U.G.L.E. (Undre Galdrelaugseksamen) er en eksamen som tester kunnskaper og praktisk erfaring innen spesielle områder av magi i Harry Potter-bøkene skrevet av J.K. Rowling. Det originale engelske navnet er Ordinary Wizarding Level, som forkortes O.W.L., en forkortelse som forklarer Bugge Høverstads oversettelse til U.G.L.E. på norsk.

Praksis ved eksamenRediger

U.G.L.E.-eksamen blir gitt til samtlige elever ved Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom i deres femte år ved skolen. Eksamenene blir ikke administrert og vurdert av skolen, men av offisielle representanter fra Magidepartementets Heksingeksamenskommisjon. Eksamenene finner sted ved Galtvort, og de offisielle representantene fra Galtvort tar en årlig tur til skolen for å administrere eksamenene. Lærerne ved Galtvort fremhever viktigheten av prøvene, siden de spiller stor rolle for om elevene kan fortsette studiene i de respektive fag i de siste to årene ved skolen (Ø.G.L.E.-studiene krever ofte høye U.G.L.E.-karakterer for at man skal kunne få ta de).

Elevene tar en U.G.L.E.-eksamen for hvert av fagene de har tatt ved skolen. Prøvene finner sted i begynnelsen av juni (mot slutten av skoleåret), og de blir spredt ut over et par uker. Hver eksamen består av en teoretisk del og en praktisk del, bortsett fra hvis det er eksamen i et fag som kun innbefatter læring av tekstbasert informasjon (slik som magihistorie og oldruner), der det kun er en teoretisk eksamen.

De teoretiske delene av eksamen er skriftlig og blir utført i storsalen ved Galtvort, som for anledningen forandres fra å inneholde fire langbord til mange individuelle pulter. De praktiske delene av eksamen blir utført av hver enkelt elev foran en offisiell representant fra magidepartementet, som krever at elevene må utføre forskjellige oppgaver ut ifra hvilket fag eksamen er i. Magidepartementets offisielle representant gir elevene karakterer ut ifra en skala på seks bokstaver.

KaraktererRediger

I likhet med de mer avanserte Ø.G.L.E.-eksamenene blir U.G.L.E.-eksamenen gitt karakter ut ifra følgende skala:

Beståtte karakterer

 • S for Strålende
 • B for Bedre enn ventet
 • A for Akseptabelt

Ikke-beståtte karakterer

 • D for Dårlig
 • Y for Ynkelig
 • T for Troll

Tilgjengelige fagRediger

U.G.L.E. kan tas i følgende fag:

Obligatoriske fag er forsvar mot svartekunster, eliksirer, transfigurasjon, magihistorie, trylleformler, astronomi og urtologi.

Valgfag er aritmantikk, oldruner, clairvoiance, stell av magiske vesener og gompologi.

Perry Wiltersen tok selvfølgelig samtlige 12 U.G.L.E.-grader, som avslørt i Harry Potter og Mysteriekammeret. (Fred lurte på hvorfor han hadde oppført seg så merkelig, men Perry hoverte bare over at han hadde mottatt 12 U.G.L.E.r).

Harry Potters U.G.L.E.rRediger

Harry Potter tar U.G.L.E.-eksamen i Harry Potter og Føniksordenen. Han mottar karakterene sine i den etterfølgende boken, Harry Potter og Halvblodsprinsen.

I Føniksordenen blir Harry fortalt at professor McSnurp bare tillater elever som har fått minst en B i transfigurasjon å ta Ø.G.L.E.-graden av faget sitt. Severus Slur tillater bare elever som har fått S i eliksirer til å ta Ø.G.L.E.-graden.

I Halvblodsprinsen får Harry følgende karakterer på U.G.L.E.-eksamenene sine:

 • Astronomi: A
 • Stell av magiske vesener: B
 • Trylleformler: B
 • Forsvar mot svartekunster: S
 • Clairvoiance: D
 • Urtologi: B
 • Magihistorie: Y
 • Eliksirer: B
 • Transfigurasjon: B

Hermine Grang får ti S-er, men bare B i forsvar mot svartekunster. Det eneste faget hun ikke tar eksamen i er clairvoiance. Ronny Wiltersen får omtrent like karakterer som Harry, da han består og stryker i de samme fagene, men han får ingen S-er[HP6].

Selv om det ser ut til at Harrys sjanser for å bli en svartspaner blir knust (siden Slur bare tillater elever med S i eliksirer på Ø.G.L.E.-nivå, og eliksirer er et obligatorisk fag for å bli svartspaner), fører endringen av lærer i eliksirer (Slur blir lærer i forsvar mot svartekunster, mens Horatsion E.F. Snilehorn får stillingen som lærer i eliksirer) til at han allikevel kan ta faget.

Se ogsåRediger

KilderRediger