Ankestyrelsen

Ankestyrelsen er et forvaltningsorgan under Social- og Integrationsministeriet som fungerer som Danmarks øverste klageinstans og praksiskoordinerende myndighet på velferdsområdet. Forvaltningsorganet minner således om en domstol og fungerer også uavhengig av andre myndigheter. Årlig avgjør Ankestyrelsen omkring 20 000 saker.

Ankestyrelsen ble opprettet i 1973 og hørte dengang under Socialministeriet. Siden er flere oppgaver kommet til, blant annet som følge av serviceloven. Ankestyrelsen løser også oppgaver for Beskæftigelsesministeriet, idet den fungerer som klageinstans for avgjørelser truffet av Arbejdsskadestyrelsen. I 2005 skiftet forvaltningsorganet navn fra Den Sociale Ankestyrelse som følge av de mange nye oppgavene.

Ankestyrelsen beskjeftiger knapt 300 ansatte, hvorav størstedelen er jurister.

Eksterne lenkerRediger