Tove Pettersen (filosof)

norsk professor i kjønnsforskning

Tove Pettersen (født 1962 på øya Hidra) er en norsk professor i filosof ved Universitetet i Oslo (UiO)[2]. Hun har spesialisert seg på feministisk filosofi, og er særlig kjent for sitt engasjement innen omsorgsetikk[3][4], Simone de Beauvoirs filosofi[5][6], og feministisk filosofihistorie[7][8]. Hun har bidratt til utviklingen av omsorgsetikken med sin teori om moden omsorg[9].

Tove Pettersen
Født1962[1]Rediger på Wikidata
Hidra kommune
NasjonalitetNorge
ArbeidsstedSenter for tverrfaglig kjønnsforskning (2019–)
Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (19922019)
FagfeltFilosofi, etikk, kjønnsforskning

Utdanning og arbeid

rediger

Pettersen ble cand.philol. i idéhistorie ved UiO med hovedoppgaven Den postmoderne diskurs i 1990. I 2004 ble hun dr.art. i filosofi samme sted; avhandlingen ble utgitt i bearbeidet form på det amerikanske forlaget Lexingtion Books som Comprehending Care: Problems and Possibilities in The Ethics of Care i 2008. Hun ble ansatt som universitetslektor ved det daværende Filosofisk institutt ved UiO i 1992, og var i perioden 2004–2006 postdoktor og forskningsleder ved Etikkprogrammet. I perioden 2006–2010 var hun førsteamanuensis ved seksjon for filosofi ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, og i perioden 2011–2019 professor ved samme institutt. I 2019 tiltrådte hun et professorat i tverrfaglig kjønnsforskning ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning.[10]

Forskningsinteresser

rediger

Tove Pettersens forskningsfelt er feministisk filosofi, moralfilosofi og filosofihistorie. Hun har spesialisert seg på feministisk etikk, med særlig vekt på omsorgsetikk og Simone de Beauvoirs eksistensfilosofiske etikk. Pettersen arbeider også med feministisk filosofihistorie, og var fagansvarlig for utstillingen «Filosofiens Annet Kjønn», som ble vist på Universitetsbiblioteket 2009-2010.[11] Hun har publisert bøker og en rekke artikler innenfor sitt felt, både nasjonalt og internasjonalt. I 2012 fikk Pettersen På Kanten prisen for «måten hun har utfordret mange gjengse oppfatninger i og rundt filosofi, og for at hun engasjert og presist har brakt kvinners liv og kvinners erfaringer inn i arbeidet med å forstå og gi innhold til mange av de viktigste begrepene vi mennesker bruker for å forstå oss selv og vårt forhold til andre»[12].[trenger referanse]

Undervisning og formidling

rediger

Pettersen har lang undervisningserfaring, og har bidratt til å introdusere kjønnsperspektiver i filosofiundervisningen ved UiO. Sammen med professor Else Wiestad opprettet hun studieemnet Kjønn og filosofi (2004).[13] [14]Hun har også opprettet masteremnene Feministisk etikk (2011),Care and Conflicts (2017),[15] og bacheloremnet Feministisk tenkning i et historisk perspektiv (2021)[16]. I perioden 1990–2018 underviste hun til Examen Philosophicum.

Faglige verv

rediger

I 2016 ble hun valgt til leder av Det internasjonale Simone de Beauvoir-selskapet. Hun var med å starte det nordiske Erasmus+ prosjektet Gender and Philosophy, og arrangerte i 2017 en internasjonal sommerskole i feministisk etikk ved UiO.Pettersen var en av initiativtakerne til Arr. Idehistorisk tidsskrift i 1989, og satt i den første redaksjonen. Fra 2009 til 2012 var hun redaksjonsmedlem i Norsk Filosofisk tidsskrift, og er for tiden medlem av redaksjonsrådet til Simone de Beauvoir Studies. Siden 2019 har Pettersen vært medlem av The Norwegian Centre for Healthy Ageing.[17]

Bibliografi

rediger

Bøker

rediger
 • 2018: Moum Tommy, Tove Pettersen og Atle Sævareid. Historie og filosofi 2. Oslo, Cappelen Damm.
 • 2015: Pettersen, Tove. Skriv. Fra idé til fagoppgave. Oslo, Gyldendal Akademiske. (Revidert utgave).
 • 2015: Pettersen, Tove og Annlaug Bjørsnøs (red.) Simone de Beauvor – A Humanist Thinker. Amsterdam/NewYork, Brill/Rodopi.
 • 2011: Pettersen, Tove. Filosofiens annet kjønn. Oslo, Pax Forlag A/S.
 • 2008: Pettersen, Tove. 2008. Comprehending Care. Problems and Possibilities in the Ethics of Care. Landham, Mass., Lexington Books.
 • 2007: Bostad, Inga og Tove Pettersen (red.). Dialog og danning. Det filosofiske grunnlaget for læring læring. Oslo, Spartacus Forlag.
 • 2004: Pettersen, Tove. Comprehending Care. Problems and Possibilities in Carol Gilligan’s Ethics of Care. Dissertation for the Degree of Dr. Art, University of Oslo. Acta Humaniora no. 206, Unipub:Oslo.
 • 2003: Ariansen, Per og Tove Pettersen. 2003.Essayskriving til exphil. Hvordan og hvorfor. Gyldendal akademiske, Oslo.
 • 1996: Pettersen, Tove. Skriv. Fra idé til fagoppgave. Oslo, Ad notam Gyldendal.

Bokkapitler og artikler

rediger
 • 2021: Pettersen, Tove. «Feminist Care Ethics: Contributions to Peace Theory», in Tarja Väyrynen, Élise Féron, Peace Medie, Swati Parashar, and Catia Confortini (eds.), Routledge Handbook of Feminist Peace Research, pp. 28-39.
 • 2020: Pettersen, Tove. «Caring for More Than Humans: Ecofeminism and Care Ethics in Conversation», in Odin Lysaker (ed.) Between Closeness and Evil: Festschrift in Honor of Arne Johan Vetlesen. Oslo: Scandinavian University Press, pp. 183-213.
 • 2020: Pettersen, Tove. Den gamle (mannen) som Den andre. Feministisk filosofi og metode i Simone de Beauvoirs Alderdommen og Det annet kjønn, i Norsk Filosofisk Tidsskrift, nr. 4, Vol 55, pp. 224-241
 • 2020: Pettersen, Tove. «Simone de Beauvoir og brjálæðið sem er kallað,heimspekikerfið‘“ Heimspekilegar og aðferðalegar tengingar á milli Dagbókar og seinni verka,» Hugur, 31, s. 150-169
 • 2020: Pettersen, Tove. “Simone de Beauvoir and the “lunacy known as 'philosophical system'”, in Methodological Reflections on Women’s Contribution and Influence in the History of Philosophy (eds. Ruth Hagengruber and Sigridur Thorgeirsdottir). New York, Springer Publishing.
 • 2018: Pettersen,Tove. “Less Travelled Texts: The Case of Women Philosophers”, in Gender and Translation: Understanding Agents in Transnational Reception, eds. Isis Herrero Lópes, Johanna Akujarvi, Cecilia Alvstad, Synnøve Lindtner. York University, Vita Traductiva, Collection in Translation Studies 2018, s.153-178.
 • 2018: Pettersen, Tove. “Eksistens og mening” , i Historie og filosofi 2 (Red. Moum T., Pettersen T. og Sævareid, A.) Oslo, Cappelen Damm, s. 126-173
 • 2018: Pettersen, Tove. “Politiske ideologier og ideer” i Historie og filosofi 2 (Red. Moum T., Pettersen T. og Sævareid, A.), s. 262-340.
 • 2017: Pettersen, Tove. “Love – According to Simone de Beauvoir”, in A Companion to Simone de Beauvoir (eds. Laura Hengehold and Nancy Bauer). Hoboken: Wiley Blackwell. pp. 160-173.
 • 2015: Bostad, Inga og Tove Pettersen. “Kjønn og feminisme i norsk filosofi–noen betraktninger”, i Norsk filosofisk tidsskrift, vol. 50, nr. 3–4, s. 129-148.
 • 2015: Pettersen, Tove. “Simone de Beauvoir: On Moral Freedom, Humanism and The Humanities”, in Simone de Beauvoir – A Humanist Thinker, (eds. Tove Pettersen and Annlaug Bjørsnøs). Amsterdam/New York, Rodopi, pp. 69–91.
 • 2015: Pettersen, Tove and Annlaug Bjørsnøs. “Introduction. Beauvoir – A Humanist”, in Simone de Beauvoir – A Humanist Thinker, (eds.Tove Pettersen and Ammlaug Bjørsnøs), Amsterdam/New York, Rodopi/Brill.
 • 2013: Pettersen, Tove og Else Wiestad. "Simone de Beauvoir. Frihet og situasjon". i Exphil I. Oslo, Akademisk forlag, s. 351–379.
 • 2012: Pettersen, Tove. “Conceptions of Care: Altruism, Feminism, and Mature Care”, in Hypatia, vol. 27, no 2 (Spring), pp. 366-389.
 • 2012: Pettersen, Tove and M.H. Hem. “Assistenza evoluta e resiprocità: Una nuova concezione per l’ etica della care’", Lavoro sociale, 2012,12 (1):21–42.
 • 2012: Pettersen Tove. "Etikk, eksempelbruk og feministiske moteksempler", i Eksemplets makt. Kjønn, representasjon og autoritet fra antikken til i dag, Anne Eriksen, Ellen Krefting og Anne Birgitte Rønning (eds.). Oslo, Scandinavian Academic Press, s. 220- 252.
 • 2011: Pettersen, Tove. “The Ethics of Care: Normative Structures and Empirical Implications”, in Health Care Analysis, 19 (1), 2011, pp. 51–64.
 • 2011: Pettersen, Tove and Marit Helene Hem. “Mature Care and Reciprocity. Two Cases from Acute Psychiatry”, in Nursing Ethics, 18(2), 2011, pp. 217-231.
 • 2011: Marit Helene and Tove Pettersen. “Mature Care and Nursing in Psychiatry: Notions Regarding Reciprocity in Asymmetric Professional Relationships”, in Health Care Analysis, 19 (1), pp. 65–76.
 • 2010: Pettersen Tove og Kjersti Fjørtoft. “Om filosofihistorie og kanon”, i Norsk filosofisk tidsskrif vol. 4. 2010, pp. 220-222.
 • 2010: Pettersen, Tove. “Acting for Others: Moral Ontology in Beauvoir's Pyrrhus and Cineas”, in Simone de Beauvoir Studies Volume 26, 2009–2010, Simone de Beauvoir Society, Menlo Park California ISSN 1063-2042, 2019, pp. 18-27.
 • 2009: Pettersen, Tove. “Simone de Beauvoir’s etikk”, introduksjon til den norske oversetteslen av Simone de Beauvoir’s Pour une morale de l'ambiguïté. Pax forlag A/S, Oslo, s. 7-28.
 • 2009: Pettersen, Tove. “Nettverksetikk” i Nyttige nettverk av Kjersti Martinsen, Oslo, Aschehoug forlag (Kapittel 2).
 • 2008: Pettersen, Tove. “La joie existentielle et l’angoisse dans la philosophie morale de Simone de Beauvoir”, in (Re)découvrir l’œuvre de Simone de Beauvoir Du Deuxième Sexe à La cérémonie des adieux (ed. Julia Kristeva), Paris, Le Bord de L'eau, pp. 212–225.
 • 2008: Pettersen, Tove. “Hundre år med Hannah Arendt”, i Aschehougs og Gyldendals store norske årbok 2007. Oslo, Kunnskapsforlaget, s. 268–271.
 • 2008: Pettersen, Tove. “Freedom and Feminism in Simone de Beauvoir's Philosophy”, in Simone de Beauvoir Studies, Volume 24, 2007–2008, pp. 57–65.
 • 2008: Pettersen, Tove. “Simone de Beauvoir's Philosophical Challenges: The Perspective of the Other” in Genderstudies, Frühjahr, Volume 12, Bern, pp. 5–6.
 • 2007: Pettersen, Tove. “Feministisk etikk”, i Norsk Filosofisk Tidsskrift nr. 4, Vol. 42, s. 242-258.
 • 2007: Pettersen, Tove. “Tilknytningens tvetydighet. Om relasjoners betydning for dialog og danning”, i Dialog og danning. Det filosofiske grunnlaget for læring (red. Inga Bostad og Tove Pettersen). Oslo, Scandinavia University Press, s. 45-63.
 • 2007: Pettersen, Tove. “Vennskap og kunnskap. Læring i et aristotelisk perspektiv”, i Dialog og danning. Det filosofiske grunnlaget for læring (red. Inga Bostad og Tove Pettersen). Oslo, Scandinavian University Press, s. 65-85.
 • 2006: Pettersen, Tove. “Moralsk frihet og situasjon: Simone de Beauvoir” i Norsk Filosofisk Tidsskrift nr. 4, Vol. 4, s. 282-296.
 • 2006: Pettersen, Tove.“Omsorg som etisk teori”, i Norsk Filosofisk Tidsskrift nr. 2, Vol. 41, s.1 51-163.
 • 2006: Pettersen, Tove. “Etiske perspektiver på møtet mellom lærer og elev”, i Voksenlærerrollen i en skole i endring. Relasjoner, maktforhold og etiske utfordringer (red. Kent Hirsch). Senter for voksenopplæring, Trondheim, s. 17-26.
 • 2006: Pettersen, Tove. “Holbergprisen til Jürgen Habermas”, i Aschehougs og Gyldendal Store Årbok 2005. Oslo, Kunnskapsforlaget, s. 271-273.
 • 2006: Pettersen, Tove. “Jean-Paul Sartre – 100 år”, i Aschehougs og Gyldendal Store årbok 2005. Oslo. Kunnskapsforlaget, s. 269-271.
 • 2005: Pettersen, Tove. “Å gjøre en forskjell–Jacques Derrida”, i Aschehougs og Gyldendal Store årbok 2004. Oslo, Kunnskapsforlaget, s. 291-293.
 • 2005: Pettersen, Tove. “Anvendt etikk” , i Tekstutvalg i etikk. Oslo, Unipub, s.135-138. Pettersen, Tove. 2003. “Mitt eller ditt barn? Om omsorgsetikk og fattigdomsproblemet, i Arr. Idéhistorisk tidsskrift nr. 3 – 4/2003, pp. 75 – 83.
 • 1999: Pettersen, Tove. “Undertrykkingens opprinnelse og opphør. Karl Marx og Friedrich Engels” i Kjønnsperspektiver i filosofihistorien (red. Hilde Bondevik, and Linda Rustad). Oslo, Pax forlag A/S, s. 201-215.
 • 1999: Pettersen, Tove. “Forskjell og likeverd”, i Hun – en antologi om kunnskaper fra kvinners liv, (Gjertrud Sæther, ed.). Oslo, Spillerom, s. 135- 149.

Referanser

rediger
 1. ^ BIBSYS, NORAF-ID 9022701, besøkt 9. oktober 2017[Hentet fra Wikidata]
 2. ^ «Tove Pettersen - Centre for Gender Research». www.stk.uio.no. Besøkt 15. januar 2022. 
 3. ^ Jarymowicz, Tomasz (26. oktober 2016). «On Reconciling Care and Justice: An Interview with Tove Pettersen». Etikk i praksis - Nordic Journal of Applied Ethics. 2 (engelsk): 119–126. ISSN 1890-4009. doi:10.5324/eip.v10i2.1930. Besøkt 10. januar 2022. 
 4. ^ «Serie Internationale Zorgethici 14: Tove Pettersen». Zorgethiek.nu (nederlandsk). 12. desember 2011. Besøkt 10. januar 2022. 
 5. ^ Penn/Flickr, Foto: Irving. «- Simone de Beauvoirs analyse av alderdommen er fortsatt aktuell». Kilden. Besøkt 10. januar 2022. 
 6. ^ «BBC World Service - The Forum, Simone de Beauvoir: Feminist thinker for modern times». BBC (engelsk). Besøkt 10. januar 2022. 
 7. ^ Telefon. «Glemte tenkeres advokat - Apollon». www.apollon.uio.no. Besøkt 10. januar 2022. 
 8. ^ «De glemte tenkerne». Kilden. Besøkt 10. januar 2022. 
 9. ^ Sagdahl, Mathea Slåttholm (9. februar 2021). «omsorgsetikk». Store norske leksikon. Besøkt 10. januar 2022. 
 10. ^ «Tove Pettersen er ny professor ved STK - Senter for tverrfaglig kjønnsforskning». www.stk.uio.no (norsk). 25. mars 2019. Besøkt 28. desember 2021. «Tove Pettersen er spesialist på feministisk filosofi, moralfilosofi og etikk, og da særlig omsorgsetikk og den eksistensialistiske etikken som er skrevet frem av Simone de Beauvoir.» 
 11. ^ «NORWAY: Women philosophers aplenty». University World News. 30. januar 2010. Besøkt 28. desember 2021. «Among the philosophical canons, few women are represented. An exhibition at the University of Oslo library* is asking why. | "When I was a student," curator of the exhibition, Associate Professor Tove Pettersen, told the Norwegian newspaper Morgenbladet, "I asked the lecturer in philosophy why women were not represented in the history of philosophy.» 
 12. ^ Randi Furuberg og Stian Klasbu. «“Identitetsfilosofi og filosofiens identitet”,» (PDF). Filosofisk Supplement (nr. 3, 2013): 62–65. Arkivert fra originalen (PDF) 26. august 2019. Besøkt 26. august 2019. 
 13. ^ «FIL2202 – Gender and Philosophy - University of Oslo». www.uio.no (engelsk). Besøkt 28. desember 2021. 
 14. ^ «BULLETINE 2-2014 - Senter for tverrfaglig kjønnsforskning». Besøkt 10. januar 2022. 
 15. ^ «FIL4355S – Care and Conflicts - University of Oslo» (engelsk). Besøkt 10. januar 2022. 
 16. ^ «KFL2033 – Aktuelle temaer i kjønnsforskningen 2 - Universitetet i Oslo». Besøkt 10. januar 2022. 
 17. ^ «TEAM». NO-Age (engelsk). 9. august 2018. Besøkt 10. januar 2022. 

Eksterne lenker

rediger
 • Publikasjoner og formidling av Tove Pettersen registret i CRIStin
 • Forskningsartikler og profil på Philpapers
 • Hjemmeside UiO