Tynwald (mansk Tinvaal, tilsvarer norske Tingvoll), formelt High Court of Tynwald (mansk Ard-whaiyl Tinvaal) er den lovgivende forsamling på Man og dens parlament. Den består direkte under House of Keys og er indirekte den valgte lovgivende rådsforsamling. Tynwald er en av de eldste av slike forsamlinger i verden. En gang i året på Mans nasjonaldag samles Tynwald på det tradisjonelle vollen og holder ting under åpen himmel på Tynwald-dagen.

Tynwald
manskArd-whaiyl Tinvaal
engelskHigh Court of Tynwald
Systemtokammersystem
KammerOverhus: Yn Choonceil Slattyssagh
Underhus: Yn Kiare as Feed
Seter35
MøtestedDouglas
Nettstedhttp://www.tynwald.org.im/

Tynwald-dagen, en gang i året samles Tynwald på den gamle vollen for en formell utendørsseremoni.

Tynwald er ved landsbyen St Johns på vestsiden av øya langs vegen A1 mellom Douglas og Peel.

Etymologi rediger

Navnet Tynwald, som det islandske Þingvellir, er avledet fra det norrøne ordet Þingvǫll (Tingvoll) i betydning møtested for en forsamling, stedet eller vollen hvor man holder et ting. Tynwald er således et av de stedene hvor et ting holdes, tilsvarende Alltinget på Island, Folketinget i Danmark, og det store tinget, Stortinget, i Norge. Det er flere stedsnavn på De britiske øyer som her delnavnet «ting» i seg og som tilkjennegir norrøn tilstedeværelse for rundt tusen år tilbake.

Historie rediger

Bakgrunn rediger

Mens tidligere norrøne menn, enten de bodde fast på Man eller ikke, kan ha holdt mindre tingmøter flere steder på øya, er det eldste dokumenterte datoen for et tingvollmøte for hele øya oppgitt til år 979. Deretter følger en ubrutt rekke av forsamlinger på dette stedet, St John's som ikke ligger langt fra byen Peel på vestsiden av Man. Det gjør dette tinget til et av de eldste i verden. Bare Løgtingið (Lagtinget) på Færøyene, som trolig ble et årlig ting tidlig på 900-tallet, har en eldre tradisjon uten avbrudd. Alltinget på Island ble grunnlagt i 930, men deretter avskaffet i 1800 grunnet danskene og opprettet på nytt i 1845. Gulatinget ble grunnlagt før 870 og holdt fram i form av Gulating lagmannsrett. De andre norske lagtingene er fra tiden mellom 930 og 1050.[1]

Middelalderen rediger

 
Den gamle bygningen til House of Keys i Castletown.

Tynwald besto opprinnelig av kun 24 medlemmer fra House of Keys, i dagligtale referert til som «the Keys». Fire medlemmer var til stede i House of Keys for hver av de seks «sheadings» (de administrative distriktene) på øya. Den tidligste bevarte nedtegnelse fra House of Keys er datert fra 1422, mens den tidligste nedtegnelse om Tynwald er datert fra 1077. House of Keys var opprinnelig ikke en valgt forsamling, og medlemmene satt livet ut. Når en plass ble ledig valgte de gjenværende medlemmene et nytt medlem. På den måten forble medlemmene i House of Keys innenfor de ledende familiene på øya.

1500-tallet kom House of Keys sammen ved ujevne mellomrom. De var lik en jury eller lagrett som ble sammenkalt fra tid til annen av Herren av Mann eller av en «deemster» (betegnelse for en dommer på Man) når deres tjenester var påkrevd i henhold til loven. I 1600 ble House of Keys en vedvarende forsamling.

Fram til 1577 deklarerte og fortolket House of Keys kun de gamle lovene når spørsmål dukket opp. Dette utviklet seg til myndigheten å skape nye lover, en funksjon som Tynwald overtok en gang rundt 1610.

1600- og 1700-tallet rediger

I oktober 1651, under den engelske borgerkrigen, ble Man erobret av parlamentets hær som tok over administreringen av regjeringen. I løpet av denne perioden møttes Tynwald kun sporadisk.

Etter restaureringen av monarkiet ble kontrollen over øya gitt tilbake til Herrene av Mann. House of Keys fikk sin myndighet redusert ved denne tiden da Tynwald ble rekonstituert som «Herren [av Mann], guvernøren, de fullmektige og deemstere (som utgjør Herrens Råd), og de borgere som representert av deres Keys.»[2]

Administreringen av regjeringen ble gitt til en guvernør, og Herrene av Mann ble fraværende godseiere. House of Keys var ikke tilfreds med disse endringene, og opprettet svært få nye lover.

I 1737 fikk Tynwald større myndighet i tillegg til deres monopol på å opprette lover. Tynwalds godkjennelse ble nødvendig for all skattlegging, en etterligning av den forfatningsmessige praksis i Storbritannia. Dette var kortvarig ordning da Herren av Mann i 1765 solgte sine rettigheter over øya til den britiske monarken.

Under den britiske krone rediger

Etter at Herreskapet av Mann var kommet inn under den britiske kronen i 1765 overtok den britiske regjering all myndighet til pålegge og samle inn skatter. Tynwald ble etterlatt uten penger som kunne fordeles og med svært liten makt og myndighet, skjønt var fortsatt i stand til skape sosiale endringer som ved tilbakekalling av den innskrenkende arbeidslovgivning i 1771.

Som et resultat ba House of Keys den britiske regjering om å oppløse Tynwald og godkjenne lovgivningen av et nytt valgt parlament, noe de håpet ville gi en sterkere myndighet for en ny regjering på Man, basert på et fjernt Whitehall. For dette organiserte House of Keys en underskriftskampanje på rundt 800 signaturer som ble presentert for de britiske myndigheter.

En kongelig kommisjon ble utpekt i 1791, men det var ikke før i 1866 at Tynwald endelig fikk den lovgivning som førte til at dens medlemmer for første gang ble valgt. Før 1866 var Tynwalds hovedfunksjon vært Mans ankeinstans. House of Keys’ Valgforordningen av 1866 overførte denne juridiske myndigheten til en egen rett.

Tynwalds organisering rediger

 
Tynwald er det historisk vollen hvor øyas ting ble holdt siden slutten av 1000-tallet. I dag skjer det kun en dag i året, Tynwald-dagen.

Tynwald har to kammer, House of Keys (mansk Kiare as Feed) og lagtinget (mansk Yn Choonseil Slattyssagh). De to delene sitter sammen på Tynwald-dagen, vanligvis den 5. juli, i landsbyen St John's (Balley Keeill Eoin), og ved andre tilfeller i Douglas (Doolish). Ellers sitter de to kamrene for seg selv. De fleste lovene har opphav i House of Keys mellom lagtinget kan revidere dem.

Tynwald møtes årlig ved en formell utendørsseremoni på Tynwald Hill ved St John's. Viseguvernøren av Man presiderer, om ikke dronningen som herre av Mann, eller et medlem av den britiske kongefamilie representerer henne, er til stede. Her blir alle lover kunngjort og stemt over, og spesielle bønnebrev blir mottatt og kunngjort. Dersom en lov ikke blir ratifisert på Tynwald innen 18 måneder blir den erklært ugyldig.

Mens Tynwald sitter i Douglas som skjer en gang i måneden fra oktober til juli er det presidenten av Tynwald, valgt av de andre medlemmene, som presiderer. I fellessesjonen:

  • Medlemmene av hvert kammer signer formelt lovforslagene.
  • Meddelelser for kongelig godkjenning av Herren av Mann blir mottatt.
  • Spørsmål kan bli stilt ministrene.
  • Særlige resolusjoner som autoriserer skatter blir gjort.
  • Delegerte lovgivninger gjort av regjeringens departementer kan bli godkjent eller forkastet.
  • Ansøkninger eller bønnebrev kan bli kunngjort.
  • Andre betydningsfulle offentlige forretninger blir behandlet.

Kamrene rediger

House of Keys rediger

House of Keys (mansk Kiare as Feed) er den manske benevnelsen på underhuset. Det består av 24 medlemsdelegater som velges direkte av folket. Medborgere som er minst 16 år gammel har stemmerett. For å være kandidat må man være minst 21 år gammel og ha bodd på Man i minst tre år. Medlemmene velges fra femten valgkretser basert på øyas seks administrative distrikt. Normalt er mandatperioden fem år, men det finnes en mulighet til å oppløse parlamentet og utlyse nyvalg.

Talsmannen (Speaker of the House of Keys) er et medlem som velges for å lede kamrenes arbeid. Hen har i motsetningen til de andre medlemmene rett til å avstå fra å stemme ved voteringene. Om resultatet fra en votering er uavgjort er dog talsmannen nødt til å legge ved en avgjørende stemme. I motsetning til de fleste andre lovstiftende forsamlinger er medlemmene nødt til å være til stede. Om de ikke kan dette er tvunget til å skaffe seg tillatelse.

Det finnes forskjellige teorier til hvor navnet House of Keys kommer fra. Den eldste kilden er fra et dokument skrevet år 1417 på latin som snakker om «Claves Mann» (Nøklene til Mann) og «Claves Legis» (Lovens nøkler). Den mest sannsynlige opprinnelsen er en anglifisert versjon av det norrøne ordet kjósa som betyr «valgt».

Lovgivende rådsforsamling rediger

Den lovgivende rådsforsamling (engelsk Legislative Council, mansk Yn Choonseil Slattyssagh) er betegnelsen på overhuset. Det består av 11 medlemmer hvor 8 blir valgt i slutten av omvalget av medlemsmøtene i House of Keys. For å kunne bli valgt må man være 21 år og bodd minst tre år på Man. Mandatperioden for et medlem er fire år. Tynwalds president er også rådsforsamlingens talsmann (president). Selv biskopen av Sodor og Man, og kronjuristen (Attorney General), som blir utnevnt av Herren av Mann, sitter i rådsforsamlingen. Både biskopen og talsmannen har rett til å stemme ved voteringer mens kronjuristen ikke har stemmerett.

Forholdene mellom kamrene rediger

Av de to kamrene er House of Keys den mest betydningsfulle. Begge stammer herfra og da medlemmene i den lovgivende rådsforsamlingen blir valgt av House of Keys gir det underhuset mer prestisje. Rådsforsamlingen har som hovedoppgave å granske de lovforslag som kommer fra House of Keys.

Begge kamrene sitter sammen en gang i måneden fra oktober til juli i Douglas. Tynwalds president, som velges av de øvrige medlemmene, leder arbeidet. Under dette møtet underskrives blant annet lovene formelt og det finnes muligheter for å stille spørsmål direkte til ministrene.

Lovvedtak rediger

Normalt krever det at begge kamrene stemmer for et lovforslag for at det skal bli gitt videre til viseguvernøren, representanten for Herren av Mann (Dronningen), for kongelig godkjennelse. Om rådsforsamlingen stemmer imot eller endrer et lovforslag mot House of Keys vilje kan det bli tatt opp igjen ved neste sesjon. House of Keys har da makten til å stemme for et lovforslag uten at rådsforsamlingens godkjenning trengs. Lovforslaget blir da gitt til viseguvernøren som gir loven kongelig godkjennelse etter å ha konsultert med det britiske justisdepartementet.

Se også rediger

Referanser rediger

  1. ^ Riktignok hevder San Marino at deres parlament går tilbake til år 301, flere århundrer tidligere enn de norrøne forsamlingene.
  2. ^ Engelsk originaltekst: «the Lord [of Mann], the Governor, the principal officers and the deemsters (who constitute the Lord's Council), and the Commons represented by their Keys.»

Eksterne lenker rediger