Tvillinger

(Omdirigert fra «Tvillingbror»)

Tvillinger er to søsken som har blitt til som en følge av samme svangerskap og har vært sammen i livmoren. Tvillinger er den vanligste formen for flerfødsel.

Eneggede (monozygote) tvillinger har utviklet seg fra ett befruktet egg og har derfor identiske arveanlegg. Kjønn, utseende og til en viss grad personlighet er genetisk arvelig, og enkeltindividene i tvillingparet blir dermed påfallende like. Bildet er fra en tvillingfestival i Tabriz i Iran i 2007.

En tvilling kan være enegget eller toegget. Eneggede tvillingpar utvikler seg fra ett og samme befruktede egg som deler seg og blir to atskilte fosteranlegg innen 14 dager etter befruktningen. Toeggede utvikler seg fra to eggceller som blir befruktet med hver sin sædcelle. Eneggede tvillinger har identiske arveanlegg. Toeggede er genetisk like forskjellige som vanlige søsken.

En tvillingfødsel kan gå fort, men tar ofte lang tid, inntil noen få dager mellom hvert barn.[trenger referanse] Mange tvillinger blir tatt med keisersnitt.

Biologi

rediger
 
Tvillinger er to barn født i samme fødsel, altså født samtidig av samme mor. Eneggede tvillinger, som de norske sangartistene Marcus & Martinus, har nøyaktig samme arveanlegg, mens toeggede tvillinger er arvemessig like forskjellige som søsken fra enkeltfødsler.
 
Toeggede (dizygote) tvillinger utvikler seg fra to selvstendige, befruktede egg og får hver sin morkake i samme svangerskap. De er ikke likere hverandre enn vanlige søsken og kan være av samme eller ulikt kjønn, men de blir født samtidig.
 
Skjematisk framstilling av enegget tvillingutvikling. Morulastadiet er et tidlig stadium i fosterutviklingen som følger den innledende cellekløyvingen av zygoten, og etterfølges av blastulastadiet. Jo seinere embryoet deler seg, jo mer har tvillingene felles i livmora. Deling etter to uker kan gi sammenvokste tvillinger.

For mange dyrs vedkommende blir flere unger til i samme drektighet. For de fleste pattedyr er flerfødsler det normale. Hos mennesket og noen dyrearter, derimot, blir vanligvis bare ett avkom til om gangen. Derfor er tvillingfødsler bemerkelsesverdig. Toeggede (dizygote) tvillinger oppstår ved at to forskjellige eggceller blir befruktet med hver sin sædcelle. Toeggede tvillinger behøver ikke være mer like enn søsken flest. De kan være av enten samme eller forskjellig kjønn.

Eneggede (monozygote) tvillinger oppstår ved at en enkelt befruktet eggcelle deler seg og blir to selvstendige fostre. Eneggede tvillinger har samme genetiske materiale og er veldig like. De er av samme kjønn, bortsett fra noen ytterst sjeldne, oppsiktsvekkende unntak. Det skyldes antagelig at den befruktede cellen har fått kjønnskromosomene XXY, og at tvillingene har fått hvert sitt kjønn.

Det forskes på om det også kan forekomme en mellomting. Et egg som har begynt å dele seg, kan bli befruktet av to sædceller og bli til to tvillinger. Resultatet blir da halvidentiske tvillinger. De kan være av samme eller forskjellig kjønn. Slike tvillinger forekommer hos dyr, men det er ennå ikke påbevist hos mennesker.

Én av ca. 80 fødsler hos mennesket er tvillingfødsler. Omkring 25 prosent av tvillingpar er eneggede tvillinger. Hyppigheten av toeggede tvillinger øker noe med morens alder og er til dels arvelig.[trenger referanse] Således forekommer toeggede tvillinger oftere i enkelte familier, og varierer også noe med etnisk tilhørighet. Det fødes flest tvillinger i Afrika, færrest i Asia, mens den vestlige verden ligger i midten.

Antall tvilling- og trillingfødsler har økt betraktelig de siste tiårene. Dette skyldes i all hovedsak assistert befruktning, og at kvinner får barn senere i livet. Hyppigheten av eneggede tvillinger er derimot upåvirket av slike faktorer.

Tvillingundersøkelser

rediger

Ved å sammenligne éneggede og toeggede tvillinger kan en finne ut i hvilken grad forskjeller mellom folk skyldes arv og miljø. Dette gjelder sykdommer, atferd, medfødte misdannelser og andre forhold. Tvillinger er født på samme tid, har vokst opp på samme tid og oftest under samme vilkår og i samme familie. Eneggede tvillinger har en betydelige del av arvemassen tilfelles, men har allikevel ikke 100 % identisk DNA-profil.[1]

Hvis begge tvillingene i et par har samme egenskaper, blir de i tvillingforskningen omtalt som konkordante. [2] Hvis bare den ene har egenskapen, er tvillingparet diskordant.[2] Variasjonen i konkordans forteller om arvbarhet (arvegrad, heritabilitet), altså i hvor stor grad genetisk arv spiller inn for en egenskap eller sykdom i en befolkning.[2]

 
De amerikanske, toeggede skuespillertvillingene Mary-Kate og Ashley Olsen (født 1986) i 2011.

Tvillinger i myter og historien

rediger

Fra hinduismen kjenner vi Rigveda, den første av de fire samlingene som utgjør Veda-litteraturen. Her er Ashvin-tvillingbrødrene mye omtalt. De legemliggjør soloppgang og solnedgang, og forbindes med overgangen fra natt til dag, fra mørke til lys, og fra sykdom til helse. Den ene heter da også Nasatya (= hjelpsom). Ashvin-tvillingene rir foran solen inn i dagen.

Fra norske helleristninger kjenner vi også tvillingbrødre. Vi finner dem om bord i Bjørnstad-skipet,[3] trolig den største skipsristningen i Nord-Europa. Tvillingene er blant de hyppigste figurene i bergkunsten, iblant med hevet våpen, og da er det alltid øks de bærer. Datidens foretrukne instrument, luren, ser også ut til alltid å ha blitt lagd parvis, den ene med krumning til venstre, den andre til høyre, og når de er blitt funnet i myrer, var de alltid blitt ofret parvis, som tvillinger. Også sverd, smykker og bronsegjenstander ble ofret parvis.[4]

Se også

rediger

Referanser

rediger
  1. ^ Anne Casselman (3. april 2008). «Identical Twins' Genes Are Not Identical» (engelsk). Scientific American. Besøkt 29. desember 2015. 
  2. ^ a b c Heiberg, Arvid; Gedde-Dahl jr., Tobias: tvillingforskning i Store medisinske leksikon på snl.no. Hentet 15. september 2020 fra https://sml.snl.no/tvillingforskning
  3. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 19. april 2012. Besøkt 8. mars 2009. 
  4. ^ Andrrew J.Boyle: Solskip og stjerneguder (s. 50), forlaget Opphav, Fredrikstad 2008, ISBN 978-82-997845-0-4

Eksterne lenker

rediger
Autoritetsdata