Tamna var et kongedømme på øya Jeju inntil det ble innlemmet i Korea under Kongedømmet Joseon i 1404. Kongedømmet blir også referert til som Takra (탁라), Seomna (섭나) og Tammora (탐모라). Alle navnene betyr «øynasjonen».

Tamna
Hangul탐라국
Hanja耽羅國
Revidert romaniseringTamna-guk
McCune-ReischauerT'amna-guk

Det eksisterer ingen historiske kilder som refererer til etableringen av eller den tidligste historien til Tamna.

Ifølge myten (Samseonghyeol) var Jeju ikke befolket før tre regigiøse menn (Ko (고), Yang (양) og Bu (부)) dukket opp fra hull i bakken ved Moheunghyeol, nå lokalisert ved Hallafjellets nordlige fot.

Arkeologiske bevis indikerer at Tamnas befolkning drev handel med Han-dynastiet i Kina og Yayoi i Japan, så vel som med Fastlands-Korea like etter år 0. Den første historiske referansen til kongedømmet kommer på 200-tallet, i en tekst fra den kinesiske de tre rikers tid, kalt for Sanguozhi. Sanguozhi forteller om merkelige mennesker som lever på en øy nær Korea, som kalles for Juho (州胡, direkte oversatt «øybarbarer»). Disse menneskene med eget språk og kultur engasjerte seg i handel med Mahan på fastlandet. Det er imidlertid ikke klart om Juho og Tamna er det samme, og spørsmålet er omdiskutert og kritisert av blant annet nordkoreanske Yi Jirin (이지린), som mener Joho var en liten øy i Gulehavet. Tamna ville blitt stavet Danluo (Klassisk kinesisk: 耽羅國; forenklet kinesisk: 耽罗国; Pīnyīn: Danluoguo; Wade-Giles: Tanluokuo) på kinesisk.

Hwaseong
Hwaseong
Koreas historie ・ (Tidslinje)
Paleolitikum
Jeulmun
Mumun
Hwanin
HwanungShinshi
Dangun Wanggeom
Perioder i koreansk
historieWon-
samguk

(108-57fKr)


Samguk
(57fKr-668)

Sør-Nord
(698-935)
Hu-
samguk

(892-935)
Gojoseon
(2333fKr-108fKr)
GijaWiman
Gojoseon–Han-krigen
Han’s fire kommanderier
Jin
Jinhan
Byeon-
han
Mahan Okjeo
Don-
gye
Buyeo
Gaya Baekje
(18fKr-660)
Goguryeo
(37fKr-668)
Wei/Sui/
Tang-krigene

Silla
(57fKr-935)
Slaget ved Hwangsanbeol
Silla–Tang-krigen

Balhae
(696-926)
Hubalhae
Jeong-anguk
Dongdan
Huba-
ekje
Tae-
bong
Kongedømmet Goryeo
(918-1392)
Goryeo–Khitan-krigeneChoe-regimetDobang
MongolinvasjoneneSambyeolchoWihwa-retretten
Kongedømmet Joseon
(1392-1897)
TamnaSejong den store/HangulImjinkrigen
MandsjuinvasjoneneGapsinkuppetDonghakopprøret
Keiserdømmet Korea
(1897-1910)
Japans kolonisering av Korea
(1910-1945)
(Japans generalguvernør / Koreas eksilregjering)
Delingen av Korea
(1945-1948)
Folkerepublikken Korea  · USAMGIK
Sør-Korea
(1948-dd)
Koreakrigen
(1950-1953)
Nord-Korea
(1948-dd)
Koreansk gjenforening
Tidslinje over Koreas historie
Liste over Koreas monarker
Portal: Korea

I Samguk Sagi heter det at Tamna etablerte en forbindelse med kongedømmet Baekje som på dette tidspunkt kontrollerte den sørvestlige delen av Koreahalvøya, trolig fra 476. Tamna opprettholdt ikke denne forbindelsen, men gikk heller til kongedommet Silla mellom 661 og 881. På et eller annet tidspunkt, trolig mot slutten av perioden De tre kongedømmer aksepterte Tamna å bli styrt av Silla. Silla gav så Tamnas tre prinser titler som de skulle beholde resten av kongedømmets historie; Seongju (성주, 星主), Wangja (왕자, 王子) og Donae (도내, 都內). Noen kilder indikerer at dette skjedde under kong Munmu av Silla mot slutten av 600-tallet. [1][død lenke]

Tamna fikk en kort selvstendig periode igjen etter kongedømmet Sillas fall i 935, men ble underlagt Kongedømmet Goryeo i 938 og offisielt annektert i 1105. Kongedømmet beholdt imidlertid en viss selvstendighet fram til 1404 da Taejong av Joseon la Tamna under sentral kontroll og avsluttet kongedømmet Tamnas historie for godt. En episode mot slutten av Tamnas historie var Sambyeolcho-opprøret som endte blodig på Jeju i 1274.

Konger og overhoder på Tamna rediger

 1. 고을라왕(高乙那王) Goeulla-wang
 2. 건왕 (建王) Geon-wang
 3. 삼계왕 (三繼王) Samgye-wang
 4. 일망왕 (日望王) Ilmang-wang
 5. 도제왕 (島濟王) Doje-wang
 6. 언경왕 (彦卿王) Eongyeong-wang
 7. 보명왕 (寶明王) Bomyeong-wang
 8. 행천왕 (幸天王) Haengcheon-wang
 9. 환왕 (歡王) Hwan-wang
 10. 식왕 (湜王) Sik-wang
 11. 욱왕 (煜王) Uk-wang
 12. 황왕 (惶王) Hwang-wang
 13. 위왕 (偉王) Wi-wang
 14. 영왕 (榮王) Yeong-wang
 15. 후왕 (厚王) Hu-wang
 16. 두명왕 (斗明王) Dumyeong-wang
 17. 선주왕 (善主王) Seonju-wang
 18. 지남왕 (知南王) Jinam-wang
 19. 성방왕 (聖邦王) Seongbang-wang
 20. 문성왕 (文星王) Munseong-wang
 21. 익왕 (翼王) Ik-wang
 22. 지효왕 (之孝王) Jihyo-wang
 23. 숙왕 (淑王) Suk-wang
 24. 현방왕 (賢方王) Hyeonbang-wang
 25. 기왕 (璣王) Gi-wang
 26. 담왕 (聃王) Dam-wang
 27. 지운왕 (指雲王) Jiun-wang
 28. 서왕 (瑞王) Seo-wang
 29. 다명왕 (多鳴王) Damyeong-wang
 30. 담왕 (談王) Dam-wang
 31. 체삼왕 (體參王) Chesam-wang
 32. 성진왕 (聲振王) Seongjin-wang
 33. 홍왕 (鴻王) Hong-wang
 34. 처량왕 (處良王) Cheoryang-wang
 35. 원왕 (遠王) Won-wang
 36. 표륜왕 (表倫王) Pyoryun-wang
 37. 형왕 (逈王) Hyeong-wang
 38. 치도왕 (致道王) Chido-wang
 39. 욱왕 (勖王) Uk-wang
 40. 천원왕 (天元王) Cheonwon-wang
 41. 호공왕 (好恭王) Hogong-wang
 42. 소왕 (昭王) So-wang
 43. 경직왕 (敬直王) Gyeongjik-wang
 44. 민왕 (岷王) Min-wang
 45. 자견왕(自堅王) Jagyeon-wang /고자견(高自堅) Gojagyeon:탐라군주(耽羅郡主) Tamnagunju (933 ~938)
 • 고말로(高末老) Gomallo
 • 고봉예(高鳳禮) Gobongye

Eksterne lenker rediger