Tromsø domprosti

domprosti i Nord-Hålogaland bispedømme

Tromsø domprosti er et av åtte prostier i Nord-Hålogaland bispedømme. Bispedømmet er en del av Den norske kirke, som er en luthersk folkekirke og Norges største kirkesamfunn. Domprostiet består av Tromsø kommune, Karlsøy kommune og øygruppen Svalbard. Prostiet har totalt 9 menigheter i Tromsø kommune, samt menighetene i Karlsøy og på Svalbard. Prostiet er det mest folkerike prostiet i Nord-Hålogaland (Troms og Finnmark fylke) med om lag 1/3 av befolkningen i bispedømmet. Tar en med Svalbard er det også det klart største geografisk.

Domprostiet består av byområder, men også mange bygder og områder med spredt befolkning. Avstandene er til dels lange. Til flere lokalsamfunn og kirker må en ta ferge. Svalbard kommer i en særstilling. De fleste på øygruppen (ca 2000 mennesker) bor i Longyearbyen, hvor det også er kirke og tre fast ansatte medarbeidere, bl.a. sokneprest. Men det er også bosetninger i Ny Ålesund, Hopen og på fangsthytter som betjenestes av Svalbard kirke. Barentsburg har russisk/ukrainsk befolkning, og forskningsstasjonen Hornsund har polsk besetning. Det er et nært samarbeid mellom Svalbard kirke og henholdsvis Den ortodokse kirke og Den katolske kirke. Bjørnøya betjenes fra presten i Longyearbyen.

Ca 70 % av befolkningen er medlemmer av Den norske kirke i Tromsø by. Kulturelt og religiøst er domprostiet utpreget folkekirkelig. Det er også menigheter og bygder preget av den læstadianske bevegelsen, særlig lyngenretningen, men også førstefødte læstadianere har egen forsamling i Tromsø. De kristne organisasjonene står tradisjonelt sett forholdsvis svakt i Tromsø by, selv om for eksempel Normisjon (tidligere Indremisjonen) har en lang historie i byen.

Flere diakonale organisasjoner gjør i dag (2020) en stor innsats. Kirkens bymisjon i Tromsø var den første bymisjonen som ble etablert utenfor Oslo (1989). Blå kors, Kirkens SOS Nord-Hålogaland og Crux huset Oppfølgingssenter (Kirkens sosialtjeneste) er godt etablert i byen. Kirkens Nødhjelp har en person med kontor i Tromsø for å bistå menighetene i Nord-Norge med internasjonal diakoni.

I domprostiet er det fra gammelt av en rekke frimenigheter. Den katolske kirke har et langt historisk nærvær i Tromsø og byen er bispesete. Bispebolig og kirke ligger sentralt i sentrum av Tromsø. Det er dessuten et karmelittkloster (Totus Tuus) lokalisert på Tromsøya. St. Elisabeth søstrene har også tilhold i Tromsø, og har en lang tilstedeværelse i Ishavsbyen.

Ved UiT Norges arktiske universitet tilbys teologiutdanning. Kirkelig utdanningssenter nord (KUN), eid av VID Vitenskapelige høgskole, gir praktisk kirkelig utdanning til prester, diakoner, kantorer og kateketer. Store deler av disse utdanningene gis i Tromsø.

Samisk Kirkeråd er plassert i Tromsø. Nord-Hålogaland biskop har sete i Tromsø, og biskopen har kontorer i den historiske bispegården i Conrad Holmboes veg 20. Boligen var siste oppholdssted i Norge for kong Haakon og kronprins Olav og Den norske regjerningen, før de måtte flykte til England i 1940. Olav Øygard har vært biskop i Nord-Hålogaland bispedømme siden 9. november 2014.


Hovedkirken i domprostiet er Tromsø domkirke, bygd i 1861, den eneste norske domkirken bygd i tre. Den eldste kirken er Elverhøy kirke fra 1803. Den yngste kirken er Kroken kirke fra 2006. I denne kirken ligger også Tromsø døvekirke.

Den mest kjente kirken i Tromsø er Tromsdalen kirke eller Ishavskatedralen.

Ishavskatedralen er i formell forstand ingen katedral (katedral= et sted/stol biskopen har sete), men katedralen, tegnet av arkitekt Jan Inge Hovig og innviet i 1965, er et mesterverk og et symbol for hele byen. Kirken er et seilingsmerke som kan ses både fra Tromsøysundet, fra brua og under landing med fly. Østveggens glassmosaikk, skapt av Victor Sparre, kom på plass i 1972. Ishavskatedralen har en omfattende virksomhet; gudstjenester og kirkelige handlinger, omlag 500 konserter i året innen ulike genre, diakonalt arbeid, ungdomsarbeid, samt enormt besøk av turister. Kirken er en av Norges mest besøkte attraksjoner


Domprostiet ledes av en domprost. Fra juni 2017 har dette vært Stig Lægdene.

Tidligere domproster er: Herborg Oline Finnset, Ola Steinholt og Kåre Smeland.

Det er om lag 20 prester i prostiet (18 menighetsprester, 1.5 stilling på UiT Norges arktiske universitet og 0,5 stilling knyttet til Tromsø fengsel). I tillegg kommer tre prester i Tromsø på Universitetssykehuset Nord-Norge, ansatt av helseforetaket.

Domprostiet er delvis sammenfallende med Tromsø kirkelige fellesråd, som er fellesråd for de ni menighetene i Tromsø kommune, og ledes i det daglige av kirkevergen, underlagt Tromsø kirkelige fellesråds valgte leder. Domprosten og kirkevergen er samlokalisert i Skippergata 16, sentralt i sentrum av Tromsø.

MenigheterRediger

Tromsø prosti har følgende menigheter: