Byeonhan eller Byeonjin var en løs føderasjon av mikrostater og stammer som eksisterte fra rundt 0-tallet f.Kr. til det 3. århundre sør på Koreahalvøya. Byeonhan hevdet som Mahan og Jinhan være Jin-statens etterfølger. De tre statene har fått fellesbetegnelsen Samhan («Tre Han»).

Byeonhan
Hangul변한 el. 변진
Hanja弁韓 el. 弁辰
Revidert romaniseringByeonhan el. Byeonjin
McCune-ReischauerPyŏnhan el. Pyŏnjin
Byeonhan ca. år 1.
Kjerneområdene til Samhanstatene.

Historie rediger

 
Hwaseong
Koreas historie ・ (Tidslinje)
Paleolitikum
Jeulmun
Mumun
Hwanin
HwanungShinshi
Dangun Wanggeom
Perioder i koreansk
historieWon-
samguk

(108-57fKr)


Samguk
(57fKr-668)

Sør-Nord
(698-935)
Hu-
samguk

(892-935)
Gojoseon
(2333fKr-108fKr)
GijaWiman
Gojoseon–Han-krigen
Han’s fire kommanderier
Jin
Jinhan
Byeon-
han
Mahan Okjeo
Don-
gye
Buyeo
Gaya Baekje
(18fKr-660)
Goguryeo
(37fKr-668)
Wei/Sui/
Tang-krigene

Silla
(57fKr-935)
Slaget ved Hwangsanbeol
Silla–Tang-krigen

Balhae
(696-926)
Hubalhae
Jeong-anguk
Dongdan
Huba-
ekje
Tae-
bong
Kongedømmet Goryeo
(918-1392)
Goryeo–Khitan-krigeneChoe-regimetDobang
MongolinvasjoneneSambyeolchoWihwa-retretten
Kongedømmet Joseon
(1392-1897)
TamnaSejong den store/HangulImjinkrigen
MandsjuinvasjoneneGapsinkuppetDonghakopprøret
Keiserdømmet Korea
(1897-1910)
Japans kolonisering av Korea
(1910-1945)
(Japans generalguvernør / Koreas eksilregjering)
Delingen av Korea
(1945-1948)
Folkerepublikken Korea  · USAMGIK
Sør-Korea
(1948-dd)
Koreakrigen
(1950-1953)
Nord-Korea
(1948-dd)
Koreansk gjenforening
Tidslinje over Koreas historie
Liste over Koreas monarker
Portal: Korea

Den tidlige perioden som kalles Koreas tre kongedømmer er noen ganger referert til som perioden tidlige tre kongedømmer.

Byeonhan, som de andre Samhanstatene hadde sitt utspring fra Jinstaten i det sørlige Korea. Arkeologiske utgravninger indikerer en økt militær aktivitet og våpenproduksjon i Byeonhan på 200-tallet, særlig en økt produksjon og bruk av pilspisser av jern og kyrass (Barnes 2000). Dette kan sees i sammenheng med Byeonhan svekkede stilling, og en styrking av den mer sentraliserte Gayaføderasjonen, som de fleste Byeonhanstatene sluttet seg til. Den siste delen av Byeonhan ble annektert av Silla i 562.

Kultur og handel rediger

Kinesiske Sanguo Zhi skriver at språket og kulturen i Byeonhan i hovedsak var det samme som i Jinhan og utgravninger viser små forskjeller. Byeonhan kan ha vært referert til som stammene sør og vest for elvedalen til Nakdongelva, uten å være formelle medlemmer av Jinhan.

Ifølge Sanguo Zhi var Byeonhan kjent for jernproduksjon, det eksporterte jern til Han-kommanderiene i nord, Yamato-Japan og resten av Koreahalvøya. Det var også et senter for steingodsproduksjon.

Mikrostater rediger

Ifølge Sanguo Zhi bestod Byeonhan av 12 mikrostater:

 • Mirimidong (미리미동국/彌離彌凍國), dagens Miryang.
 • Jeopdo (접도국/接塗國), dagens Haman.
 • Gojamidong (고자미동국/古資彌凍國), dagens Goseong.
 • Gosunsi (고순시국/古淳是國), dagens Jinju, Sacheon eller Goseong.
 • Ballo (반로국/半路國), dagens Seongju.
 • Nangno (낙노국/樂奴國), dagens Hadong eller Namhae.
 • Gunmi (군미국/軍彌國), dagens Sacheon.
 • Mioyama (미오야마국/彌烏邪馬國), dagens Goryeong.
 • Gamno (감로국/甘路國), dagens Gimcheon.
 • Guya (구야국/狗邪國), dagens Gimhae.
 • Jujoma (주조마국/走漕馬國), dagens Gimcheon.
 • Anya (안야국/安邪國), dagens Haman.
 • Dokgno (독로국/瀆盧國), dagens Dongnae.

Litteratur rediger

 • Barnes, G.L. (2000). Archeological armor in Korea and Japan: Styles, technology and social setting. Journal of East Asian Archeology 2 (3–4), 61–96. (Electronic Version).

Eksterne lenker rediger