House of Keys

Mans underhus
manskYn Kiare as Feed
engelskHouse of Keys
Coat of arms of the Isle of Man.svg
Systemunderhus
Seter24
MøtestedDouglas
Nettstedhttp://www.tynwald.org.im/about/hok/
House of Keys 2018.svg

House of Keys (mansk: Kiare as Feed) er det direktevalgte nedre kammer av Tynwald, Mans parlament, det andre kammeret et Det lovgivende råd.

Det gamle tinghuset, Old House of Keys, ligger sentralt i byen Castletown. House of Keys er i dag samlet i hovedstaden Douglas.

Den eldste kjente referansen til navnet er i et dokument fra 1417, skrevet av en engelsk lærd på latin, som viser til «Claves Mann» og «Claves Legis» (Keys av Mann og Keys av Lov). Navnets opprinnelse er omdiskutert, og det er størst enighet om at «Keys» ikke viser til det engelske ordet for nøkler, men er en korrupsjon av den norrøne ordet kjósa i betydningen «valgt». Det er også en annen tolkning som henviser til feiloppfattelse av det manske begrepet for «fireogtyve», kiare as feed (uttalt kee-air), og dette huset har alltid hatt 24 medlemmer. Manskspråklige navnet for House of Keys er derimot Yn Chiare as Feed, hvilket betyr «De fire-og-tyve».

Medlemmene er kjent som medlemmene av House of Keys, forkortet til MHK. Borgere som er minst 16 år gamle kan stemme, men man må være minst 21 år gammel og ha fast bosted på øya i tre år for å bli valgt. Det er 15 valgkretser basert på sheadinger (administrativt område) og andre lokale styringsområder. Det er for tiden to valgkretser med 3 medlemmer, fem med 2 medlemmer og åtte med 1 medlem. Tiden man er valgt for er normalt fastsatt til fem år, men det muligheter for å oppløse Huset før tiden er utgått.

Husets talsmann («Speaker of the House of Keys», forkortet til SHK) er et medlem av House of Keys som er valgt til å være møteleder. Han kan stemme på lik linje med de andre medlemmene, men han kan også avstå, i motsetningen til de andre medlemmene. Om det blir uavgjort kan talsmannen dog ikke avstå og må da gi sin avgjørende stemme. Vanligvis er medlemmene ved lov nødt til å være til stede og om et medlem ikke kan være til stede må vedkommende søke om tillatelse. Det kreves gyldig grunn for å utebli.

House of Keys møtes en gang i måneden med Det lovgivende råd i et fellesmøte som er kalt for «Tynwaldretten». Tynwalds president, valgt av begge kammer, leder dette fellesmøtet og over Det lovgivende råd. En gang om året er viseguvernøren som formelt leder, og da på Tynwald-dagen, Mans nasjonaldag.

Nåværende medlemmerRediger

Valgkrets Medlem av Huset Tilknytning
Ramsey Allan Bell
Annie Craine
Ayre Eddie Teare
Michael David Cannan
Peel Tim Crookall
Garff Stephen Rodan SHK
Glenfaba David Anderson
Middle Martyn Quayle
Onchan Peter Karran
David Quirk
Adrian Earnshaw
Liberal Vannin


Douglas North John Houghton
Bill Henderson
Douglas South David Cretney
Bill Malarky
Douglas East Phil Braidwood
Brenda Cannell
Douglas West John Shimmin
Geoff Corkish
Castletown Tony Brown
Malew and Santon Graham Cregeen
Rushen Juan Watterson
Quintin Gill
Phil Gawne

Medlemmenes lønn og betalte utgifterRediger

Fra april 2006

  • Medlemmenes grunnlønn £34,152.00 per år
  • Betalte utgifter opp til £5,790.38 per år

Eksterne lenkerRediger