Indenrigs- og Socialministeriet

(Omdirigert fra Velfærdsministeriet)

Indenrigs- og Socialministeriet (opprinnelig Velfærdsministeriet) var et ministerium i Danmark. Ministeriet ble opprettet i 2007 ved en sammenslåing av Socialministeriets saksområde med områder fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender og Økonomi- og Erhvervsministeriet.[1] Ministeriet ble opprettet ved regjeringsdannelsen etter folketingsvalget i 2007. I forbindelse med Lars Løkke Rasmussens regjerings tiltredelse 7. april 2009 skiftet ministeriet navn fra Velfærdsministeriet til Indenrigs- og Socialministeriet.[2] Mindre enn ett år senere opphørte ministeriet å eksistere idet det ved regjeringsrokaden den 23. februar 2010 ble erstattet av Socialministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet som da ble gjenopprettet.[3]

Indenrigs- og Socialministeriets bygning i Holmens Kanal med Forsvarsministeriet til venstre.

Indenrigs- og Socialministeriet hadde ansvaret for hele sosialområdet, herunder Rådet for Socialt Udsatte, Frivilligrådet, Ankestyrelsen, Servicestyrelsen, SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd og tidligere også Sikringsstyrelsen. I tillegg overtok ministeriet oppgaver vedrørende innenriksforhold, herunder CPR-administrasjonen, Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut samt statsforvaltningene fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Fra Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender overtok ministeriet saker om barne-, ungdoms- og familiepolitikk, og fra Økonomi- og Erhvervsministeriet ble ansvaret for koordinering av handicapområdet tilført.

Samtidig med navneskiftet 7. april 2009 ble forskjellige områder som tidligere hørte under ministeriet overført til Beskæftigelsesministeriet. Det gjaldt Afdelingen for ligestilling, Ydelseskontoret og Sikringsstyrelsen.[4]

Velfærdsministeriet var det mest tyngende ministeriet med utgifter på 242 milliarder kronerfinansloven.

Indenrigs- og Socialministeriet kontorer var plassert på Holmens Kanal.

MinistreRediger

ReferanserRediger