Landslaget for norskundervisning

Landslaget for norskundervisning (LNU) er en landsomfattende ideell organisasjon som arbeider for å styrke norskfaget på alle undervisningstrinn fra barnehage til universitet. LNU er språk- og fagpolitisk uavhengig og ønsker å være en pådriver til debatt om norskfaglige emner både innen undervisningssektoren og i samfunnet ellers. LNU gir ut tidsskriftet Norsklæreren og aktuelle norskfaglige bøker i en egen skriftserie i samarbeid med Fagbokforlaget.

Eksterne lenkerRediger

Organisasjonens hjemmeside