Slum defineres av FN som «fattige, overbefolkede samfunn som mangler tilfredsstillende tilgang til trygt drikkevann og sanitet, offentlige tjenester, grunnleggende infrastruktur og kvalitetslosji». 90 % av verdens slumområder befinner seg i utviklingsland.

Noen av de største slumområdene i verden