Immivering

Immivering er en magisk form for teleportering i Harry Potter-bøkene av J.K. Rowling. En magiker kan forsvinne (eksivere) fra et sted, og med en gang dukke opp igjen (immivere) et annet sted. Både eksivering og immivering er typisk fulgt av et skarpt smell, muligens forårsaket av den plutselige bevegelsen i luften som kommer av den plutselige tilstedeværelsen eller mangelen på kroppens volum. Når Harry immiverer sammen med Albus Humlesnurr i Harry Potter og Halvblodsprinsen, får leserne av boken vite at det å immivere medfører en veldig ubehagelig følelse av å klemmes, som om man blir sendt gjennom et trangt gummirør.

Det å immivere blir lært mens magikerne går i sitt sjette år på skolen, det året man blir myndig (17 år i magikersamfunnet). Treningen er vanskelig, og det er en risiko for at man skal splutsje — fysisk delt mellom to forskjellige lokaliteter, og avhengig av hjelp fra magidepartementets Magiannullerings-patrulje for å bli hel igjen. Splutsjing virker å være vanlig mens man tar immiveringskurset som Galtvort arrangerer for sine sjetteårsstudenter. Merkelig nok vil man ende uskadd, selv om man blir splutsjet. Det virker som om kroppsdelene fortsatt henger sammen på et vis. En magiker må være 17 år og bestå eksamenen i immivering før han kan immivere på egen hånd. Det blir også sett på som en noe upålitelig transportmetode over lengre distanser, og selv de som er erfarne immiverere kan foretrekke andre transportmetoder, som sopelimer, enkelte ganger. Ingen, ikke engang Albus Humlesnurr, er i stand til å immivere til og fra noe sted ved Galtvort på grunn av gamle formler som er lagt på stedet (selv om både Noldus og Krynkel greier det i bok 6), og magikere kan «binde» andre magikere i magiske bånd for å forhindre at de skal immivere (Humlesnurr gjør dette mot flere dødsetere i magidepartementet i Harry Potter og Føniksordenen).