Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Indenrigs- og Sundhedsministeriet er et ministerium som har eksistert i to omganger under den danske regjeringen.

Ministeriet ble opprettet første gang i 2001 ved sammenlegning av Indenrigsministeriet og Sundhedsministeriet ved Anders Fogh Rasmussens første regjerings tiltredelse. Ministeriet bestod inntil 23. november 2007, da det ble delt opp i forbindelse med regjeringsdannelsen etter folketingsvalget i 2007. Her ble det opprettet et særlig Ministerium for Sundhed og Forebyggelse, mens innenriksdelen ble sammenlagt med Socialministeriet under navnet Velfærdsministeriet og senere Indenrigs- og Socialministeriet.

Ved omorganiseringen under statsminister Lars Løkke Rasmussen 23. februar 2010 ble ministeriet gjenopprettet ved at innenriksdelen fra Indenrigs- og Socialministeriet ble overført. Samtidig oppstod et Socialministerium.

Ved Helle Thorning-Schmidts regjerings tilteæden 3. oktober 2011 ble innenriksområdet overført til det nyopprettede Økonomi- og Indenrigsministeriet, mens resten av ministeriet ble omdannet til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet hadde Lars Løkke Rasmussen fra (Venstre) som minister fra 2001 til 2007. Med gjenopprettelsen av ministeriet i 2010 ble Bertel Haarder ny innenriks- og helseminister.

Eksterne lenker rediger