden ble det avholdt totalt åtte møter. Siste møte ble avholdt onsdag 4. mars 2015.

I perioden arbeidet parlamentet kontinuerlig for å få gjennom flere endringer som et ledd i å skape et grønnere universitet, deriblant innføring av bysykler til Blindern og vegetarmat på parlamentenes møter. Parlamentet gikk sterkt imot Regjeringens forslag om innføring av skolepenger ved høyere utdanning,[9] med både studentaksjoner og lobbyvirksomhet på Stortinget. Forslaget ble omsider trukket i budsjettavtalen mellom Regjeringen, KrF og Venstre.

Fraksjoner

rediger
 
Realistlista er en av listene som er tilknyttet Studentparlamentet.

Nåværende lister

 • Grønn liste (GL)
 • Liberal liste (LL)
 • Realistlista (RL)
 • Profesjonslista (PL)
 • Arbeiderbevegelsens studentliste (A-lista) (AL)
 • Venstrealliansen (VA)
 

Tidligere lister

 • AUF-stud
 • Demokratisk Studentmakt (DSM)
 • Den Konservative Studenterforening (DKSF)
 • De radikale
 • FF
 • Gjestelista (GjL)
 • Grønt Gras (GG)
 • Henke og Thom-listen (HTML)
 • Humanistlisten (HF)
 • Jus-lista
 • Medisinsk-Odontologisk Studentliste
 • Internasjonalista (IL)
 • Velferds- og studentbylista (HF)
 
 • Moderat Gruppe (MG)
 • Moderat liste (ML)
 • Progressiv Front (PF/Prog. Front)
 • Radikal Jussfront (Rad.JF)
 • Sosialdemokratisk Studentforbund (SSF)
 • Sosialistisk Front (SF/SosFront)
 • Studentlista, odont. med. teol.
 • Uavhengig Kulturfront (UKF)
 • Velferdslista (VL)
 • Velferd- og beboerlisten
 • Samfunnsviterlista (SVL)
 • HF-lista (HL)
 

Historie

rediger

Tidligere studentvalg

rediger
Valgresultater 2009–2016
2009 [10] 2010 [11] [12] 2011 [13] 2012 [14] 2013 [15] 2014 [16] 2015 [17] 2016 [18]
Liste % Mandater % Mandater % Mandater % Mandater % Mandater % Mandater % Mandater % Mandater
Realistlista - 4 13,2 4 13,1 4 20,7 6 22,75 6 21,98 6 25,9 7 22,68 6
Venstrealliansen - 6 19,9 6 17,6 5 20,0 5 19,68 5 17,68 5 16,1 4 16,32 4
Sosialdemokratene - 4 14,4 4 17,6 5 15,5 4 18,14 5 17,53 5 14,0 4 10,68 3
Grønn liste - 1 - - - - - - - - - - 13,7 4 13,46 4
Internasjonalista - - - - - - - - - - 8,35 2 8,5 2 4,68 1
Blå liste - 2 11,8 3 13,4 4 9,9 3 10,10 3 7,44 2 8,1 2 6,00 2
Liberal liste - 1 7,1 2 8,6 2 10,3 3 8,24 2 8,67 2 6,4 2 10,18 3
Humanistlista/HF-lista - 2 10,9 3 12,7 4 10,4 3 11,02 3 6,07 2 - - 7,60 2
Medisinsk-odontologisk studentliste - - 7,1 2 4,2 1 - - - - - - - - - -
Studentaksjonen - 3 - - - - - - - - - - - - - -
Studentlista, odont. med. teol. - 2 - - - - - - - - - - - - - -
Jus-lista - 2 - - - - - - - - - - - - - -
Velferd- og beboerlisten - 1 - - - - - - - - - - - - - -

Historisk oversikt over tillitsvalgte

rediger

For oversikt over tidligere studenttillitsvalgte ved UiO, se Historisk oversikt over studenttillitsvalgte ved Universitetet i Oslo

Referanser

rediger
 1. ^ Universitetet i Oslo. «Studentparlamentet». Besøkt 10.02.2022. 
 2. ^ a b «Valgoppgjør SP UiO 2023». 5. mai 2023. Besøkt 28. mai 2023. 
 3. ^ a b c d e «Valgoppgjør 2016» (PDF) (norsk). sp.uio.no. 27. mars 2015. Arkivert fra originalen (PDF) 28. april 2016. Besøkt 19. april 2016. 
 4. ^ «Valgoppgjør 2016» (PDF) (norsk). sp.uio.no. 27. mars 2015. Arkivert fra originalen (PDF) 28. april 2016. Besøkt 19. april 2016. 
 5. ^ «Studentvalget 2015» (norsk). sp.uio.no. 27. mars 2015. Arkivert fra originalen 2. april 2015. Besøkt 28. mars 2015. 
 6. ^ Svikter velgerne sine
 7. ^ Reelle gjennomslag for psykisk helse
 8. ^ (norsk). sp.uio.no. 8. april 2014 https://web.archive.org/web/20150316222143/http://www.studentparlamentet.uio.no/nyheter/2014/studentvalget-2014.html. Arkivert fra originalen 16. mars 2015. Besøkt 10. februar 2016. 
 9. ^ «Massiv motstand mot skolepenger». Arkivert fra originalen 10. juni 2016. Besøkt 21. april 2016. 
 10. ^ «Studentparlamentsvalget 2010:Venstrealliansen er fortsatt størst» (norsk). Universitas.no. 21. april 2010. Besøkt 31. mars 2015. 
 11. ^ «Valgresultatet er klart!» (norsk). sp.uio.no. 12. april 2011. Arkivert fra originalen 2. april 2015. Besøkt 31. mars 2015. 
 12. ^ «Studentparlamentsvalget 2010:Venstrealliansen er fortsatt størst» (norsk). Universitas.no. 21. april 2010. Besøkt 31. mars 2015. 
 13. ^ «Valgresultatet er klart!» (norsk). sp.uio.no. 12. april 2011. Arkivert fra originalen 2. april 2015. Besøkt 31. mars 2015. 
 14. ^ «18% oppslutning ved Studentvalget 2012!» (norsk). sp.uio.no. 18. april 2012. Arkivert fra originalen 2. april 2015. Besøkt 31. mars 2015. 
 15. ^ «Valgoppgjør Studentvalget 2013» (PDF) (norsk). sp.uio.no. 26. april 2013. Arkivert fra originalen (PDF) 2. april 2015. Besøkt 30. mars 2015. 
 16. ^ «Valgoppgjør Studentvalget 2014» (PDF) (norsk). sp.uio.no. 8. april 2014. Arkivert fra originalen (PDF) 2. april 2015. Besøkt 30. mars 2015. 
 17. ^ «Studentvalget 2015» (norsk). sp.uio.no. 27. mars 2015. Arkivert fra originalen 2. april 2015. Besøkt 28. mars 2015. 
 18. ^ «Nå er valgresultatene klare» (norsk). Universitas. 12. april 2016. Besøkt 12. april 2016. 

Eksterne lenker

rediger