Stieg Theodor Mellin-Olsen (født 1939, død 1995) var en norsk professor ved Universitetet i Bergen. Han arbeidet også som lærer ved både grunnskole og i lærerutdanning i mange år, og han skrev flere lærebøker for både elever og lærere. Fagområdet hans var fagdidaktikk og pedagogikk i matematikk, og teoriene hans er fremdeles i bruk flere steder i verden. Han introduserte blant annet begrepene instrumentalisme og oppgavediskurs i norsk didaktikk.

Stieg Mellin-Olsen
Født1939Rediger på Wikidata
Død1995Rediger på Wikidata
Beskjeftigelse
BarnThomas Mellin-Olsen
NasjonalitetNorge

Tidlig på syttitallet arbeidet Mellin-Olsen på en doktoravhandling, men denne ble aldri godkjent. Argumentasjonen var at avhandlingen var for politisk. I 1977 utga Gyldendal avhandlingen i bokform, under tittelen Læring som sosial prosess . Her skriver han om to perspektiver på instrumentalisme. Det ene er et etnometodologisk, sosiologiske perspektiv, hvor daglig kunnskap (commonsense kunnskap) står sentralt. Det andre perspektivet er pedagogisk. Det pedagogiske perspektivet kan være en form for metalæring. Dette skal kunne oppløses ved pedagogisk utviklingsarbeid. Instrumentalisme kan også være resultat av dobbelbinding, knyttet til skolen og omgivelsenes kommunikasjon med og rundt eleven. Mellin-Olsen pekte på at skolen levde sitt eget liv, uavhengig av elevenes interesse, forståelse eller omgivelsenes krav. Skolen visste best, og elevene skulle bare lære og utøve. Forståelse av det som skulle læres var mindre viktig. Det skulle kunne læres instrumentelt, i en stimulus-respons (lært) prosess. Dette kunne oppløses ved å relatere faget til undervisningen av dette, og fremheve enheten. Blant Mellin-Olsens viktigste referanser var Bateson, Berger og Luckman, Bruner, Freud, Holt og Piaget. Senere skulle også Vygotsky bli en viktig inspirasjonskilde.

I 1981 stiftet han Caspar Forlag sammen med Marit Johnsen Høines, et forlag som skulle fokusere på faglitteratur innen matematisk fagdidaktikk. Sammen stiftet de også tidsskriftet Tangenten, som hadde første årgang i 1989. I tillegg til et omfattende faglig forfatterskap, utga han også tre ungdomsromaner, Skillelinjer (1979), Guttene i Obsen (1980) og Sammys festning (1984). Romanene hans foregår blant arbeiderungdom i Bergen, og tar opp klassespørsmål og solidaritet. Romanene er oversatt til svensk og dansk. I tillegg til romanene fikk han også publisert en novelle i novellesamlingen Vendepunkt : 14 noveller for ungdom (1981), utgitt av LNU.

Mellin-Olsen var marxist og i mange år aktiv i ml-bevegelsen og AKP. Det politiske engasjementet er reflektert i det faglige arbeidet hans. Han var også sterkt opptatt av det sørafrikanske folkets situasjon i tiden etter apartheids fall. Sammen med kollegaer tilknyttet University of the Western Cape tok Mellin-Olsen initiativ til et forskningsprosjekt som fokuserte på matematikkundervisning i Sør-Afrika.

Mellin-Olsen var gift med Nora Lindén og hadde tre barn. I januar 1995 døde han etter lang tids sykdom. I 2005 ble det holdt et internasjonalt seminar til minne om hans arbeid.

Bibliografi (utvalg) Rediger

Faglitteratur

 • Matematikk for ungdomsskolen : 8. skoleår (1969) (I samarbeid med Torgeir Bue)
 • Matematikk i ungdomsskolen : fagmetodikk (1970)
 • Strukturert matematikk : arbeidsbok ; 8 erfare - formulere - praktisere lærebok - arbeidsbok (1971)
 • Skolens Vold (1975) (m. Rolf Rasmussen)
 • Instrumentalisme som pedagogisk begrep (1975)
 • Læring som sosial prosess (1977)
 • Undervisningsmessige konsekvenser av Piaget's teorier (1978) (m. Ragnar Solvang)
 • Didaktikk for integrering : arbeid - teori i grunnskolen (1981)
 • Eleven, matematikken og samfunnet (1984)
 • Mathematics and Culture (1985)
 • The politics of mathematics education (1987)
 • Læreres oppfatninger av elevers kunnskapsinteresser (1988)
 • Perspektiver på matematikkvansker (1992)
 • Mathematics education : women's talk (1995)
 • Kunnskapsformidling, Virksomhetsteoretiske perspektiver (1995)
 • Samtalen som forskningsmetode : tekster om kvalitiv [i.e. kvalitativ] forskningsmetode som del av pedagogisk virksomhet (1996) (m. Nora Lindén)

Romaner

 • Skillelinjer (1979)
 • Guttene i Obsen (1980)
 • Sammys festning (1984)
 • Vendepunkt : 14 noveller for ungdom (1981)