Magidepartementet er et fiktivt sted i J.K. Rowlings Harry Potter-bøker. Magidepartementet som omtales i bøkene er det britiske, og det ligger i London. Mye tyder på at også det irske magisamfunnet har sitt hovedkvarter her.

Magidepartementet
Sted i Harry Potter-serien
LokalisertLondon
FunksjonDepartementet for det magiske samfunnet
Faste beboereIngen
Første opptredenHarry Potter og Føniksordenen

I Magidepartementet holder den magiske delen av regjeringen til, og også de magiske domstolene. Magidepartementets overhode er magiministeren, som har stor makt. Merk at «Magidepartementet» i bøkene blir brukt til å referere til både menneskene som utgjør departementet og stedet der de har kontorer. Denne artikkelen vil først og fremst fokusere på sistnevnte.


Ankomst og arkitektur rediger

Besøksinngangen til Magidepartementet er gjennom en defekt telefonkiosk i et slitt strøk av London. For å få entre departementet, må man løfte av røret og slå en kode – 62443378 – som betyr «magidept». Koden er 62442 på engelsk – «magic» (det er en «mobiltelefonkode», ordet framkommer når man bruker automatisk ordliste og slår inn tallkoden, selv om det ikke fungerer med den norske oversettelsen). Deretter må man oppgi sitt navn og ærend, slik at man får korrekt påskrift på navneskiltene som kommer ut av telefonen. Telefonkiosken er en heis, og så snart det ovennevnte er i orden, kjøres man ned i undergrunnen.

Magidepartementet har ni etasjer, alle under overflateplanet. Når man kommer via besøksinngangen, tas man ned til det åttende planet (talt nedenfra), der man kan beskue eller kaste mynter i Det magiske brorskaps fontene (alle inntekter går til St. Mungos hospital for magiske sykdommer og skader). Her er også peiser for ankomst og utfart, og sikkerhetssjekken der de besøkendes tryllestaver blir kontrollert. Over ankomsthallen ligger sju plan, under den to.

Oppgaver rediger

Magidepartementets hovedoppgave er å hindre gomper i å få snusen i det magiske samfunnet, både gjennom forebyggende arbeid og nødhjelp dersom ulykken først er ute. Særlig har Avdelingen for oppsyn og kontroll med magiske vesener og Avdelingen for magiske uhell og katastrofer et stort ansvar for dette arbeidet. Det er til enhver tid magiministerens oppgave å holde gompesamfunnet, via den britiske statsministeren, orientert om de sakene som er for store til at de kan kontrolleres fullt ut, som for eksempel når det er i ferd med å bryte ut krig. Den britiske statsministeren er en av få gomper i høyere stillinger som vet om det magiske samfunnet, skjønt samarbeidet er nesten umerkelig dersom det ikke er behov for det.

Magidepartementet samarbeider også med tilsvarende institusjoner i andre land.

I tillegg rommer magidepartementet en rekke avdelinger som tar seg av ulike sider ved det magiske samfunnet, mer om dem under. Det er også verdt å merke seg at magisamfunnet ikke har noe maktfordelingsprinsipp, her er både den utøvende, lovgivende og dømmende makten samlet under samme tak og med den samme ledelsen – noe det kan diskuteres hvor bra fungerer med tanke på nøytralitet i justissaker.

Avdelinger og kontorer rediger

Disse avdelingene har hver sitt plan i departementsbygningen. Samtlige er delt opp i en mengde undergrupper, og det er mest sannsynlig flere enn de som er nevnt her.

Avdelingen for magiske idretter og leker rediger

Ligger på sjuende plan (alle plannummer er talt nedenfra). Her er hovedkvarterene for den britiske og irske rumpeldunkligaen, Den offisielle klyseklubben, og Kontoret for latterlige patentsøknader.

Avdelingen for magisk transport rediger

Ligger på sjette plan. Denne avdelingen inneholder bl.a. Flumnettadministrasjonen (Flumtilsynet), som kontrollerer hvilke peiser som er tilknyttet hverandre, Limekontrollen og Flyttnøkkelkontoret. Det er ulovlig å sette opp flyttnøkler som ikke er godkjent av Magidepartementet, og de kan også drive overvåkning av flumnettet dersom det er beleilig (da flumpulver kan brukes til samtaler så vel som forflyttelse, tilsvarer dette nærmest å avlytte våre telefonnettverk).

Senter for immiveringstesting har også sine kontorer her. De har instruktører som lærer opp folk til å immivere (omtrent som kjørelærere), og hvert år blir en av dem sendt til Galtvort for å lære opp de som blir myndige (17 år i trollmannsverdenen). Selve immiveringstesten blir også foretatt gjennom magidepartementet.

Avdeling for internasjonalt magisamarbeid rediger

Denne holder til på femte plan i departementet. Som navnet sier, er denne avdelingens oppgave å samarbeide med andre magiske samfunn, og bl.a. komme fram til internasjonale regler og bestemmelser (tidvis ikke ulikt EU). Her finnes også Internasjonalt magisk handelsregister, Internasjonalt magisk-juridisk kontor (mye tyder på at Storbritannia har en særstilling innen det internasjonale magiske samfunnet) og den britiske seksjonen av det Internasjonale Hekseriforbundet.

Det var denne avdelingen, sammen med Avdelingen for magiske idretter og leker og Galtvort, som tok initiativ til å holde Tretrollmannsturneringen igjen i 1994.

Angående internasjonalt samarbeid kan man også nevne at de magiske landegrensene ikke nødvendigvis er de samme som gompenes landegrenser. Bl.a. har Transilvania (naturligvis) sitt eget styre. Det er også bekreftet at det finnes et Magidepartement i Norge.

Avdelingen for oppsyn og kontroll med magiske vesener rediger

Ligger på fjerde plan. Denne avdelingen er delt i tre: Dyre-, Vesen- og Åndeseksjonen. Spredd på disse underavdelingene finnes bl.a. Komiteen for avliving av farlige vesen, Kontoret for gnomkontakt og Byrået for utøyveiledning.

Avdelingen for magiske uhell og katastrofer rediger

På tredje plan ligger kanskje den travleste avdelingen i Magidepartementet. Her jobber det mange som rykker ut til alle kroker av landet på kort tids varsel. Kontoret for annulering av uheldig magi, Forglemmikerkorpsets kommandosentral og Komiteen for gompesikre bortforklaringer hører til her.

Avdelingen for magisk justis rediger

Denne avdelingen, som ligger på andre plan, har flerdelte oppgaver. Her er både domstol og «politi» samlet, i tillegg til flere kontorer og råd: Det magisk-juridiske råd, Kontoret for ureglementert magiutøvelse (som bl.a. tar seg av tilfeller der mindreårige bruker magi når de ikke har lov til det), Svartspanersentralen (som har som sin oppgave å spore opp og uskadeliggjøre svart magi) og Hovedadministrasjonen for Heksingating (domstolen).

Rettssalslokalene ligger imidlertid ikke sammen resten av avdelingen, de ligger helt nede på tiende plan.

ADVARSEL! Understående tekst kan avsløre innholdet i bøkene!


Mysterieavdelingen rediger

Mysterieavdelingen er en mystisk avdeling. Den utfører de fleste av sine operasjoner i fullstendig hemmelighet. Få magikere i departementet vet hva avdelingen faktisk driver på med, og hva som befinner seg inne i avdelingen. De magikerne som arbeider i avdelingen blir omtalt som unevnelige.

Selv om det meste av arbeidet til avdelingen fortsatt er hemmelig, er det enkelte av prosjektene deres som blir avslørt i Harry Potter og Føniksordenen. Avdelingen arbeider sannsynligvis for å avsløre hemmelighetene med blant annet døden og tiden, og de gjør opptak av profetier når de blir laget. Profetiene blir lagret inne i glasskuler på hyllerader i rommet for spådommer. De blir beskyttet med magi, slik at bare personer som de handler om eller han som holder oppsyn med rommet kan løfte dem av hyllene, alle andre blir påført en umiddelbar sinnssykdom.

Rommene i avdelingen er blant andre:

 • Et inngangsrom som spinner rundt med en gang alle dørene er lukket, og disorienterer alle som kommer inn i det i flere sekunder. Dette rommet er sannsynligvis laget slik at de som ikke arbeider i avdelingen ikke skal finne veien inn (eller ut).
 • Et langt rom med hjerner som svømmer rundt i en grønn oppløsning (Disse «hjernene» ser ut til å bli kontrollert av en slags skapning som bruker dem til å kvele ofrene sine). Sannsynligvis blir rommet brukt for å utforske tankene.
 • Et stort, firkantet rom som har steintrapper som leder ned mot en grop i sentrum av rommet. I denne gropen er det en steinportal med et forheng foran. Steinportalen er muligens brukt til å studere døden.
 • Et rom med diverse tid-relaterte objekter, slik som klokker av alle former og tidsvendere. Det inneholder også en mystisk bjellekrukke, og alt som kommer inn i krukken vil jevnt bli yngre og yngre, for så å returnere til sin opprinnelige alder i en endeløs sirkel.
 • Et gigantisk grottelignende rom med over hundre hyllerader, der profetier blir lagret, omtalt som rommet for spådommer i en nyhetsartikkel i Harry Potter og Halvblodsprinsen.
 • Et rom bak en dør som forblir låst. Ifølge Albus Humlesnurr er det det muligens kjærlighet som blir utforsket i dette rommet.

!! Understående tekst kan avsløre handlingen i bøkene !!

Seksten år før handlingen i Harry Potter og Føniksordenen gjorde Rakel Rummelfiold en forutseelse om Voldemort og Harry Potter. En dødseter (som det senere ble avslørt var Severus Slur) overhørte profetien, men bare den første delen av den. Voldemort bestemte seg for å ta livet av Harry Potter, i den tro at dette ville fullføre profetien, men isteden gjorde han slik at profetien ble sann, og mistet kreftene sine.

Etter at han fikk tilbake kreftene sine i Harry Potter og Ildbegeret bestemte Voldemort seg for at han måtte få tak i profetien, som nå ble oppbevart i mysterieavdelingen. Siden Voldemort ikke hadde planer om selv å spasere inn i magidepartementet, bestemte han seg for å lure Harry dit.

Denne planen ble nesten en suksess, men profetien ble ødelagt før Voldemort fikk hendene i den. Det var et basketak i departementet, og Sirius Svaart ramlet gjennom forhenget i steinportalen og blir nå antatt som død. Da Kornelius Bloeuf så Voldemort i magidepartementet, ble han tvunget til å erkjenne at han tok feil da han nektet på at Voldemort var tilbake. Dessverre blir ikke situasjonen så veldig mye bedre, selv om departementet erkjenner at Voldemort er tilbake, og Bloeuf blir erstattet.

Ansatte rediger

Utdypende artikkel: Ansatte ved Magidepartementet

Magiministere rediger

Nåværende ansatte rediger

 • Madam Eggelkam jobber i Flumtilsynet
 • Erik er vaktmann i inngangshallen i Departementet
 • Dandel er svartspaner
 • Anton Djervell jobber i Avdelingen for oppsyn og kontroll med magiske vesener
 • Herbert Hildering er kontorsjef i Gnomkontaktkontoret
 • Mafalda Hopstok er ansatt i Kontoret for ureglementert magiutøvelse
 • Wolmer McKnife jobber i Komiteen for avliving av farlige vesen
 • Kverker er en unevnelig i Mysterieavdelingen
 • Arnold Pesegod er forglemmiker under Avdelingen for magiske uhell og katastrofer
 • Venke Dolorosa Uffert var underminister for Bloeuf, men jobber antakeligvis fortsatt i Departementet
 • Gilbert Vimpel jobber i Komiteen for eksperimentalformler
 • Arthur Wiltersen jobber i Avdelingen for magiske uhell og katastrofer
 • Puddelmann jobber i Avdelingen for magiske uhell og katastrofer

Tidligere ansatte rediger

 • Amelia Susanne Beining var overhode for Avdelingen for magisk justis inntil sin død (hun ble drept) i 1996
 • Salmander Fisle jobbet i Avdelingen for oppsyn og kontroll med magiske vesener inntil han ble pensjonert
 • Berta Flurp jobbet i Avdelingen for magiske idretter og leker, men ble drept i 1994
 • Ludo Humbag er overhode for Avdelingen for magiske idretter og leker, men han har vært sporløst forsvunnet siden sommeren 1995.
 • Bartemius Kroek (senior) var overhode i Avdelingen for internasjonalt magisamarbeid, men ble drept i 1995
 • Alinda og Frank Langballe var svartspanere inntil de ble torturert til gale i 1981
 • Olmar Omen var en unevnelig i Mysterieavdelingen, men ble drept i 1996
 • Trivius Fjoth-Ffjolne var sjef for kontoret for magisk justis men etter at Rufus Grimst døde blir han Magiminister.
 • Nymphadora Dult var svartspaner inntil sin død i 1998.
 • Jakob og Lilly Potter var svartespanere inntil deres død i 1981.
 • Kornelius Bloeuf var magiminister fra 1988 inntil han i 1996 blir tvunget til å gå av etter å ha tatt feil av fyrst Voldemorts tilbakekomst. Stillingen blir deretter tatt over av Rufus Grimst.

Fremtidige ansatte rediger

I et intervju med J.K. Rowling etter utgivelsen av den 7. boka avslørte hun at Harry Jakob Potter får jobb som svartspaner og etter hvert blir leder for svartspanersentralen, og at Hermine Grang etter hvert blir leder i Avdelingen for Magisk Justis.

Historie rediger

Forløperen for Magidepartementet het Magusrådet. Magidepartementet har eksistert i sin nåværende form (omtrent) siden 1600-tallet. Det var under hekseforfølgelsene at det internasjonale magisamfunnet vedtok å skjule seg fra gompene.

Departementet har helt fra starten av hatt kvinnelige så vel som mannlige ansatte og ledere.

Autoritetsdata