Tynwalds president

Tynwalds president (engelskPresident of Tynwald, manxEaghtyrane Tinvaal) er leder for Mans tokamrede lovgivende forsamling. Vedkommende er også ex officio President for Det lovgivende råd (President of The Legislative Council), som er Tynwalds overhus.

ValgRediger

Presidenten blir valgt av og blant Tynwalds medlemmer, vanligvis på det siste møtet før et allment valg. Kandidater foreslås og støttes av medlemmene. Hvis det er flere enn én kandidat, avholdes det en felles avstemning i House of Keys og Det lovgivende råd. Kandidaten med flest stemmer blir valgt.[1]

Presidenten velges for en periode på fem år.[2]

FunksjonerRediger

Presidentens hovedoppgave er å lede Tynwalds møter. Hans eller hennes rolle er å sikre at virksomheten drives på en ryddig og objektiv måte. I denne sammenheng tolker presidenten Tynwalds regler og sedvaner. Flere av disse reglene er beskrevet i de stående ordrene, hvor presidentens tolkning er autoritativ. Han eller hun assisteres i denne oppgaven av Clerk of Tynwald.[1]

Presidenten godkjenner også sakslistene til møtene og har ansvaret for å kontrollere Tynwalds prosedyrer.[2]

Han eller hun er nøytral, men avgir stemme ved stemmelikhet.[1]

Sammen med Presidenten for House of Keys signerer han eller hun alle resolusjonene til Tynwald samt verifiserer den kongelige sanksjonen av lovene og promulgasjonen av dem på Tynwald-dagen.[1]

VisepresidentenRediger

Tynwalds visepresident utøver mesteparten av presidentens funksjoner når han eller hun er fraværende eller ute av stand til å skjøtte embetet.[2]

EmbetsinnehavereRediger

Navn
(født–død)
Embetstid Ref.
Mans viseguvernør –1990
Charles Kerruish
(1917–2003)
1990–2000 [3]
Noel Cringle
(1937–2021)
2000–2011 [4]
Clare Christian
(1945–)
2011–2016 [5]
Stephen Rodan
(1954–)
2016–2021 [6]
Laurence Skelly
(1961–)
2021– [7]

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ a b c d «President of Tynwald». Tynwald. Besøkt 5. mai 2022. 
  2. ^ a b c «Tynwald Court». Tynwald. Besøkt 5. mai 2022. 
  3. ^ «KERRUISH, Sir (Henry) Charles, OBE LLD(hc) CP» (PDF). Tynwald. Besøkt 5. mai 2022. 
  4. ^ «Cringle, Noel Quayle OBE» (PDF). Tynwald. Besøkt 5. mai 2022. 
  5. ^ «Clare Margaret CHRISTIAN OBE BSc». Tynwald. Besøkt 5. mai 2022. 
  6. ^ «The Hon Stephen Charles RODAN OBE BSc (Hons) MRPharmS». Tynwald. Besøkt 5. mai 2022. 
  7. ^ «The Hon Laurence David SKELLY MLC President of Tynwald». Tynwald. Besøkt 5. mai 2022.